Global
Mars Home page

NAŠE PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace: 1. listopadu 2021

Přehled

Společnost Mars je již více než 100 let hrdým rodinným podnikem. Tato nezávislost nám přináší svobodu a možnost přemýšlet v kontextu celých generací, ne čtvrtletí, abychom mohli investovat do dlouhodobé budoucnosti našeho podnikání, našich lidí, zákazníků a planety – a to vše s ohledem na naše dlouhodobé principy. Věříme, že svět, který chceme do budoucna, začíná tím, jak podnikáme dnes.

Naše principy ochrany osobních údajů:

 1. Vážíme si a respektujeme osobní údaje, které jsou nám svěřeny.
 2. Naším cílem je nakládat s osobními údaji, které jsou v našich rukou, naprosto transparentně a zodpovědně, řídíme se našimi Pěti Zásadami a zákonem.
 3. Dodržujeme a respektujeme právo na ochranu osobních údajů našich spotřebitelů, zákazníků a uchazečů o zaměstnání.
 4. Zavazujeme se k neustálému zlepšování našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytuje informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje ve společnosti Mars, Incorporated a jejich rodinných společnostech, které zahrnují její dceřiné a přidružené společnosti (hromadně „Mars“, „my“, „nás“ nebo „naše“), na našich webových stránkách, v našich mobilních aplikací nebo na jiných webových stránkách, které toto Prohlášení o ochraně osobních údajů zobrazují (dále jen „webové stránky“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se bude vztahovat i na informace, které od vás získáme osobně či v kterékoli z našich maloobchodních, diagnostických, radiologických a / nebo veterinárních nemocnic a zařízení pro domácí zvířata (dále také „pracoviště“), nebo když žádáte o zaměstnání ve společnosti Mars.

Jsme odhodlaní s vámi spolupracovat tak, abychom rychle reagovali na veškeré vaše otázky nebo obavy.

Máte-li obecný dotaz, chcete kontaktovat globální tým pro ochranu osobních údajů a / nebo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Mars, prosím klikněte sem. Máte-li požadavek týkající se vašich osobních údajů a chtěli byste uplatnit svá práva podle platných zákonů, prosím klikněte sem. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chcete využít svého práva na požadavek, abychom vaše osobní údaje neprodávali, prosím klikněte sem. Žádost můžete podat také telefonicky na čísle 1-844-316-5985 nebo kontaktováním konkrétního subjektu společnosti Mars, s nímž máte co do činění, včetně:

 • Banfield Pet Hospital: kliknutím sem nebo telefonicky na čísle 888-899-7071
 • BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: kliknutím sem nebo telefonicky na čísle 855-900-8444
 • VCA Animal Hospitals: kliknutím sem nebo telefonicky na čísle 1-844-276-5786.

Pro vytištění tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, klikněte prosím sem.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se týká osobních údajů získaných či zpracovaných společností Mars, Incorporated a jejími rodinnými společnostmi. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se uplatní v případě, že shromažďujeme osobní údaje osobně, prostřednictvím našich webových stránek, mobilních aplikací, e-mailu, veterinárních nemocnic, sociálních sítí či jiných stránek zobrazujících toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále pouze „webové stránky“). Vaše osobní údaje zahrnují informace či kombinace informací, na jejichž základě vás lze přímo či nepřímo identifikovat (dále pouze „osobní údaje“). Zahrnují i identifikátory, jako je jméno, číslo průkazu totožnosti, údaje o poloze, online identifikátor nebo údaje o vaší fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální totožnosti. Upozorňujeme, že definice osobních údajů se může v různých regionech lišit. Jestliže shromažďujeme informace, které jsou ve vašem regionu považovány za osobní údaje, bude s nimi zacházeno v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a platnými místními zákony.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů si prosím pozorně přečtěte, abyste porozuměli našim zásadám a postupům pro ochranu osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se může občas změnit. Na podstatné změny vás upozorníme zveřejněním oznámení na naší domovské stránce, které zde bude dostupné po přiměřeně dlouhou dobu a změnou data „Poslední aktualizace“. Podívejte se prosím, zda nedošlo ke změnám.

Dodržujeme státní a federální zákony o ochraně osobních údajů a spolupracujeme s orgány pro ochranu osobních údajů.

Jestliže se nacházíte v jurisdikci, která používá koncept „správce údajů“ nebo podobný koncept, správcem údajů je:

Mars, Incorporated
c/o: Chief Data Protection and Chief Privacy Officer

Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Kontakt: [email protected] nebo [email protected]

Můžeme shromažďovat nebo zpracovávat různé kategorie osobních údajů. U následujících kategorií osobních údajů jsou uvedeny informace o jejich zdrojích, účelech a zpřístupnění.

 • Identifikátory. Identifikátory získáváme přímo od vás, nebo od třetích stran, jako jsou zprostředkovatelé údajů nebo sociální sítě. Identifikátory jsou položky jako jméno nebo kontaktní informace. Používáme je k poskytování a vylepšování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb; k registraci, pro soutěže a propagační akce; za účelem komunikace s vámi z důvodu poskytování informací; k poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání letáků, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo o našich rodinných společnostech; při plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi; pro zpracování osobních údajů požadovaných k posouzení a přijetí zákazníků nebo prodejců; k poskytování relevantní reklamy; a / nebo k výzkumu. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci skupiny společností Mars a s poskytovateli služeb.
 • Kategorie osobních údajů v záznamech zákazníků. Tyto dostáváme přímo od vás. Používáme je k poskytování a vylepšování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb; abychom vám poskytovali personalizovaný obsah, informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a další informace o našich produktech nebo o našich rodinných společnostech; při plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi; a / nebo pro zpracování osobních údajů požadovaných pro posouzení a přijetí zákazníků nebo prodejců. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci skupiny společností Mars a s poskytovateli služeb.
 • Citlivé osobní údaje, včetně chráněných charakteristik klasifikace, geolokace a přesných geolokačních informací. Chráněné charakteristiky klasifikace a přesné geolokační informace získáváme přímo od vás nebo od třetích stran, jako jsou zprostředkovatelé dat nebo sociální sítě. Geolokační údaje také získáváme přímo či nepřímo (např. jestliže povolíte zjišťování polohy) od vás a / nebo od třetích stran, jako jsou sociální sítě. Můžeme je použít k poskytování a vylepšování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb; k registraci, pro soutěže a propagační akce; k poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání letáků, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo o našich rodinných společnostech; při plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi; pro zpracování osobních údajů požadovaných k posouzení a přijetí zákazníků nebo dodavatelů; a / nebo k poskytování relevantní reklamy. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci skupiny společností Mars a s poskytovateli služeb.
 • Obchodní informace. Tyto informace získáváme přímo od vás, když nakupujete zboží a služby v kterémkoli z našich obchodů, včetně našich veterinárních zařízení, nebo online. Obchodní informace používáme k poskytování a vylepšování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb; abychom vám poskytovali personalizovaný obsah a informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a další informace o našich produktech nebo o našich rodinných společnostech; a / nebo k dodávání relevantní reklamy. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci skupiny společností Mars a s poskytovateli služeb.
 • Aktivita na internetu nebo podobných sítích. Tyto informace získáváme nepřímo od vás (např. sledováním vaší činnosti na našich webových stránkách) nebo od třetích stran, např. od poskytovatelů datové analýzy. Používáme je, abychom vám poskytovali personalizovaný obsah a informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a další informace o našich produktech nebo o našich rodinných společnostech; a / nebo k dodávání relevantní reklamy. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci skupiny společností Mars a s poskytovateli služeb.
 • Profesionální informace nebo informace týkající se zaměstnanců. Profesionální informace nebo informace týkající se zaměstnanců získáváme přímo od vás nebo od třetích stran (např. od poskytovatele služeb v oblasti prověřování). Používáme je ke zpracování žádostí o zaměstnání a při plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci skupiny společností Mars a s poskytovateli služeb.
 • Závěry na základě jiných osobních údajů. Tyto závěry získáváme nepřímo od vás (např. sledováním vaší činnosti na našich webových stránkách) nebo od třetích stran, jako jsou poskytovatelé datové analýzy. Používáme je k poskytování a vylepšování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb; abychom vám poskytovali personalizovaný obsah, informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a další informace o našich produktech nebo o našich rodinných společnostech; a / nebo k dodávání relevantní reklamy. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci skupiny společností Mars a s poskytovateli služeb.

Můžeme shromažďovat informace z různých zdrojů, včetně seznamů kontaktů, demografických údajů původně shromážděných od jiných společností z rodiny Mars a osobních údajů legálně získaných od jiných třetích stran, které mohou být kombinovány s dalšími informacemi, které shromažďujeme pro účely popsané níže.

Shromažďujeme následující specifické osobní údaje:

 • Kontaktní osobní údaje. Tyto zahrnují informace jako jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy. Například, když poskytnete kontaktní údaje během online registrace, při podnikání s námi, nebo když nám poskytujete služby. Některé webové stránky vám pro vytvoření účtu umožňují uvést uživatelské jméno a heslo.
 • Informace o vašich transakcích s námi. Například historie vašich nákupů, fakturační či doručovací údaje a jiné informace o vašem používání našich produktů nebo služeb.
 • Informace týkající se plateb. Tyto informace zahrnují informace o vaší kreditní nebo debetní kartě, online platebním účtu nebo o jiných platebních možnostech.
 • Jedinečné údaje o zákazníkovi a obchodní informace. Například uživatelská jména nebo jiné přihlašovací údaje.
 • Informace ukazující váš zájem o pozici. Například vaše preference, pracovní historie nebo informace uvedené v žádostech o místo.
 • Demografické informace. Například údaje o věku, pohlaví, zálibách, činnostech nebo preferencích.
 • Citlivé informace. Když se u nás například ucházíte o práci, můžeme shromažďovat určité informace, pokud to povoluje a / nebo vyžaduje zákon, a / nebo informace, které se nám dobrovolně rozhodnete poskytnout.
 • Údaje týkající se smluv se zákazníky nebo dodavateli. Tyto informace zahrnují také hodnocení a přijetí zákazníka nebo dodavatele. Shromažďujeme například informace o úvěruschopnosti nebo veřejně dostupné informace o sankcích či seznamech sledovaných osob.
 • Informace získané z našich webových stránek a sociálních sítí. Toto zahrnuje informace získané během interakcí s námi. Například komentáře, fotografie nebo jiné informace, které zveřejníte na blogy, diskusní fóra nebo sociální sítě.
 • Informace o zařízení. Například IP adresa, identifikátor zařízení, operační systém zařízení, typ prohlížeče, webové stránky navštívené před nebo po návštěvě našich webových stránek, prohlížené stránky a aktivity na našich webových stránkách a také interakce s reklamou.
 • Služby třetích stran a reklamní partneři mohou také automaticky shromažďovat informace.
 • Další informace, které jsme od vás získali s vaším souhlasem.
   

Informace, které shromažďujeme o vašich domácích mazlíčcích – jejich druh, plemeno, datum narození, léčebná anamnéza – nejsou považovány za osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme používat k různým legitimním účelům, včetně:

 • Poskytování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme použít ke splnění vašich požadavků ohledně našich funkcí, produktů a služeb a abychom vám umožnili jejich využití. Zahrnuje to zpracování plateb za nákupy, předplatné nebo prodej a za účelem ochrany před podvodnými transakcemi a k jejich identifikaci.
 • Registrace, soutěže a propagace. Vaše osobní údaje můžeme použít k vašemu zařazení do soutěží, pokud se jich rozhodnete zúčastnit, k vyrozumění o výsledcích a k vaší registraci k využití některých funkcí, produktů a služeb v souladu s vašimi marketingovými preferencemi.
 • Komunikace s vámi a poskytování informací. Vaše osobní údaje můžeme použít ke komunikaci s vámi, abychom mohli reagovat na vaše dotazy či komentáře nebo abychom vám poskytovali aktualizace a novinky. Pokud jste projevili zájem o práci ve společnosti Mars, abychom vás informovali o odpovídajících volných pracovních místech.
 • Informace můžeme používat také k poskytování personalizovaného obsahu a informací a k zasílání letáků, kuponů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo produktech našich společností. Pokud to vyžadují právní předpisy, návštěvníky poskytující e-mailové adresy žádáme, aby uvedli, zda od nás budou chtít dostávat další informace a novinky, jako jsou informace o produktech a službách našich společností. Návštěvníkům také nabízíme možnost příjem informací kdykoli zrušit. Někdy vás můžeme požádat o potvrzení zájmu, než vás určitým způsobem kontaktujeme nebo než budou k dispozici určité služby.
 • Při plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi. Vaše osobní údaje můžeme podle potřeby využít, pokud nám poskytujete služby či u nás žádáte o práci. Jestliže jste zákazník nebo uživatel našich služeb, vaše osobní údaje budeme používat k plnění našich smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi.
 • K hodnocení a přijímání zákazníků nebo dodavatelů. Toto zahrnuje ověřování totožnosti a úvěruschopnosti některých zákazníků nebo dodavatelů, provádění hloubkové kontroly a kontroly podle dostupných vládních seznamů a / nebo sankčních seznamů a dalších zdrojů dat třetích stran, používání nebo účast v seznamech incidentů společnosti Mars a výstražných systémech a / nebo službách třetích stran v oblasti ověřování. Shromažďování těchto osobních údajů může zahrnovat úvěrovou referenční agenturu nebo další třetí stranu.
 • K poskytování relevantní reklamy. Můžeme zakoupit a používat seznamy e-mailových adres potenciálních zákazníků. Poskytovatele takových seznamů žádáme o potvrzení, že jsou poskytovány kontaktní informace pouze těch, kdo chtějí dostávat nabídky a informace e-mailem. K zacílení reklamy na uživatele, pro které je nejvíce relevantní, můžeme využít také demografické údaje a informace o preferencích uživatelů. Takto bude uživatelům zobrazována reklama, která je s největší pravděpodobností zaujme. Respektujeme žádosti o odstranění z takových seznamů. Pro další informace o postupech spojených s reklamou prosím klikněte sem pro zobrazení našich zásad pro internetovou zájmově orientovanou reklamu.
 • K poskytování dalších nabídek. Někdy vám poštou pošleme nabídky, kupony a informace včetně katalogů. Například, když zákazník zadá online objednávku v našich katalogových obchodech nebo se přihlásí k odběru některého z našich katalogů online, můžeme ho přidat do seznamu, aby daný katalog obdržel. Můžeme také používat seznamy třetích stran nebo veřejné zdroje. S vaším souhlasem můžeme vyměňovat jména a adresy s jinými společnostmi, které vám mohou zasílat nabídky poštou. Kdykoli se můžete od odběru odhlásit.
 • Ke zlepšování funkcí, produktů a služeb nabízených na našich webových stránkách. Osobní údaje můžeme využít k vylepšení nabídek produktů a služeb skupiny společností Mars a našich webových stránek a funkcí.
 • Pro spojení vašich údajů v rámci společností Mars. Vaše osobní údaje legálně shromážděné jinými společnostmi můžeme v rámci skupiny společností Mars spojit, abychom si na naše zákazníky vytvořili ucelený pohled za účelem průzkumu vnitřního trhu a / nebo měření efektivity našich kampaní a na základě našeho oprávněného zájmu. Takto zjistíme, kde se napříč našimi různými značkami a obchodními divizemi v rámci skupiny společností Mars naši zákazníci nachází a podpoří nás to při zlepšování našich produktů a služeb.
 • K umožnění sytému automatického rozhodování. Shromážděné osobní údaje můžeme užívat pro internetovou reklamu a / nebo k vytvoření vašeho osobnostního profilu. Další podrobnosti o osobních údajích, které shromažďujeme, jejich použití a možnostech odhlášení z automatického rozhodování jsou vysvětleny níže.
   

Z jakých zákonných důvodů můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?

 • K ochraně vašich životně důležitých zájmů. Osobní údaje můžeme zpracovávat například ze zdravotních a bezpečnostních důvodů, pokud se nacházíte v zařízení Mars, nebo v případě uchazeče o zaměstnání či pro další dohody se zástupci zaměstnanců v některých jurisdikcích a pro ochranu veřejného zájmu.
 • Na váš pokyn a s vaším souhlasem.
 • K účelům vědeckého výzkumu.
 • K dalším zákonným obchodním účelům. Můžeme se také spoléhat na náš oprávněný zájem za účelem zlepšení obchodních a marketingových postupů. To zahrnuje mimo jiné dodržování právních předpisů, výzkum a analýzu, kombinování údajů, klinické studie, hodnocení diagnózy, léčbu domácích zvířat a další výše popsané účely. Když se spoléháme na náš oprávněný zájem, před provedením jakéhokoli zpracování údajů provedeme posouzení oprávněného zájmu, abychom zajistili, že posoudíme a vyvážíme jakýkoli potenciální dopad na vaše práva podle platných zákonů o ochraně údajů. Pokud k tomu nemáme váš souhlas nebo to není jinak vyžadováno či povoleno zákonem, nepoužijeme vaše osobní údaje k činnostem, kde dopad na vás převyšuje naše zájmy.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo zpřístupnit k účelům, které jsou v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů v níže uvedených případech.

 • Se společností Mars a se společnostmi ze skupiny Mars. Například ke spojení vašich osobních údajů, které jsme od vás shromáždili.
 • S prodejci nebo obchodními zástupci. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi, které jsme najali, aby nám poskytovaly služby. Pokud se společnostmi sdílíme osobní údaje za účelem poskytování služeb pro nás, nemají dovoleno je používat pro žádný jiný účel. S vašimi osobními údaji musí nakládat jako s důvěrnými informacemi, pokud nedáte souhlas s jiným nakládáním.
 • Když mohou být vaše osobní údaje převedeny společně s jinými obchodními aktivy. V takovém případě mohou být osobní údaje sdíleny také během jakéhokoli procesu hodnocení, s výhradou požadavků na důvěrnost a mlčenlivost.
 • Pokud jsme obdrželi váš pokyn či souhlas ke zpřístupnění vašich osobních údajů.
 • S cílem dodržet zákony nebo reagovat na právní postupy nebo zákonné požadavky, mimo jiné ze strany policejních orgánů a státních úřadů.
 • K vyšetřování stížností zákazníků nebo případného porušení zákona, ochraně integrity internetových stránek, plnění vašich požadavků nebo spolupráci při jakémkoli právním vyšetřování.
 • S cílem chránit práva nebo majetku skupiny společností Mars nebo našich zákazníků, včetně prosazování podmínek upravujících vaše používání služeb.
 • S cílem jednat v dobré víře, že přístup nebo zveřejnění je nezbytné k ochraně zdraví a / nebo bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků, veřejnostia domácích mazlíčků.
 • Pro podporu dalších zákonných obchodních účelů. To mimo jiné zahrnuje dodržování právních předpisů, další klinické studie, hodnocení diagnóz a léčbu domácích mazlíčků.

Upozorňujeme, že webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, jejichž postupy ochrany osobních údajů se mohou od těchto našich lišit. Pokud vaše osobní údaje poskytnete některé z těchto stránek, vaše informace se budou řídit jejich zásadami ochrany osobních údajů. Vybízíme vás, abyste si na webových stránkách, které navštívíte, ověřili zásady ochrany osobních údajů.

Anonymizovaná data můžeme prodávat třetím stranám a anonymizované informace nebo informace, které neidentifikují jednotlivce, můžeme sdílet, jak je popsáno výše. Anonymizované informace nebo deidentifikované informace můžeme kombinovat s jinými anonymizovanými informacemi nebo deidentifikovanými informacemi z jiných zdrojů. Můžeme také sdílet agregované nebo anonymizované informace s třetími stranami, včetně například poradců, inzerentů a investorů a pro obecnou obchodní analýzu. Například inzerentům můžeme sdělit počet návštěvníků našich webových stránek a nejoblíbenější funkce nebo služby.

Když se ucházíte o pracovní místo ve společnosti Mars, budeme vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu, v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Společnost Mars respektuje vaše soukromí a s vašimi osobními údaji jako uchazeče o zaměstnání bude zacházet jako s důvěrnými. Vaše osobní údaje budeme používat a sdílet v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů a také tak, jak je popsáno níže, protože se týkají vás jako uchazeče o zaměstnání.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme jako o uchazeči zaměstnání

Když se budete ucházet o pracovní místo ve společnosti Mars, požádáme vás za účelem vyhodnocení vaší žádosti o poskytnutí osobních údajů. Můžete se také rozhodnout poskytnout další osobní údaje (například informace o zájmech a sociálních preferencích). Veškeré informace jsou poskytovány dobrovolně a vy sami rozhodnete, jaké osobní údaje chcete poskytnout. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete neposkytnout požadované osobní údaje, může to omezit naši schopnost zvážit vás na pracovní pozici.

Informace od jiných třetích stran

Informace o vás můžeme získat také z veřejných zdrojů nebo od třetích stran. Například za účelem ověření informací ve vaší žádosti nebo k provedení kontrol prostřednictvím třetích stran v rozsahu povoleném platnými zákony. Můžete se také rozhodnout poskytnout nám osobní údaje na portálech třetích stran jako LinkedIn, pokud se ve vašem oboru používají. Jestliže společnosti Mars povolíte přístup k těmto vašim osobním údajům, souhlasíte, že společnost Mars může tyto informace shromažďovat, ukládat a používat v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Jak společnost Mars používá vaše osobní údaje jako uchazeče o zaměstnání

Společnost Mars bude vaše osobní údaje používat ke zpracování vaší žádosti, včetně níže uvedených účelů.

 • Nábor, hodnocení a výběr uchazečů o zaměstnání
 • Obecná administrativa a řízení a administrativa lidských zdrojů
 • Provádění průzkumů spokojenosti (například za účelem řízení a zlepšování náboru)
 • Ověření referencí o zaměstnání, provádění prověrek a souvisejících hodnocení
 • Dodržování zákonných a firemních požadavků (například pro monitorování diverzity)
 • Komunikace s vámi týkající se vaší žádosti o zaměstnání a zájmu o společnost Mars
 • Budoucí volná místa, jestliže nám toto použití dovolíte
   

Profilování a automatizované rozhodování

Společnost Mars může také zpracovávat vaše osobní údaje pro účely analýzy dat a statistické analýzy. Za účelem plnění zákonných požadavků nebooprávněných zájmů společnostiMars můžeme s vaším souhlasem a v souladu s platnými zákony provádět analýzu náboru a sledování rozmanitosti na globální úrovni. Máte právo, aby o vás nebylo učiněno rozhodnutí, které se zakládá výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud má takové rozhodnutí pro vás právní následky, nebo vás výrazně ovlivňuje. Společnost Mars v rámci náboru nerozhoduje o uchazečích výhradně na základě automatizovaného rozhodování.

S kým bude společnost Mars sdílet vaše osobní údaje jako uchazeče o zaměstnání?

Vaše osobní údaje budou rozděleny mezi skupinu společností Mars v rámci jejich subjektů a pouze mezi ty spolupracovníky společnosti Mars, kteří je skutečně potřebují k plnění svých úkolů a povinností a s třetími stranami s oprávněnou obchodní potřebou. Mezi třetí strany, které jsou specifické pro uchazeče o zaměstnání, patří náborové agentury, konzultanti, poskytovatelé prověřovacích služeb a právníci. Tito poskytovatelé služeb se mohou měnit v závislosti na subjektu společnosti Mars, který vás zaměstnává, nebo postupem času. Vždy se snažíme zajistit, aby třetí strany nakládající sosobními údaji jednaly v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony.

Pokud si již nepřejete, abychom vaše kontaktní informace používali k propagačním účelům produktů nebo služeb společnosti Mars nebo třetích stran, prosím kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních informací.

Pokud vám pošleme propagační e-mail, můžete se z odběru propagačních e-mailů odhlásit ve spodní části zprávy. V některých případech můžeme před zasíláním propagačních e-mailů požádat o váš souhlas.Pokud odmítnete udělit souhlas, nebudete od nás dostávat určité e-maily.

I když se rozhodnete neodebírat propagační e-maily, můžete stále dostávat
e-maily, které umožňují, dokončují nebo potvrzují naši obchodní transakci, s níž jste již souhlasili. Zahrnuje to komunikaci o zdraví vašeho domácího mazlíčka, připomenutí schůzky, dokončení vaší registrace, opravu údajů o uživateli, žádosti o resetování hesla, potvrzení transakcí, oznámení o odeslání a další komunikaci nezbytnou pro vaše transakce s námi.

Můžeme vám nabídnout také textové zprávy / SMS zprávy. Za určitých okolností můžeme požadovat, abyste souhlasili s přijímáním našich textových zpráv. Přijímání textových zpráv od nás (kromě připomínek schůzky) můžete kdykoli zrušit zasláním textu STOP v odpovědi na jakoukoli textovou zprávu.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny služby textových zpráv vám jsou nabízeny zdarma. Mohou být účtovány poplatky za zprávy, data a další poplatky. Nesete zodpovědnost za veškeré poplatky za mobilní telefon (používání, tarif, atd.), které vám vzniknou v důsledku používání našich produktů nebo služeb. Poplatky za odesílání a přijímání textových zpráv naleznete v tarifním plánu vašeho mobilního operátora.

Jak je to s ochranou osobních údajů dětí?

Většina našich webových stránek je určena pro dospělé. Jestliže je některá webová stránka určena pro mladší návštěvníky, získáme souhlas rodiče nebo zákonného zástupce v souladu s místními zákony.

Pro více informací si prosím přečtěte Pravidla marketingu společnosti Mars. Pokud se dozvíte, že se dítě v rozporu s těmito zásadami zaregistrovalo k odběru e-mailových newsletterů nebo jinak poskytlo své osobní údaje, prosím nahlaste nám tuto skutečnost prostřednictvím kontaktních informací uvedených v horní části těchto zásad. Pokud zjistíme, že nezletilý uživatel poskytl osobní údaje bez svolení rodičů, uzavřeme takový účet a v maximálním možném rozsahu odstraníme veškeré osobní údaje poskytnuté tímto uživatelem.

Jaké jsou naše zásady týkající se internetové zájmově orientované reklamy?

Podrobné informace o našich postupech pro internetovou zájmově orientovanou reklamu a používání souborů cookie naleznete v dokumentech Volby reklamy a Soubory cookie.

Co ještě potřebujete vědět?

Kde jsou vaše informace uloženy a zpracovávány?

Osobní údaje, které shromažďujeme nebo přijímáme, mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo v jakékoli jiné zemi, kde máme my nebo naši poskytovatelé služeb pobočky.

Servery a databáze s osobními údaji se mohou nacházet mimo území země, z níž jste na webové stránky vstoupili, a v zemích, které nemají stejné zákony o ochraně osobních údajů jako země vašeho bydliště. Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou být v souladu se zákonnými požadavky zasílány do zahraničí. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Jak dlouho vaše osobní údaje ukládáme?

Vaše osobní údaje uchováváme a ukládáme pouze tak dlouho, dokud k tomu máme legitimní obchodní účel a v souladu s našimi zásadami pro uchovávání údajů.

A co vaše osobní údaje, které jsou veřejně dostupné (například v chatovací místnostech, v diskusních fórech nebo jiných interaktivních fórech)?

Můžeme nabídnout chatovací místnosti, diskuzní nebo informační fóra či interaktivní prostory, kde návštěvníci mohou umístit své komentáře nebo informace. Pokud je k dispozici chatovací místnost, diskuzní nebo informační fórum, možnosti sociálních sítí nebo jiné interaktivní oblasti, nezapomeňte zkontrolovat zveřejněná pravidla. Budete vázáni zveřejněnými pravidly a také našimi Podmínkami použití stránek. Pravidla pro účast mohou stanovit minimální věk a jiná omezení, jako je zákaz zveřejňování útočného, urážlivého nebo pobuřujícího obsahu. Vše, co zveřejníte na internetu, jsou veřejné informace. Neneseme zodpovědnost za nic, co dobrovolně zveřejníte na internetu. Uživatelé by při zveřejňování osobních údajů na internetu měli postupovat opatrně.

Postoupení práv

Vaše osobní údaje můžeme v průběhu jakéhokoli procesu přímé nebo nepřímé reorganizace sdílet nebo převádět, mimo jiné v průběhu fúzí, akvizic, prodeje, bankrotu a prodeje všech nebo části našich aktiv. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny po dokončení takové transakce a / nebo během zpracování do doby předání (s výhradou požadavků na důvěrnost). Pokud budou vaše osobní údaje přeneseny, budou se i nadále řídit tímto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo zásadami, které chrání vaše soukromí minimálně ve stejné míře jako toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud neudělíte jiný souhlas.

Jak vaše osobní údaje chráníme?

Dodržujeme (a vyžadujeme, aby naši poskytovatelé dodržovali) příslušná organizační a technická opatření na ochranu zabezpečení vašich osobních údajů. Máte-li nějaké otázky ohledně zabezpečení opatření, která používáme, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v horní části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Doporučujeme vám také přijmout další opatření k ochraně vašich osobních údajů. Například instalaci aktuálního antivirového softwaru, po použití zavřete prohlížeč, chraňte své přihlašovací údaje a hesla a pravidelně aktualizujte software a aplikace, abyste měli nejnovější bezpečnostní funkce.

Přenos osobních údajů do zahraničí

Pokud nám poskytnete osobní údaje, můžeme je předat našim přidruženým a dceřiným společnostem nebo třetím stranám, v souladu s platnou legislativou. Vaše osobní údaje můžeme také přenášet do zahraničí, z vaší země nebo jurisdikce do jiné, v souladu s platnými právními požadavky. Společnost Mars při převodech dat z Evropské unie, EHP, UK a Švýcarska mimo Evropský hospodářský prostor používá převážně Standardní Smluvní Doložky navržené Evropskou komisí. Při přenosech dat mezi jinými jurisdikcemi se může společnost Mars spoléhat na jiné zákonné mechanismy mezinárodních převodů podle příslušných zákonů.

Vaše práva se mohou v některých ohledech lišit podle vašeho bydliště. Společnost Mars bude reagovat na jakékoli žádosti v souladu s místními právními předpisy.

Pokud si přejete podat žádost související s některým z níže uvedených práv, prosím kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Můžete mít právo získat informaci, zda jsou vašeosobní údaje zpracovávány. Pokud tomu tak je, můžete mít právo na přístup k osobním údajům a jiným informacím jako například k účelům, kategoriím osobních údajů, příjemcům (nebo kategoriím příjemců), kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, v případě konkrétních příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, kde je to možné, k předpokládané době, po kterou budou osobní údaje ukládány, nebo, pokud to není možné, ke kritériu používanému k určení této doby, vašim právům, atd.

Je-li to proveditelné a dovoleno zákony, poskytneme kopii osobních údajů, které zpracováváme. Za jakékoli další kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pokud žádost podáte elektronicky a pokud není požadováno jinak, informace budou poskytnuty elektronicky.

Právo na opravu

Jestliže jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, můžete mít právo na jejich opravu či doplnění.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Za určitých okolností můžete mít právo na vymazání vašich osobních údajů. Příklady můžete vidět níže.

 • Vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly zpracovány
 • Odvoláte svůj souhlas, na kterém se zpracování zakládá, a my nemáme pro zpracování žádné jiné zákonné důvody
 • Nesouhlasíte se zpracováním a neexistují pro něj žádné převažující oprávněné důvody
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost, která se na nás vztahuje

Toto právo se neuplatí v rozsahu, ve kterém je zpracování nutné pro níže uvedené účely.

 • Pro výkon práva na svobodu projevu a práva na informace
 • K plnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle zákona, kterému podléháme
 • K plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
 • Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
 • Pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely
 • Pro stanovení, uplatnění nebo na obranu našich právních nároků

Právo na omezení zpracování

Můžete mít právo omezit zpracování z níže uvedených důvodů.

 • Zpochybníte-li přesnost vašich osobních údajů, a to po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost osobních údajů
 • Zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s vymazáním osobních údajů a požadujete omezení jejich použití
 • Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete je pro účely zjišťování, výkonu nebo obrany právních nároků
 • Uplatnili jste své právo vznést námitku proti zpracování až do ověření, zda naše zákonné důvody mají přednost před vašimi

Právo na přenositelnost osobních údajů

Můžete mít právo na obdržení osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo osobní údaje zaslat jinému správci, pokud se zpracování zakládá na souhlasu nebo na smlouvě a je prováděno automaticky.

Právo vznést námitku


Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace můžete mít právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech. Zejména můžete mít právo vznést námitku proti tomu, aby byly vaše osobní údaje kombinovány v rámci skupiny Mars na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování osobních údajů zastavíme kromě případů, kdy máme závažné oprávněné důvody k jejich zpracování, které mají přednost před zájmy, právy a svobodou subjektů osobních údajů, nebo z důvodů založení, uplatnění nebo obrany právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, můžete kdykoli vznést námitku.

Automatizované rozhodování včetně profilování

Můžete mít právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, kromě určitých výjimek vyplývajících z místních zákonů.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před odvoláním.

Právo na anonymitu

Můžete mít také právo vyžádat si anonymitu. To znamená, že vaše osobní údaje nebudou shromažďovány ani zpracovávány. Pokud se rozhodnete toto právo uplatnit, je možné, že vám nebudeme schopni poskytnout požadované zboží nebo služby.

Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Můžete mít právo podat stížnost dozorovému úřadu.

            Právo odmítnout prodej vašich osobních údajů

Právo na „odmítnutí“ prodeje vašich osobních údajů třetím stranám (nebo v případě spotřebitelů mladších 16 let právo nemít jejich osobní údaje prodávány bez jejich výslovného souhlasu nebo jejich rodičů). K uplatnění tohoto práva můžete odeslat žádost pomocí výše uvedeného formuláře a / nebo výše uvedeného odkazu „Neprodávejte mé osobní údaje“.

Právo nebýt diskriminován

Můžete mít právo nebýt diskriminován a právo na obdržení stejných služeb a cen od společnosti i po uplatnění vašich práv.

Zpřístupnění údajů Shine the Light

Kalifornské zákony umožňují rezidentům Kalifornie, aby si vyžádali určité informace týkající se našeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. K podání takové žádosti, prosím uveďte „Shine the Light“ do části „Požádat o podrobnosti“ ve formuláři výše nebo do předmětu žádosti, pokud ji posíláte e-mailem.

Prosím vezměte na vědomí, že existují omezení týkající se počtu, kolikrát můžete některá z těchto práv uplatnit. Podáním žádosti můžete pověřit svého zástupce. Váš zástupce musí poskytnout doklad o oprávnění. Můžeme zamítnout žádost zástupce, který nepředloží důkaz, že je oprávněn jednat vaším jménem.

Před splněním vaší žádosti může být požadováno její ověření. Například vás můžeme požádat o potvrzení údajů, které o vás již máme. Údaje uvedené v žádosti budeme používat pouze za účelem ověření totožnosti nebo oprávnění žadatele.

Finanční pobídky

Čas od času můžeme nabízet různé finanční pobídky. Podmínky finanční pobídky vám budou poskytnuty při registraci k finanční pobídce. Od kterékoli finanční pobídky můžete odstoupit. Při výpočtu těchto nabídek zvažujeme náklady spojené s nabídkou a hodnotu vašich údajů.

Náš postoj k funkci Do Not Track (Nesledovat)

Vynakládáme maximální úsilí ke splnění nastavení prohlížeče s požadavkem, abychom vaše osobní údaje nesledovali, s výhradou technických omezení; možná nebudeme schopni reagovat na všechna uživatelská nastavení nebo signály.

Změny

Změny v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Jestliže se rozhodneme používat vaše osobní údaje způsobem, který se liší od toho, co bylo uvedeno v době získávání údajů, upozorníme vás na to. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou verzí našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů a přeloženou verzí platí anglické znění.