Global
Mars Home page

MEIE PRIVAATSUSAVALDUS

Viimati värskendatud: 1. november 2021

Ülevaade

Mars on uhkusega kuulunud ühele perekonnale juba üle 100 aasta. See sõltumatus tagab meile vabaduse mõelda põlvkondade, mitte kvartalite kaupa, et saaksime investeerida oma ettevõtte, inimeste, tarbijate ja planeedi pikaajalisse tulevikku – kõike seda juhivad meie püsivad põhimõtted.  Usume, et maailm, mida soovime homme, algab sellest, kuidas me teeme äritegevust täna.

Meie andmeprivaatsuse põhimõtted.

 1. Väärtustame ja austame meile usaldatud isikuandmeid.
 2. Meie eesmärk on olla läbipaistev ja vastutustundlik meie hoole all olevate isikuandmete käsitlemisel, lähtudes meie viiest põhimõttest ning seadustest.
 3. Järgime ja austame meie tarbijate, klientide ning tööotsijate privaatsusõigusi.
 4. Me oleme pühendunud oma privaatsus- ja turbetavade pidevale parandamisele.

See privaatsusavaldus annab teile teavet selle kohta, kuidas me kogume, kasutame ja jagame isikuandmeid ettevõttes Mars, Incorporated ja selle kontserni ettevõtetes, mis hõlmab tütar- ning sidusettevõtteid (ühiselt „Mars“, „meie“ või „meid“), meie veebisaitide, mobiilirakenduste või muude seda privaatsusavaldust kuvavate saitide kaudu (ühiselt „saidid“). See privaatsusavaldus kehtib ka teabe kohta, mis on kogutud teilt isiklikult ja meie jaemüügi-, diagnostika-, pildi- ja/või veterinaarhaiglates ja lemmikloomaasutustes (ka „saidid“) ning Marsi tööle kandideerides.

Oleme pühendunud teiega koostöö tegemisele, et vastata kiiresti teie küsimustele või muredele.  

Kui teil on üldine küsimus, soovite võtta ühendust ülemaailmse privaatsusmeeskonna ja/või Marsi andmekaitseametnikuga, klõpsake siin. Kui te soovite esitada päringu oma andmete kohta ja kasutada oma õigusi kohaldatava seaduse kohaselt, klõpsake siin. Kui olete California elanik ja soovite kasutada oma õigust paluda meil teie isikuandmeid mitte müüa, klõpsake siin. Samuti võite esitada taotluse, helistades numbril 1-844-316-5985 või võttes ühendust Marsi konkreetse üksusega, millega te olete seotud, sealhulgas:

 • lemmikloomahaigla Banfield Pet Hospital: klõpsates siin või helistades numbril 888-899-7071;
 • lemmikloomahaigla BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: klõpsates siin või helistades numbril 855-900-8444;
 • VCA loomakliinikud: klõpsates siin või helistades numbril 1-844-276-5786.

Selle privaatsusavalduse printimiseks klõpsake siin.

See privaatsusavaldus kehtib nende isikuandmete kohta, mida koguvad või töötlevad Mars, Incorporated ja selle kontserni ettevõtted. Privaatsusavaldus kehtib juhul, kui kogume isikuandmeid isiklikult, meie veebisaitide, mobiilirakenduste, e-posti, veterinaarhaiglate, sotsiaalmeedia ja muude seda privaatsusavaldust kuvavate saitide (edaspidi „saidid“) kaudu. Teie isikuandmed hõlmavad teavet või teabe kombinatsiooni, mida saaks otseselt või kaudselt kasutada teie tuvastamiseks („Isikuandmed“). See hõlmab identifikaatoreid, nagu nimi, isikukood, asukoha andmed, veebis kasutatav identifikaator või füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tegurid. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et isikuandmete määratlus võib piirkonniti erineda. Kui me kogume teavet, mida peetakse teie piirkonnas isikuandmeteks, käsitleme neid vastavalt selle privaatsusavalduse ja kohaldatavate kohalike seaduste kohaselt.   

Lugege see privaatsusavaldus hoolikalt läbi, et mõista meie põhimõtteid ja tavasid seoses teie isikuandmetega. See privaatsusavaldus võib aeg-ajalt muutuda. Teavitame teid olulistest muudatustest, postitades teate mõistliku aja jooksul oma kodulehele ja muutes viimase värskenduse kuupäeva. Tulge värskenduste kontrollimiseks tagasi.

Järgime riigi ja osariigi andmekaitseseadusi ning teeme koostööd andmekaitseasutustega.

Kui te asute jurisdiktsioonis, mis tunnustab mõistet „vastutav töötleja“ või sellele sarnast mõistet, on vastutav töötleja:

Mars, Incorporated
Adressaat: andmekaitse ja eraelu kaitse juhataja

Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Kontaktandmed: [email protected] või [email protected]

Võime koguda või töödelda erinevat liiki isikuandmeid. Järgmistele isikuandmete liikidele järgneb teave nende allikate, eesmärkide ja avalikustamiste kohta.

 • Identifikaatorid. Saame identifikaatorid otse teilt või kolmandatelt osapooltelt, nagu andmevahendajad või sotsiaalmeediaplatvormid. Identifikaatorid on näiteks teie nimi või kontaktteave. Kasutame neid teie soovitud funktsioonide, toodete ja teenuste pakkumiseks ning täiustamiseks; registreerimiseks, võistlusteks ja kampaaniate jaoks; teiega suhtlemiseks teabe edastamise eesmärgil; isikupärastatud sisu ja teabe pakkumiseks ning brošüüride, kupongide, näidiste, pakkumiste ja muu teabe saatmiseks meie toodete või meie kontserni ettevõtete kohta; teiega sõlmitud lepingu kohustuste täitmiseks; nende isikuandmete töötlemiseks, mis on vajalikud klientide või müüjate hindamiseks ja kinnitamiseks; asjakohase reklaami edastamiseks; ning/või uurimuste korraldamiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtetes ja teenusepakkujatega.
 • Kliendiandmetes sisalduvad isikuandmete liigid. Saame selle otse teilt. Kasutame seda teie soovitud funktsioonide, toodete ja teenuste pakkumiseks ning täiustamiseks; isikupärastatud sisu ja teabe pakkumiseks ning brošüüride, kupongide, näidiste, pakkumiste ja muu teabe saatmiseks meie toodete või meie kontserni ettevõtete kohta; teiega sõlmitud lepingu kohustuste täitmiseks; ja/või nende isikuandmete töötlemiseks, mis on vajalikud klientide või müüjate hindamiseks ning kinnitamiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtetes ja teenusepakkujatega.
 • Tundlikud isikuandmed, sealhulgas kaitstud liigitamise tunnused, asukoht ja täpne geograafilise asukoha teave. Kaitstud liigitamise tunnused ja täpse geograafilise asukoha teabe saame otse teilt või kolmandatelt osapooltelt, nagu andmevahendajad või sotsiaalmeediaplatvormid. Samuti saame geograafilise asukoha andmeid otse teilt, kaudselt teilt (nt siis, kui lubate asukohateenused) ja/või kolmandatelt osapooltelt, nagu sotsiaalmeediaplatvormid. Võime kasutada neid teie soovitud funktsioonide, toodete ja teenuste pakkumiseks ning täiustamiseks; registreerimiseks, võistlusteks ja kampaaniate jaoks; isikupärastatud sisu ja teabe pakkumiseks ning brošüüride, kupongide, näidiste, pakkumiste ja muu teabe saatmiseks meie toodete või meie kontserni ettevõtete kohta; teiega sõlmitud lepingu kohustuste täitmiseks; nende isikuandmete töötlemiseks, mis on vajalikud klientide või müüjate hindamiseks ja kinnitamiseks; ning/või asjakohase reklaami edastamiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtetes ja teenusepakkujatega.
 • Kaubandusteave. Selle saame otse teilt, kui soetate kaupu ja teenuseid meie jaemüügikohtades, sealhulgas meie veterinaarhaiglates või veebist. Kasutame kaubandusteavet teie taotletud funktsioonide, toodete ja teenuste pakkumiseks ning täiustamiseks; isikupärastatud sisu ja teabe pakkumiseks ning brošüüride, kupongide, näidiste, pakkumiste ja muu teabe saatmiseks meie toodete või meie kontserni ettevõtete kohta; ning/või asjakohase reklaami edastamiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtetes ja teenusepakkujatega.
 • Internet või muu sarnane võrgutegevus. Saame selle kaudselt teilt (nt jälgides teie tegevusi meie saitidel) või kolmandatelt osapooltelt, nagu andmeanalüüsi pakkujatelt. Kasutame neid isikupärastatud sisu ja teabe pakkumiseks ning brošüüride, kupongide, näidiste, pakkumiste ja muu teabe saatmiseks meie toodete või meie kontserni ettevõtete kohta; ning/või asjakohase reklaami edastamiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtetes ja teenusepakkujatega.
 • Erialane või tööhõivega seotud teave. Erialast või tööhõivega seotud teavet saame otse teilt või kolmandatelt osapooltelt (st taustakontrolli teenuse pakkujalt). Kasutame neid töökohataotluste töötlemiseks ja teiega sõlmitud lepingu kohustuste täitmiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtetes ja teenusepakkujatega.
 • Muudest isikuandmetest tehtud järeldused. Neid järeldusi saame kaudselt teie käest (nt jälgides teie tegevusi meie saitidel) või kolmandatelt osapooltelt, näiteks andmeanalüüsi pakkujatelt. Kasutame neid teie taotletud funktsioonide, toodete ja teenuste pakkumiseks ning täiustamiseks; isikupärastatud sisu ja teabe pakkumiseks ning brošüüride, kupongide, näidiste, pakkumiste ja muu teabe saatmiseks meie toodete või meie kontserni ettevõtete kohta; ning/või asjakohase reklaami edastamiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtetes ja teenusepakkujatega.

Teavet võime koguda erinevatest allikatest, sealhulgas kontaktide nimekirjadest, algselt Marsi äriühingu muudelt ettevõtetelt kogutud demograafilistest andmetest ja muudelt kolmandatelt osapooltelt seaduslikult saadud isikuandmetest, mida võidakse ühildada muu teabega, mida kogume allpool kirjeldatud eesmärkidel.

Kogume järgmisi konkreetseid isikuandmeid.

 • Isiklikud kontaktandmed. See hõlmab teavet nagu nimed, aadressid, telefoninumbrid või meiliaadressid. Näiteks siis, kui esitate kontaktandmed veebis registreerumise ajal, meiega äri tehes või meile teenuseid osutades. Mõnedel saitidel saab konto luua selleks otstarbeks valitud kasutajanime ja parooliga.
 • Teave meiega tehtud tehingute kohta. Näiteks teie ostuajalugu, arveldus- ja tarneteave ning muu teave meie toodete või teenuste kasutamise kohta.
 • Makseteave. See hõlmab teavet teie krediit- või deebetkaardilt, veebipõhiselt maksekontolt või muudelt maksevõimalustelt.
 • Kordumatu kliendi- ja kaubandusteave. Näiteks kasutajanimed ja muud sisselogimisandmed.
 • Teave, mis näitab, et olete ametikohast huvitatud. Näiteks teie eelistused, töökogemused ja töökohataotlustel esitatud teave.
 • Demograafiline teave. Näiteks sellised andmed nagu vanus, sugu, hobi või tegevusalad, maitse või eelistused.
 • Tundlik teave. Näiteks siis, kui kandideerite meile tööle, võime koguda teatud teavet, kui see on seadusega lubatud ja/või vajalik ning/või mille te otsustate vabatahtlikult esitada.
 • Andmed klientide või müüjatega sõlmitud kokkulepete jaoks. See hõlmab kliendi või müüja hindamist ja kinnitamist. Me kogume näiteks krediidivõimelisust või -infot, mis on saadaval sanktsioonide loendites või jälgimisnimekirjades. 
 • Meie saitidelt ja sotsiaalmeedia lehtedelt kogutud teave. See hõlmab ka meiega suhtlemise käigus kogutud teavet. Näiteks kommentaarid, fotod või muu teave, mida postitate blogide, teadetetahvlite või suhtlusvõrgustike kaudu.
 • Teave seadmete kohta. Näiteks IP-aadress, seadme ID, seadme operatsioonisüsteem, veebibrauseri tüüp, enne või pärast meie veebisaiti külastatud veebisaidid, meie veebisaidil vaadatud veebilehed ja tehtud toimingud ning reageerimised reklaamidele.
 • Kolmandate osapoolte teenuse- ja reklaamipartnerid võivad samuti automaatselt teavet koguda.
 • Muu teave, mille oleme teilt kogunud teie nõusolekul.
   

Teavet, mida me kogume teie lemmiklooma kohta, näiteks teie lemmiklooma liik, tõug, sünnipäev või haiguslugu, ei peeta isikuandmeteks.

Võime kasutada teie isikuandmeid erinevatel seaduslikel eesmärkidel.

 • Soovitud funktsioonide, toodete ja teenuste pakkumiseks. Kogutud isikuandmeid võime kasutada teie taotluste täitmiseks, mis on seotud meie funktsioonide, toodete ja teenustega, ning võimaldamaks nende kasutamist. See hõlmab maksete töötlemist ostude, tellimuste või müükide jaoks ja kaitset võimalike kuritahtlike tehingute eest või nende tuvastamist.
 • Registreerimine, võistlused ja kampaaniad. Võime kasutada teie isikuandmeid, et lisada teid soovi korral võistlustesse, teavitada teid tulemustest ja registreerida teid teatud funktsioonide, toodete ning teenuste kasutamiseks teie turunduseelistuste kohaselt.
 • Teiega suhtlemiseks ja teabe edastamiseks. Võime kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks, teie küsimustele või kommentaaridele vastamiseks või värskenduste ja uudiste edastamiseks. Kui olete teatanud oma huvist ettevõtte Mars ametikohtade suhtes, teavitame teid, kui sobiv ametkoht vabaneb.
 • Isikupärastatud sisu ja teabe pakkumiseks ning brošüüride, kupongide, näidiste, pakkumiste ning muu teabe saatmiseks meie toodete või meie kontserni ettevõtete kohta. Kui seadus seda ette näeb, palume meiliaadresse esitavatel külastajatel meile öelda, kas nad sooviksid meilt lisateavet või värskendusi, näiteks teavet meie kontserni ettevõtete toodete ja teenuste kohta. Lisaks pakume külastajatele loobumise võimalust, kui nad ei soovi meilt enam teavet saada. Mõnikord võidakse teil paluda nõustuda enne, kui võtame teiega teatud viisil ühendust või teatud teenused saadavaks muutuvad.
 • Teiega sõlmitud lepingu kohustuste täitmiseks. Vajaduse korral võime kasutada teie isikuandmeid, kui töötate teenusepakkujana või kandideerite meile tööle. Kui olete meie teenuste tarbija või kasutaja, kasutame teie isikuandmeid teiega sõlmitud lepingu kohustuste täitmiseks.
 • Klientide või müüjate hindamiseks ja kinnitamiseks. See hõlmab teatud klientide või müüjate identiteedi ja krediidivõimelisuse kontrollimist, hoolsuskohustuse täitmist ning avalikult kättesaadavate valitsusasutuste nimekirjade ja/või sanktsioonide loendite ning muude kolmandate osapoolte andmeallikate suhtes kontrollimist, Marsi juhtumite registri ja sektori hoiatussüsteemide ja/või kolmandate osapoolte verifitseerimisteenuste kasutamist ning nendes osalemist. Nende isikuandmete kogumine võib hõlmata krediidiagentuuri või muud kolmandat osapoolt.
 • Asjakohase reklaami edastamiseks. Potentsiaalsete klientidega ühenduse võtmiseks võime osta ja kasutada nõusolekul põhinevaid otsepostitusnimekirju. Nimekirjade pakkujatel palume kinnitada, et kontaktandmed on esitatud ainult neile, kes soovivad saada pakkumisi ja teavet meili teel. Lisaks võime reklaamide jaoks kasutada demograafilist ja eelistuste teavet nende kasutajate puhul, kellele need on kõige asjakohasemad. Nii näevad kasutajad reklaame, mis neile kõige tõenäolisemalt huvi pakuvad. Austame loobumistaotlusi. Lisateabe saamiseks meie reklaamitavade kohta klõpsake siin, et näha meie huvipõhise veebireklaami põhimõtteid.
 • Teile muude pakkumiste tegemiseks. Mõnikord teeme pakkumised, kupongid ja teabe, sealhulgas kataloogid, kättesaadavaks meili teel. Näiteks kui kliendid teevad veebitellimuse mõnes meie kataloogipoes või tellivad ühe meie kataloogidest, võime nad lisada selle kataloogi tellijate nimekirja. Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte või avalike allikate nimekirju. Teie nõusolekul võime vahetada nimesid ja aadresse teiste ettevõtetega, kes võivad pakkumiste tegemiseks võtta teiega ühendust posti teel. Võite tellimuse igal ajal tühistada.
 • Saitide kaudu pakutavate funktsioonide, toodete ja teenuste täiustamiseks. Võime kasutada isikuandmeid Marsi kontserni tootepakkumiste, teenuste ja ka meie saitide ning funktsioonide täiustamiseks.
 • Teie andmete ühildamiseks Marsi kontsernis. Lisaks võime ühildada teiste Marsi kontserni kuuluvate ettevõtete seaduslikult kogutud isikuandmed ülevaate loomiseks meie klientidest, ettevõttesisese turu-uuringu läbiviimiseks ja/või meie kampaaniate tõhususe mõõtmiseks ning tuginedes meie õigustatud huvidele. See võimaldab meil mõista, kus kliendid asetsevad Marsi kontserni erinevate kaubamärkide ja ärivaldkondade vahel ning toetada meid toodete ja teenuste täiustamisel.
 • Teatud automatiseeritud otsustustoimingute tegemiseks. Kogutud isikuandmeid võime kasutada veebireklaamide jaoks ja/või teie isikuprofiili koostamiseks. Allpool on kirjeldatud kogutavate isikuandmete üksikasjad, kuidas neid kasutatakse ja kuidas teil on võimalik loobuda mis tahes automatiseeritud otsustustoimingutest.
   

Millistel seaduslikel alustel võime töödelda teie isikuandmeid?
 

 • Teie eluliste huvide kaitsmiseks. Me võime isikuandmeid töödelda näiteks tervise ja ohutuse kaalutlustel, kui te viibite Marsi rajatises, või tööotsijate puhul täiendavate kokkulepete sõlmimiseks töötajate esindustega mõnedes jurisdiktsioonides ning avalike huvide kaitsmiseks.
 • Teie korraldusel ja nõusolekul.
 • Teadusuuringute eesmärgil.
 • Muudel õigustatud ärieesmärkidel. Lisaks võime äri- ja turundustavade täiustamisel tugineda oma õigustatud huvidele. See hõlmab muu hulgas vastavust õigusnormidele, uuringuid ja analüüse, andmete ühildamist, kliinilisi uuringuid, diagnoosi hindamist, lemmikloomade ravi ning muid ülalkirjeldatud eesmärke. Õigustatud huvidele toetudes viime läbi õigustatud huvide hindamise tagamaks, et võtaksime arvesse ja tasakaalustaksime mis tahes võimalikku mõju teie õigustele andmekaitseseaduste kohaselt enne mis tahes andmetöötluse tegemist. Me ei kasuta teie isikuandmeid tegevusteks, kus teile avaldatav mõju kaalub üles meie huvid, välja arvatud juhul, kui meil on teie nõusolek või kui see on muul viisil seadusega nõutav või lubatud.

Võime teie isikuandmeid jagada või avalikustada selle privaatsusteatisega kooskõlas olevatel eesmärkidel alltoodud juhtudel.

 • Ettevõttes Mars ja Marsi kontserni ettevõtetes. Näiteks teie kohta kogutud isikuandmete ühildamiseks.
 • Müüjate või agentidega. Võime jagada teie isikuandmeid ettevõtetega, mille oleme palganud meile teenuseid osutama. Kui me jagame isikuandmeid ettevõtetega, mis osutavad meile teenuseid, ei ole neil lubatud neid mis tahes muul eesmärgil kasutada. Need ettevõtted peavad tagama teie isikuandmete konfidentsiaalsuse, kui te ei anna vastupidist nõusolekut.
 • Kui isikuandmeid võidakse edastada koos ettevõtte muude varadega. Sellisel juhul võidakse isikuandmeid jagada ka mis tahes hindamisprotsessi ajal, järgides konfidentsiaalsus- ja mitteavalikustamise nõudeid.
 • Kui oleme saanud teie juhise või nõusoleku isikuandmete avaldamiseks.
 • Seaduse täitmiseks või kohtuprotsessi või seaduslikele päringutele vastamiseks, sealhulgas õiguskaitseorganitelt ja riigiasutustelt.
 • Tarbijakaebuste või võimalike õigusrikkumiste uurimiseks, veebisaidi terviklikkuse kaitsmiseks, teie taotluste täitmiseks või koostöö tegemiseks mis tahes juriidilises uurimises.
 • Marsi kontserni ettevõtete või meie klientide õiguste ja omandi kaitsmiseks, sealhulgas teenuste kasutamist käsitlevate kasutustingimuste täitmiseks.
 • Tegutsemiseks heas usus, et selline andmetele juurdepääsu võimaldamine või andmete avaldamine on vajalik meie partnerite, klientide, üldsuse ja lemmikloomade tervise ning/või turvalisuse tagamiseks.
 • Muude seaduslike ärieesmärkide toetamiseks. See hõlmab muu hulgas vastavust õigusnormidele, kliiniliste uuringute jätkamist, diagnooside hindamist ja lemmikloomade ravi. 

Juhime teie tähelepanu sellele, et saidid võivad sisaldada linke või viidata selliste kolmandate osapoolte veebisaitidele, kelle privaatsustavad võivad erineda meie omadest. Kui te esitate isikuandmeid mõnedele nendest veebisaitidest, kohalduvad teie teabele nende privaatsuspõhimõtted. Soovitame teil tutvuda iga enda külastatava veebisaidi privaatsuspõhimõtetega.

Võime müüa anonüümseks muudetud andmeid kolmandatele osapooltele ja jagada anonüümseks muudetud või üldandmeid, nagu kirjeldatud eespool. Võime ühildada anonüümseks muudetud või mitteidentifitseeritavat teavet koos teiste anonüümseks muudetud või mitteidentifitseeritava teabega muudest allikatest. Samuti võime jagada koondatud ja anonüümseks muudetud teavet kolmandate osapooltega, sealhulgas näiteks nõustajate, reklaamijate ja investoritega üldise ärianalüüsi läbiviimiseks. Näiteks võime teavitada reklaamijaid meie veebisaidi külastajate arvust ja kõige populaarsematest funktsioonidest või teenustest.

Kui te kandideerite ametikohale Marsi kontserni ettevõtetes, töötleme teie isikuandmeid alljärgneva kirjelduse järgi kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt. Mars austab teie privaatsust ja käsitleb teie kui tööle kandideerija isikuandmeid konfidentsiaalsetena. Me kasutame ja jagame teie isikuandmeid selles privaatsusavalduses kirjeldatu ja ka alljärgneva kirjelduse järgi, kuna see on seotud teie kui tööle kandideerijaga.

 

Isikuandmed, mida kogume teie kui tööle kandideerija kohta

Kui te kandideerite ametikohale ettevõttes Mars, palume teil esitada isikuandmeid teie avalduse hindamiseks. Lisaks võite esitada täiendavaid isikuandmeid (näiteks teavet hobide ja sotsiaalsete eelistuste kohta). Kogu teave esitatakse vabatahtlikult ja teie valite, milliseid isikuandmeid soovite esitada. Juhime teie tähelepanu sellele, et meie võimalused teie tööle võtmiseks võivad olla piiratud, kui te otsustate nõutud isikuandmeid mitte esitada.

 

Teave kolmandatelt osapooltelt

Samuti võime saada teavet teie kohta avalikest allikatest või kolmandatelt osapooltelt. Näiteks teie avalduses sisalduva teabe kinnitamiseks või taustakontrolli läbiviimiseks kolmanda osapoole kaudu, nagu on lubatud kohaldatava seadusega. Soovi korral võite meile esitada isikuandmeid kolmandate osapoolte saitidel, nagu LinkedIn, kui need on teie turul saadaval. Kui soovite volitada ettevõtet Mars pääsema juurde nendele isikuandmetele, nõustute sellega, et Mars võib seda teavet koguda, salvestada ja kasutada selle privaatsusavalduse kohaselt.

 

Kuidas kasutab Mars teie isikuandmeid tööle kandideerijana

Mars kasutab teie isikuandmeid teie avalduse menetlemiseks, sealhulgas alljärgnevatel eesmärkidel.

 • Kandidaatide värbamine, hindamine ja valik.
 • Üldine ja tööjõu administreerimine ning haldamine.
 • Rahulolu uuringute läbiviimine (näiteks värbamisprotsessi haldamiseks ja täiustamiseks).
 • Tööalas(t)e soovituskirja(de) kontrollimine, taustakontrolli ja sellega seotud hinnangute tegemine.
 • Juriidiliste ja ettevõtte nõuete järgimine (näiteks mitmekesisuse jälgimiseks).
 • Teiega suhtlemine seoses avalduse ja huviga ettevõtte Mars suhtes.
 • Tulevased töövõimalused, kui lubate selle kasutamist.
   

Profiilimine ja automatiseeritud otsustusprotsess

Mars võib teie isikuandmeid töödelda ka andme- ja statistilise analüüsi jaoks. Juriidiliste nõuete järgimiseks või ettevõtte Mars õigustatud huvide puhul võime võtta kasutusele globaalse värbamisanalüüsi ja mitmekesisuse jälgimise teie nõusolekul ja kui see on lubatud kohaldatava seadusega. Teil on õigus sellele, et teie kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb ainult automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilimisel, kui see otsus tekitab teie jaoks õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju. Mars ei tee oma värbamisprotsessi käigus kandidaatide kohta ainult automatiseeritud otsuseid.

 

Kellega jagab Mars teie kui tööle kandideerija isikuandmeid?

Teie isikuandmeid jagatakse Marsi kontserni üksuste vahel ja ainult nende Marsi partneritega, kes seda tõesti vajavad oma ülesannete ja kohustuste täitmiseks, ning õigustatud ärivajadusega kolmandatele osapooltele. Tööle kandideerijatega seotud kolmandad osapooled on tööbürood, konsultandid, taustakontrolli teenuse pakkujad ja advokaadid. Need teenusepakkujad võivad muutuda olenevalt Marsi üksusest, mis teid palkab, ja aja jooksul. Me püüame alati tagada, et kolmandad osapooled, kes käsitlevad isikuandmeid, teeks seda selle privaatsusavaldusega kooskõlas ja kohaldatava seaduse kohaselt.

Kui te ei soovi enam seda, et kasutaksime teie kontaktteavet Marsi või kolmandate osapoolte toodete või teenuste reklaamimiseks, võtke meiega ühendust, kasutades ülaltoodud kontaktteavet.

Kui me saadame teile reklaame meili teel, võite ka tellimuse tühistada e-kirja allosas, et loobuda edasistest meili teel saadetavatest reklaamidest. Mõnedel juhtudel võime enne meili teel saadetavate reklaamide saatmist küsida teie nõusolekut. Keeldudes nõusoleku andmisest, ei saada me teile teatud e-kirju.

Isegi kui otsustate meili teel saadetavaid reklaame mitte vastu võtta, võite ikkagi saada e-kirju, mis hõlbustavad sellist äritehingut või viivad lõpule või kinnitavad sellise äritehingu, mille sõlmimisega olete juba nõustunud. Need hõlmavad teabevahetust seoses teie lemmiklooma tervisega, vastuvõttude meeldetuletusi, registreerimise lõpuleviimist, kasutajaandmete parandamist, parooli lähtestamise taotlusi, tehingukinnitusi, saadetiste teatisi ja muud suhtlust, mis on oluline teiega tehtavate tehingute jaoks.

Lisaks võime teile pakkuda ka teksti-/SMS-sõnumeid. Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks anda luba meie saadetavate tekstisõnumite vastuvõtmiseks. Teil on igal ajal võimalik loobuda meie saadetavate teatud tekstisõnumite vastuvõtmisest (välja arvatud vastuvõttude meeldetuletused), saates sõnum sisuga STOP vastusena mis tahes tekstisõnumile. 

Kõiki tekstisõnumiteenuseid pakutakse teile tasuta, kui selgesõnaliselt ei ole väljendatud vastupidist. Rakenduda võivad sõnumi- ja andmesidetariifid ning muud tasud. Olete vastutav kõigi meie toodete või teenuste kasutamisega seotud mobiiltelefoni tasude (kasutamise, tellimuste jms) eest. Tekstisõnumite saatmise ja vastuvõtmise tasude määramiseks vaadake oma mobiilside teenusepakkuja hinnaplaani.
 

Kuidas on lood laste privaatsusega?

Enamik meie veebisaite on loodud ja mõeldud täiskasvanutele. Kui mõni meie veebisaitidest on mõeldud nooremale sihtrühmale, hangime lapsevanemalt või eestkostjalt nõusoleku kohalike seaduste kohaselt

Lisateabe saamiseks lugege Marsi turunduskoodeksit. Kui teile saab teatavaks, et laps on seda põhimõtet rikkudes registreerunud meili teel saadetava uudiskirja saamiseks või muul viisil esitanud oma isikuandmeid, teavitage meid sellest, kasutades nende põhimõtete ülaosas toodud kontaktteavet. Kui me saame teada, et alaealine kasutaja on esitanud isikuandmeid ilma vanema nõusolekuta, tühistame selle konto ja kustutame võimalusel kõik selle kasutaja esitatud isikuandmed.

Millised on meie huvipõhise veebireklaami põhimõtted?

Vaadake meie teatiseid Reklaamivalikud ja Küpsised, et saada üksikasjalikku teavet meie tavade kohta seoses huvipõhise reklaami ning küpsiste kasutamisega.

Mida peaksite veel teadma?

Kus teie andmeid säilitatakse ja töödeldakse?

Isikuandmed, mida me kogume või vastu võtame, võidakse säilitada ja töödelda Ameerika Ühendriikides või mõnes muus riigis, kus on esindused meil või meie teenusepakkujatel.

Serverid ja andmebaasid, kus hoitakse isikuandmeid, võivad asuda väljaspool seda riiki, kus te sellele veebisaidile sisenesite, ja sellises riigis, kus pole samasuguseid privaatsusseadusi nagu teie koduriigis. Teie esitatud isikuandmeid võidakse kooskõlas seadusest tulenevate nõuetega edastada välismaale. Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult kooskõlas selle privaatsusavaldusega.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Me säilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni meil on selleks seaduslik ärieesmärk, ja kooskõlas meie andmesäilituspoliitikaga.

Kuidas on lood isikuandmetega, mis on avalikult kättesaadavad (nt jututubades, teadetetahvlitel või muudes interaktiivsetes foorumites)?

Võime pakkuda jututubasid, teadetetahvleid või interaktiivseid alasid, kus külastajad saavad avaldada kommentaare või teavet. Jututoa, teadetetahvli, suhtlusvõrgustiku võimaluste või muude interaktiivsete alade olemasolu korral kontrollige kindlasti postitatud reegleid. Postitatud reeglid ja ka meie saidi kasutustingimused on teile siduvad. Osalemisreeglid võivad kehtestada vanuse- ja muid piiranguid, näiteks seoses kuritahtliku, solvava või sütitava sisu postitamisega. Kogu veebis postitatav teave on avalik. Me ei vastuta millegi eest, mille te vabatahtlikult veebi postitate. Kasutajad peaksid olema ettevaatlikud isikuandmete avaldamisel veebis.

Edastamine

Võime teie isikuandmeid jagada või edastada mis tahes otsese või kaudse ümberstruktureerimise protsessi käigus, sealhulgas, kuid mitte ainult, ühinemised, omandamised, loovutamised, pankrotid ja kogu või osa meie varade müük. Teie isikuandmeid võidakse jagada pärast sellise tehingu lõpuleviimist ja/või üleandmise ootel oleva tehingu hindamisprotsessi ajal (konfidentsiaalsusnõuete kohaselt). Teie isikuandmete edastamise korral kohaldatakse neile jätkuvalt seda privaatsusavaldust või neid põhimõtteid, mis kaitsevad teie privaatsust vähemalt samaväärselt selle privaatsusavaldusega, välja arvatud juhul, kui nõustute vastupidisega.

Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Me rakendame (ja nõuame, et meie teenusepakkujad rakendaksid) asjakohaseid korralduslikke ning tehnilisi meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks. Kui teil tekib küsimusi meie kasutatavate turvameetmete kohta, võite võtta meiega ühendust, kasutades selle privaatsusavalduse ülaosas toodud kontaktteavet.

Soovitame teil võtta ka lisameetmeid oma isikuandmete kaitsmiseks. Näiteks installige ajakohane viirusetõrjetarkvara, sulgege brauserid pärast kasutamist, hoidke oma sisselogimisandmeid ja paroole konfidentsiaalsetena ning värskendage tarkvara ja rakendusi korrapäraselt, et tagada uusimate turvafunktsioonide olemasolu.

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Kui te otsustate esitada meile isikuandmeid, võime neid isikuandmeid kohaliku seaduse kohaselt edastada oma sidus- ja tütarettevõtetele ning teistele kolmandatele osapooltele. Lisaks võime teie isikuandmeid edastada piiriüleselt, teie riigist või jurisdiktsioonist teistesse riikidesse või jurisdiktsioonidesse kooskõlas juriidiliste nõuetega. Mars kasutab peamiselt Euroopa Liidu Komisjoni lepingu tüüptingimusi andmete edastamiseks Euroopa Liidust, EMPst, Ühendkuningriigist ja Šveitsist riikidesse väljaspool EMPd (sealhulgas Ühendkuningriiki). Teiste jurisdiktsioonide vahelise edastamise korral võib Mars tugineda muudele edastamist võimaldavatele õigusmehhanismidele, kui see on vastava seaduse kohaselt asjakohane.

Sõltuvalt teie elukohast võivad teile kohalduvad õigused mõnevõrra erineda. Mars vastab kõigile õigustega seotud taotlustele kohalike õigusnormide kohaselt.

Kui te soovite esitada taotluse, mis on seotud mõne allpool toodud õigusega, võtke meiega ühendust, kasutades ülaltoodud kontaktteavet.

Juurdepääsuõigus

Teil võib olla õigus saada kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse. Sellisel juhul võib teil olla õigus pääseda juurde isikuandmetele ja muule teabele, näiteks eesmärgid, isikuandmete liigid, adressaadid (või saajate kategooriad), kellele isikuandmeid on avaldatud või avalikustatakse, konkreetsed adressaadid kolmandates riikides või rahvusvahelistes organisatsioonides, võimaluse korral prognoositav ajavahemik, mille jooksul isikuandmeid säilitatakse, või kriteeriumid selle perioodi määratlemiseks, kui eelnev pole võimalik, teie õigused jne.

Kui võimalik ja seadusega lubatud, esitame koopia meie töödeldavatest isikuandmetest. Täiendavate koopiate puhul, võime halduskulude alusel küsida mõistlikku tasu. Kui te esitate taotluse elektroonilisel teel, edastatakse teave teile elektroonilisel kujul, kui te ei ole taotlenud teisiti.

Õigus andmete parandamisele

Teil võib olla õigus oma isikuandmete parandamiseks või täiendamiseks, kui need pole täpsed või täielikud.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)

Teil võib olla õigus oma isikuandmete kustutamisele teatud asjaoludel. Näited leiate allpool.

 • Teie isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid töödeldi.
 • Võtate tagasi oma nõusoleku, millel töötlemine põhineb, ja meil pole töötlemiseks muud õiguslikku alust.
 • Vaidlustate töötlemise ja töötlemiseks puuduvad ülekaalukad õigustatud alused.
 • Teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.
 • Teie isikuandmed tuleb sellise juriidilise kohustuse täitmiseks kustutada, millele me allume.

Seda õigust ei kohaldata sellises ulatuses, milles töötlemine on vajalik alltoodud eesmärkide jaoks. 

 • Sõna- ja infovabaduse õiguse kasutamiseks.
 • Sellise juriidilise kohustuse täitmiseks, mis nõuab töötlemist meile kohaldatava seadusega.
 • Üldsuse huvides läbiviidava ülesande täitmiseks.
 • Üldsuse huvides rahvatervise valdkonnas.
 • Arhiivimiseks üldsuse huvides, teadusliku uurimistöö või ajaloouuringu või statistika eesmärgil.
 • Meie õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil võib olla õigus piirata isikuandmete töötlemist järgmistel põhjustel.

 • Vaidlustate oma isikuandmete õigsuse ajavahemikuks, mis võimaldab meil kontrollida isikuandmete õigust.
 • Töötlemine on ebaseaduslik ja te olete vastu isikuandmete kustutamisele ning taotlete nende kasutamise piiramist.  
 • Me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid teil on neid vaja õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.
 • Kasutasite oma õigust esitada töötlemise suhtes vastuväide ajaks, kuni kontrollitakse, kas meie õigustatud alused on ülimuslikud teie omade suhtes.

Õigus andmete ülekandmisele

Teil võib olla õigus saada meile antud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis. Teil on õigus saata need isikuandmed teisele vastutavale töötlejale, kui töötlemine põhineb nõusolekul lepingu alusel ja seda tehakse automatiseeritud vahenditega.

Õigus esitada vastuväiteid

Olenevalt teie konkreetse olukorraga seotud põhjustest võib teil olla õigus esitada vastuväiteid oma nende isikuandmete töötlemiseks, mis põhinevad õigustatud eesmärkidel. Eelkõige võib teil olla õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete ühildamisele kogu Marsi kontsernis meie õigustatud huvide alusel. Lõpetame isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui meil on töötlemiseks mõjuvad õigustatud huvi, mis on ülimuslik andmesubjekti huvide, õiguste ja vabaduste suhtes, või õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse, sealhulgas profiilimise eesmärkidel, võite igal ajal esitada vastuväiteid.

Automatiseeritud individuaalne otsustusprotsess, sealhulgas profiilimine

Teil võib olla õigus sellele, et teie kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb ainult automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilimisel, välja arvatud kohalikest seadustest tulenevate teatud erandite korral. 

Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, võib teil olla õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.

Õigus anonüümsusele

Teil võib olla ka õigus taotleda anonüümsust. See tähendab, et teie isikuandmeid ei koguta ega töödelda. Kui te otsustate seda õigust kasutada, ei pruugi meil olla võimalik teile soovitud kaupu või teenuseid pakkuda.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Teil võib olla õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

            Õigus loobuda oma isikuandmete müügist

Teil võib olla õigus loobuda oma isikuandmete müügist kolmandatele osapooltele (või alla 16-aastastel tarbijatel on õigus sellele, et nende isikuandmeid ei müüdaks ilma nende või nende vanema nõusolekuta). Selle õiguse kasutamiseks võite esitada taotluse, kasutades ülaltoodud vormi ja/või ülalolevat linki „Ära müü minu isikuandmeid“.

            Õigus mittediskrimineerimisele

Teil võib olla õigus mittediskrimineerimisele, saada ettevõttelt võrdväärset teenust ja hinda, isegi pärast oma õiguste kasutamist.

Seaduse „Shine the Light“ avaldus

California seadus võimaldab California elanikel nõuda teatud teavet seoses isikuandmete avaldamisega kolmandatele osapooltele nende otseturunduse eesmärkidel. Sellise taotluse esitamiseks kirjutage „Shine the Light“ ülaltoodud vormil oleva taotluse osasse „Taotluse üksikasjad“ või teemareale, kui see on esitatud meili teel.

Pange tähele, et mõnede nende õiguste kasutamise arv on piiratud. Võite määrata volitatud esindaja, kes esitaks taotluse teie nimel. Esindaja peab esitama tõendi teie antud volituse kohta. Võime keelduda taotlusest, kui esindaja ei esita tõendeid selle kohta, et olete teda volitanud tegutsema teie nimel.

Võimalikuks võib osutuda see, et peame teie taotlust enne selle täitmist kontrollima. Näiteks võime paluda teil kinnitada andmeid, mis meil on teie kohta juba olemas. Taotleja identiteedi või volituste kinnitamiseks kasutame ainult taotluses esitatud isikuandmeid.

Rahalised stiimulid

Aeg-ajalt võime pakkuda erinevaid rahalisi stiimuleid. Rahalise stiimuli tingimused esitatakse siis, kui esitate taotluse rahalise stiimuli saamiseks. Võite loobuda kõigist rahalistest stiimulitest. Nende pakkumiste arvutamisel võtame arvesse pakkumisega seotud kulutusi ja teie andmete väärtust.

Kuidas me reageerime jälgimise keelamise avaldustele

Anname endast parima, et saavutada brauseri seaded, mis nõuavad seda, et me ei jälgiks teie isikuandmeid, võttes arvesse tehnilisi piiranguid; me ei pruugi vastata kõigile kasutajate seadetele või signaalidele.

Muudatused

Selle privaatsusavalduse muudatused

Kasutame teie isikuandmeid ainult selles privaatsusavalduses kirjeldatud viisil. Kui me otsustame kasutada teie isikuandmeid viisil, mis erineb nende kogumise hetkel märgitust, teavitatakse teid sellest. Kui meie privaatsusavalduse inglisekeelse versiooni ja tõlgitud versiooni vahel esineb vastuolusid, kohaldub inglisekeelne versioon.