Global
Mars Home page

Съобщавайте за нарушения на закона на линията на Mars за подаване на сигнали за нередности във връзка с правни въпроси и съответствие на адрес [email protected]effem.com

Условия за използване на уебсайтове, обслужвани от The Mars, Incorporated Група компании

Дата на влизане в сила: декември, 2013 г.

Добре дошли! Компанията Mars, Incorporated и нейните дъщерни компании (заедно “Mars” или ”ние” или “нашите”) предлагат този и други уебсайтове, уебстраници, приложения, игри, изпълними модули и онлайн и мобилни услуги (наречени общо „сайтове на Mars”). Надяваме се, че в сайтовете на Mars ще откриете информация и развлечения.

Следните Условия за използване и нашите Правила за поверителност, намиращи се на www.Mars.com/privacy (общо наречени "Условия") описват правилата и условията, при които Mars Ви предлага достъп до сайтовете на Mars.

Преди да осъществите достъп и да използвате сайтовете на Mars, моля, прочетете тези Условия внимателно, защото те представляват правно споразумение между Mars и Вас. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТОВЕТЕ НА MARS, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ МОЖЕТЕ И ИМАТЕ ЗАКОННО ПРАВО ДА НАПРАВИТЕ ТОВА.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Тези Условия съдържат клаузи, които ограничават нашата отговорност спрямо Вас и изискват от Вас да разрешавате всеки спор с нас чрез окончателен и задължителен арбитраж на индивидуална основа, а не като част от групов иск. Моля, за повече информация вижте “УГОВОРКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА” (Раздел [8]) и „РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ” (Раздел [10]) по-долу

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ НЯКОЯ ЧАСТ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТОВЕТЕ НА MARS.

 1. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

  Датата на влизане в сила на тези Условия е посочена в началото на тази уебстраница. Ние не възнамеряваме да променяме тези Условия твърде често, но си запазваме правото да правим това. Ще Ви уведомяваме за всяка съществена промяна като публикуваме бележка на тази уебстраница. Винаги, когато е възможно, ще Ви уведомяваме предварително за нашите промени. Няма да правим промени, които имат обратна сила, освен ако юридически не сме задължени да направи това.

  Вашето продължаващо използване на сайтовете на Mars след датата на влизане в сила показва Вашето приемане на променените Условия. Променените Условия заместват всички предишни варианти на Условията. По тази причина Ви препоръчваме да преглеждате тези Условия по всяко време, когато осъществявате достъп до или използвате сайтовете на Mars и да разпечатате копие от тези Условия за Вашия архив.

 2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

  Някои услуги, предлагани от или чрез сайтовете на Mars, като например мобилни приложения, лотарии, предложения за състезания и други услуги, може да се контролират от допълнителни правила и условия, представени заедно с тях. Преди да използвате такива услуги трябва да приемете допълнителните условия. Тези Условия и допълнителните условия ще важат с еднаква сила. Ако някое допълнително условие е безвъзвратно несъвместимо с някоя клауза от тези Условия, допълнителното условие ще има превес.

 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА MARS

  Mars си запазва пълната и цялостна собственост върху цялата информация и материали, предоставени в или чрез, или подавани на сайтовете на Mars, включително илюстративен материал, графики, текст, видео и аудио клипове, търговски марки, емблеми и друго съдържание (наричани общо „Съдържание на Mar”).

  Ако приемате тези Условия, както и всички допълнителни правила и условия, отнасящи се до конкретно съдържание на Mars), то Вие можете да изтегляте, печатате и/или копирате съдържание на Mars единствено за Ваше лично ползване.

  Освен ако Mars не Ви предостави писмено позволение да правите това, Вие не можете:

  • Да включвате каквото и да е съдържание на Mars в друга работа (като например Вашия собствен уебсайт) или да използвате съдържание на Mars по какъвто и да е публичен или търговски начин;

  • Да копирате, променяте, възпроизвеждате, приспособявате, правите обратен инженеринг, разпространявате, създавате, публикувате повторно, качвате, показвате , публикувате, предавате, прехвърляте, лицензирате или продавате съдържание на Mars под никаква форма и чрез никакви средства;

  • Да променяте някое от уведомленията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, които могат да са част от съдържанието на Mars; или

  • Да правите външни препратки към някой от сайтовете на Mars (т.е. връзка към страница, различна от началната страница на един от сайтовете на Mars).

 4. ВАШИТЕ ПОДАВАНИ МАТЕРИАЛИ

  В допълнение към заявленията за работа, Mars може от време на време да предлага зони, в които Вие и други потребители могат да публикуват или да подават по друг начин информация, снимки, графики, градивни предложения, идеи, бележки, концепции, оценки или други материали в или към сайтовете на Mars (наричани общо "Подавани материали"). Чрез изпращане, публикуване или изпращане на подавани материали до Mars (и/или наши упълномощени страни) или някоя област от сайтовете на Mars, Вие предоставяте на Mars и на нашите упълномощени страни световно, неизключително, подлежащо на подлицензиране (чрез различни нива), с право на отстъпване, безвъзмездно, вечно, неотменимо право за използване, възпроизвеждане, подлицензиране (чрез различни нива), разпространение, създаване на производни творби, представяне и прехвърляне на Вашите подавани материали на носител, известен сега или разработен впоследствие, за каквато и да е цел, била тя търговска или друга, без компенсация за Вас. С други думи, Mars има автоматичното право да използва Вашите подадени материали –включително да възпроизвежда, разкрива, публикува или излъчва Вашите подадени материали – навсякъде, по всяко време, във всяка среда и за всяка цел. При никакви обстоятелства нямате право на заплащане, ако Mars използва такова за Ваши подадени материали. Всички подадени материали се считат за неповерителни и нелични.

  Вие носите отговорност за Вашите подадени материали. При публикуване на подаден материал, Вие представяте и гарантирате, че:

  • Вие притежавате или контролирате по друг начин всички права на Вашия подаден материал, включително и без ограничение на всички авторски права и търговски марки;

  • Вашият подаден материал е достоверен и точен;

  • Вашият подаден материал не нарушава правата на никое физическо или юридическо лице, като правото на неприкосновеност на личния живот и правото на гласност; и

  • Вашият подаден материал съответства на действащите закони, правила и разпоредби.

  Вие признавате и приемате, че Mars има правото (но не и задължението) да променя, премахва или отказва да публикува или да позволява за публикуване някой подаден материал. Mars не носи и не поема отговорност за който и да е подаден материал, публикуван от Вас или някоя трета страна.

  Mars настоятелно Ви препоръчва да не разкривате никакви лични данни във Ваши подадени материали, защото други лица могат да видят и да използват личните данни от Вашите подадени материали. Mars не отговаря за информацията, която Вие сте избрали да изпратите чрез подадените материали.

 5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА MARS

  ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТОВЕТЕ НА MARS, ТРЯБВА ДА СТЕ НА ВЪЗРАСТ НАЙ-МАЛКО ТРИНАДЕСЕТ (13) ГОДИНИ. Чрез достъп до, използване и/или подаване на информация до или чрез някой от сайтовете на Mars, Вие гарантирате, че не сте под 13-годишна възраст.

  АКО СТЕ МЕЖДУ ТРИНАДЕСЕТ (13) ГОДИНИ И ВЪЗРАСТТА НА ПЪЛНОЛЕТИЕ ВЪВ ВАШАТА СТРАНА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТОВЕТЕ НА MARS САМО ПОД НАДЗОРА НА ВАШ РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК.

  АКО СТЕ РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК И СТЕ СЪГЛАСНИ ВАШЕТО НЕПЪЛНОЛЕТНО ДЕТЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ДОСТЪП И ДА ИЗПОЛЗВА САЙТОВЕТЕ НА MARS, ВИЕ, КАКТО И ВАШЕТО НЕПЪЛНОЛЕТНО ДЕТЕ, ПРИЕМАТЕ ДА СПАЗВАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. Препоръчваме Ви да проучите предлаганите в търговската мрежа защитни средства за родителски контрол (като например компютърен хардуер, софтуер или филтриращи услуги), които могат да Ви помогнат да ограничите достъпа до материали, считани за опасни за непълнолетните.

  Когато използвате сайтовете на Mars, Вие не трябва:

  • Да създавате фалшива самоличност или да се представяте за друго лице, включително да правите фалшиви твърдения, че сте служител или представител на Mars, известна или публична личност;

  • Да подавате към или чрез сайтовете на Mars каквато и да е реклама, кампании за дарения, спам или друго нежелано или непозволено търговско или рекламно съдържание (освен ако това изрично не е позволено от Mars в писмена форма);

  • Да прекъсвате или да се опитвате да прекъсвате изправното функциониране на сайтовете на Mars (напр. чрез непозволено проникване в сървъри на Mars или акаунти в социални медии на Mars);

  • Да ограничавате или забранявате на друго лице да използва и да се забавлява в сайтовете на Mars;

  • Да използвате спам робот, ботнет или друг робот, програма за непозволено извличане на данни или други автоматизирани средства за достъп до сайтовете на Mars или да предавате вирус, червей, троянски кон или друг зловреден софтуер към или чрез сайтовете на Mars;

  • Да променяте, приспособявате, подлицензирате, превеждате, продавате, правите обратен инженеринг, декомпилирате или деасемблирате каквато и да е част на някой от сайтовете на Mars;

  • Да правите рамка или огледален образ на част от някой от сайтовете на Mars, освен ако нямате предварително писмено позволение от Mars;

  • Да публикувате или предавате материал или да се включите в друго поведение или дейност, която е фалшива, подвеждаща, незаконна, обидна, агресивна, опасна или неприемлива (както е определена от Mars); или

  • Да помагате на което и да е лице чрез включване в една от дейностите, описани по-горе.

  Mars има право по свое усмотрение да прекрати Вашия достъп до сайтовете на Mars без да Ви уведомява при всяко нарушение на горепосочените правила.

  Ако осъществявате достъп до и използвате сайтовете на Mars чрез Вашия смартфон, таблет или друго мобилно устройство, Вие трябва да имате безжична услуга чрез Wi-Fi или доставчик на мобилни услуги. Някои услуги могат да изискват възможност за текстови съобщения (SMS или MMS). Вие приемате, че носите еднолична отговорност пред Вашия доставчик на мобилни услуги за всички разходи за съобщения и данни, които сте направили. Тези разходи могат да включват стандартни и повишени тарифи за SMS и могат да бъдат еднократни или повтарящи се. Всички разходи се фактурират и се заплащат на Вашия доставчик на мобилни услуги. Моля, свържете се с Вашия доставчик на мобилни услуги за тарифни планове и подробности. Mars не носи отговорност за закъснения при получаването на текстови съобщения, тъй като тяхното доставяне зависи от ефективното предаване от Вашия доставчик на мобилни услуги.

 6. УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

  Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети страни, включително социални медии (наричани общо „Свързани сайтове”). Свързаните сайтове не са под контрола на Mars и Mars не носи отговорност за свързани сайтове или за каквато и да е информация или материали в или под каквато и да е форма на получено предаване от някой свързан сайт. Включването на връзка не предполага одобрение от страна на Mars за свързания сайт или каквото и да е обвързване с операторите на свързания сайт. Mars не проучва, проверява или следи свързаните сайтове. Mars предоставя връзки към свързани сайтове само за Ваше удобство. Можете да осъществявате достъп до свързани сайтове на свой собствен риск.

 7. ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ЗАЩИТА

  Моля, уверете се, че внимателно сте прочели нашите Правила за поверителност, за да научите за информацията, която Mars събира на сайтовете на Mars и за това как я обработваме.

  Без ограничаване на условията в нашите правила за поверителност, Вие разбирате, че Mars не гарантира и не може да гарантира, че Вашето използване на сайтовете на Mars и/или на информацията, предоставена от Вас чрез сайтовете на Mars, ще бъде поверителна и защитена. Mars не отговаря и не подлежи на отговорност спрямо Вас за липса на поверителност или защита, която можете да усетите. Вие носите отговорност за използването на предпазни и защитни мерки, които са най-подходящи за Вас и Вашето използване на сайтовете на Mars. Mars си запазва правото по всяко време да разкрива информация, която Mars счете за необходима, за да удовлетвори действащ закон, разпоредба, съдопроизводство или искане от страна на държавата.

 8. УГОВОРКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАНЦИИТЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

  Компанията Mars гарантира, че тя правомерно се вписва в тези Условия и има законното право да извършва това. Вие гарантирате, че правомерно се вписвате в тези Условия и имате законното право да извършвате това.

  С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО УКАЗАНОТО ПО-ГОРЕ, САЙТОВЕТЕ НА MARS СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В ТЕКУЩ ВИД И НАЛИЧИЕ, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ЯВНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ. Mars като правило не дава никакви гаранции и условия от какъвто и да е вид по отношение на явни гаранции и условия за търговско качество, годност за определена цел, отсъствие на нарушени права или гаранции, липса на дефекти, постоянно използване и всички подразбиращи се гаранции, възникващи в резултат на обичайната търговска практика или търговски оборот. Mars не гарантира, че (а) сайтовете на Mars ще отговарят на Вашите изисквания, (б) работата на сайтовете на Mars ще бъде непрекъсната или без вируси и грешки или (в) че грешките ще бъдат отстранени. Всеки устен или писмен съвет, предоставен от Mars или негови оторизирани агенти не представлява и няма да представлява никаква гаранция. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОГАТ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС.

  ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА MARS Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК

  ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MARS НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (Y) ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ВЪЗМЕЗДИТЕЛНИ, НЕВОЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ЗАГУБА НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ), КОИТО ВСЕ ПАК СА ПРИЧИНЕНИ И ПО НЯКОЕ СХВАЩАНЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ, ВЪЗНИКВАЩА ПО НЯКАКЪВ НАЧИН БИЛО ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ И БИЛО В ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ДОРИ АКО КОМПАНИЯТА MARS Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКАВА ЩЕТА ИЛИ (Z) ЗА ВСЕКИ ДРУГ ИСК, ИСКАНЕ ИЛИ КАКВИТО И ДА СА ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЛИ ВЪЗНИКВАЩИ ОТ, ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА MARS. Горепосоченият отказ от отговорност ще се прилага до степента, позволена от действащото законодателство.

  Вие признавате и приемате, че гореупоменатите ограничения на отговорността, заедно с другите клаузи на тези Условия, които ограничават отговорността, са съществени условия и че компанията Mars не би могла да Ви даде правата, посочени в тези Условия при отсъствие на Вашето съгласие с горепосочените ограничения на отговорността

 9. КОМПЕНСИРАНЕ

  Вие приемате да компенсирате и защитавате Mars и нейните директори, служители, работници и агенти за и срещу всички загуби, отговорности, текущи и очаквани искове, действия, щети, разходи, разходи за защита и съответни адвокатски хонорари, предявени към Mars от трета страна, възникнали в резултат на Вашето използване на сайтовете на Mars или на нарушение на тези Условия, правата на трета страна или действащото законодателство. Mars си запазва правото за своя собствена сметка да поеме изключителната защита и контрол по всеки въпрос, подлежащ на тук упоменатото компенсиране. Във всеки случай не може да бъде постигнато споразумение, което засяга правата или задълженията на Mars без предварително писмено одобрение от Mars.

 10. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  Тези Условия се контролират, тълкуват и прилагат в съответствие с международните закони на щат Делауер без да се привеждат в действие принципите на колизионното право на този щат и са задължителни за страните в дадения документ в Съединените щати и по цял свят. Вие и Mars приемате, че Конвенцията за договорите на ООН за международна продажба на стоки не се прилага за тълкуването или съставянето на тези Условия.

  ВИЕ И MARS ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ИСКОВЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗРЕШАВАНИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ ПО НАЧИНА, ОПРЕДЕЛЕН В ТОЗИ РАЗДЕЛ [10] И ЧЕ ВИЕ И MARS СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО ДА ОТНАСЯТЕ ТАКИВА ИСКОВЕ ДО ОБЩ СЪД.

  ОСВЕН ТОВА ВИЕ И MARS ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПОДАВА ИСКОВЕ СРЕЩУ ДРУГИЯ САМО НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА, А НЕ КАТО ИЩЕЦ ИЛИ ЧЛЕН НА ГРУПА В НЯКОЯ ПРЕДПЛАГАЕМА ГРУПОВА ЖАЛБА ИЛИ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС. ДРУГИ ПРАВА, КОИТО БИХТЕ МОГЛИ ДА ИМАТЕ АКО ОТИДЕТЕ В СЪД, КАТО ДОСТЪП ДО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪЩО МОЖЕ ДА НЕ СА НАЛИЧНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ ПРИ АРБИТРАЖ.

  Страни на Mars”) произтичащ от или свързан с тези Условия и тяхното тълкуване или нарушение, прекратяване или тяхната валидност, отношенията, които се пораждат от тези Условия, включително спорове за валидността, обхвата или възможността за изпълнение на това споразумение за арбитраж (наричани общо „Покрити спорове") ще се разрешават чрез задължителен арбитраж в щат Ню Йорк на САЩ, ръководен от Американската арбитражна асоциация (ААА) в съответствие с нейните правила за международен арбитраж в действие от съответната дата. Преди започване на арбитраж, иницииращата арбитража страна ще даде на другата страна предварително писмено уведомление най-малко 60 дена преди това за нейното намерение да подаде заявление за арбитраж. Mars ще изпрати такова уведомление по пощата или по имейл, като използва информацията за контакт в досието на Mars, а Вие трябва да изпратите такова уведомление по пощата до Mars Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Плащането на всички хонорари за подаване на документи, администриране и арбитраж ще се ръководи от правилата на ААА. Ако обаче Вие можете да покажете, че разходите за арбитраж ще бъдат възпрепятстващи в сравнение с разходите за съдебно дело, Mars ще заплати толкова хонорари за подаване на документи, администриране и арбитраж, колкото арбитърът счете за необходимо, за да не позволи на арбитража да бъде неизгоден за Вас. Ако арбитърът определи, че искът (исковете), който давате на арбитраж е необоснован, Вие приемате да компенсирате Mars за всички хонорари, свързани с арбитража, които компанията Mars е заплатила от Ваше име, които в противен случай бихте били задължени да платите според правилата на ААА.

  Ще бъде избран отделен арбитър в съответствие с правилата за търговски арбитраж на ААА. Арбитражът ще се провежда на английски език. Арбитърът ще има правото да освобождава така, както се действа в съда по закона или съгласно нормите на справедливостта и всяко решение на арбитъра ще бъде окончателно и задължително за всяка от страните и може да бъде подадено като присъда във всеки съд на компетентната юрисдикция. Въпреки това, арбитърът няма правото да присъжда наказателно или парично овъзмездяване, правото на което се отказва от всяка от страните тук. Арбитърът ще прилага действащия закон и разпоредбите на тези Условия и отказ да бъде извършено това ще се счита за надхвърляне на арбитражната власт и ще бъде основание за съдебно преразглеждане. Решението на арбитъра трябва да бъде с писмено обяснение и да остане поверително. Mars и Вие приемате, че всеки Покрит спор ще бъде предаван за арбитраж само на индивидуална основа. Нито Mars, нито Вие имате право на арбитраж за Покрит спор като групово, представително действие или действие като довереник и арбитърът няма да има правомощията да разглежда спора на групова, представителна или доверителна основа. Ако някоя клауза от споразумението за арбитраж в настоящия раздел [10] бъде счетена за неприложима, то неприложимата клауза ще бъде отстранена, а останалите условия за арбитраж ще бъдат прилагани (но в никакъв случай няма да има групов, представителен или доверителен общ арбитраж). Независимо от законов акт или закон за обратното, уведомление за иск, произтичащ от или свързан с тези Условия трябва да се изготви в рамките на една (1) година след възникване на такъв иск или ще бъде прекратено по давност. За целите на този раздел [10], тези Условия и свързаните сделки ще се подчиняват и ръководят от Федералния закон за арбитраж, разд. 9 от Кодекса на САЩ. 1-16 (FAA).

  Моля, имайте предвид:  С приемането на тези Условия, Вие изрично се съгласявате, че всички искове или действия, които можете да предприемете срещу Mars според законодателството на юрисдикция извън Съединените щати, се отказват с настоящия документ, включително без ограничение на искове или действия според законодателството на Вашата собствена страна и че Вашето единствено място и приложимо законодателство за спорове е в Съединените щати съгласно условията в [Section 10].

 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  Тези Условия се прекратяват автоматично, когато не изпълнявате някое правило или условие по тях. Mars може да прекрати или промени Вашия достъп до сайтовете на Mars по всяко време и по всяка причина, като Ви уведоми или не Ви уведоми. Например достъп до сайтовете на Mars може да бъде отказан без уведомление, ако от Mars считат, че Вашата възраст е под 13 години.

  Прекратяването не ограничава другите права или средства за съдебна защита на Mars. Настоящият раздел [11], заедно с раздели [3, 8, 9, 10 и 15], остава в сила при прекратяване на тези условия.

 12. ПОПАДАЩИ ПОД ЮРИСДИКЦИЯТА ВЪПРОСИ; ДАНЪЦИ

  Вие носите отговорност за спазването на всички приложими закони. Mars си запазва правото да ограничи достъпността на сайтовете на Mars и/или съдържанието на Mars за всяко лице или географска зона по всяко време. Всеки софтуер в сайтовете на Mars подлежи още и на експортен контрол от Съединените щати. Не може да се изтегля софтуер или да се експортира или реекспортира: (а) в (или за гражданин на или живеещ в) Куба, Ирак, Либия, Северна Корея, Иран, Сирия или някоя друга страна, определена от Организатора и/или Управлението за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати; или (б) за някой от списъка на гражданите от особена категория и забранени лица на Министерството на финансите на САЩ или от таблицата със забранени поръчки на Министерството на търговията на САЩ. Чрез изтегляне или използване на софтуер, Вие потвърждавате и гарантирате, че не се намирате в, под контрола на или не сте гражданин или живеещ в една от тези страни или от този списък.

  Вие носите еднолична отговорност за всяко и всички задължения, данъци, налози или такси (включително продажби, използване или налози, събирани от източника), налагани от данъчните власти върху или във връзка с използването на сайтовете на Mar.

 13. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ

  Съгласно Гражданския кодекс на Калифорния, раздел 1789.3, жителите на Калифорния имат право на следната конкретна информация според потребителските си права:

  Организаторът на уебсайта е:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  За да подадете жалба относно уебсайта или да получите по-подробна информация относно използването на уебсайта, изпратете писмо на вниманието на Правния отдел на горепосочения адрес или се свържете с Mars чрез имейл [email protected] (като в полето за тема напишете “California Resident Request” (Заявка на жител на Калифорния). Също така можете да се свържете с Отдела за помощ при подаване на жалби на Дирекцията за обслужване на потребителите към Управлението по въпросите на потребителите, като пишете до: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 или по телефон на номер 916.445.1254 или 800.952.5210.

 14. ИСКОВЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА

  Ние отговаряме на известия за предполагаемо нарушаване, както се изисква според Закона за защита на авторските права през цифровата епоха (“DMCA”) на САЩ, включително чрез отстраняване или деактивиране на достъпа до материал, заявен като предмет на нарушение.

  Ако сте искрено убедени, че Ваша творба е била копирана по начин, който представлява нарушение на авторските права или че правата на Вашата интелектуална собственост са били нарушени по друг начин в или чрез сайтовете на Mars, моля, изпратете Вашата претенция или уведомление за нарушение до определения от Mars агент за DMCA на адрес:

  Агент на DMCA

  копие до: Управление за защита на потребителите

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  USA

  [email protected]

  Моля, не изпращайте никаква друга кореспонденция или запитвания до нашия агент за DMCA. Нашият агент за DMCA ще отговаря само на уведомления и запитвания, които съответстват на изискванията на DMCA. За повече информация, моля, вижте на www.copyright.gov

 15. РАЗНИ

  1. Тези Условия, заедно с нашите Правила за поверителност, съдържат цялата концепция от и между Mars и Вас по отношение на въпросите, съдържащи се тук и няма никакви обещания, особени условия или начинания, различни от онези, които изрично са споменати тук.

  2. Тези Условия (i) имат юридическа сила в полза на и ще бъдат задължителни за Mars и Вас и Вашите наследници и правоприемници, респективно; и (ii) могат да бъдат определяни от Mars, но Вие не можете да ги определяте без предварително изрично писмено съгласие на Mars.

  3. Ако някоя разпоредба от тези Условия е или стане неприложима или невалидна, останалите разпоредби ще важат със същия ефект така, сякаш неприложимата или невалидна разпоредба не е била вмъквана в настоящия документ.

  4. Ако Mars не успее или Вие не успеете да изпълните някое от тук посочените условия и другата страна не прилага такова условие, неизпълнението на приложението по какъвто и да е повод няма да представлява отказ от някое условие и няма да предотврати прилагането му при някой друг повод.

  5. Нищо, съдържащо се в тези Условия, няма да се счита, че определя Mars или Вас като агент или представител на другата страна или като участници в съвместно начинание или партньори.

  6. Ако Mars или Вие сте възпрепятствани да изпълните или не можете да изпълните задължение по тези Условия поради някаква причина извън разумния контрол на страната, прибягваща до това условие, периодът на действие на засегнатата страна ще бъде удължен за времето на закъснението или невъзможността за изпълнение поради такова събитие.

  7. Заглавията и надписите, съдържащи се тук, са само за удобство.

  8. Тези Условия и цялата съответстваща документация ще бъдат изготвени на английски език. Тъй като някои текстове в тези Условия могат да бъдат налични на езици, различни от английски (било те преведени от човек или единствено от компютърен софтуер), вариантът на английски език ще има водещо значение.

Имате въпроси?

Моля, свържете се с нас.

Актуализирано през януари 2021 г.