Global
Mars Home page

Kršitve zakonov lahko službi družbe Mars za pravna vprašanja in vprašanja skladnosti ter prijavljanje nepravilnosti prijavite na naslov [email protected]

Pogoji uporabe za spletna mesta, ki jih upravlja družba Mars, Incorporated Družina podjetij

Datum veljavnosti: December, 2013

Pozdravljeni! Družba Mars, Incorporated in njene podružnice (skupaj »Mars« ali »mi«) nudi to in druga spletna mesta, spletne strani, aplikacije, igre, gradnike in spletne ter mobilne storitve (skupaj »spletne strani družbe Mars«). Upamo, da boste na spletnih straneh družbe Mars našli veliko zanimivih in zabavnih vsebin.

Naslednji Pogoji uporabe in naš Pravilnik o zasebnosti, ki ga lahko najdete na naslovu www.Mars.com/privacy , (skupaj ti »Pogoji«) opisujejo določbe in pogoje, pod katerimi vam družba Mars nudi dostop do spletnih strani družbe Mars.

Preden dostopite in začnete uporabljati spletne strani družbe Mars, pazljivo preberite te pogoje, saj velja kot pravni sporazum med družbo Mars in vami. ČE UPORABLJATE SPLETNE STRANI DRUŽBE MARS, SE PRIVZAME, DA SE STRINJATE S TEMI POGOJI IN POTRJUJETE, DA STE TEGA SPOSOBNI IN PRAVNO ZMOŽNI.

POMEMBNO OBVESTILO: Ti pogoji vsebujejo določbe, ki omejujejo našo odgovornost do vas in zahtevajo, da vsak morebiten spor z nami razrešite s končno in zavezujočo arbitražo na individualni ravni, in ne kot del razredne ali zastopniške tožbe. Za več informacij glejte poglavji »ZAVRNITEV JAMSTEV IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI« ([8]. poglavje) in »RAZREŠEVANJE SPOROV« ([10]. poglavje) v nadaljevanju.

ČE SE NE STRINJATE S KATERIMKOLI DELOM TEH POGOJEV, PROSIMO, DA NE UPORABLJATE SPLETNIH STRANI DRUŽBE MARS.

 1. DODATNI POGOJI

  Datum veljavnosti teh pogojev je naveden na vrhu te spletne strani. Teh pogojev ne nameravamo pogosto spreminjati, pridružujemo pa si pravico, da to storimo. O vsaki spremembi gradiva vas bomo obvestili z objavo obvestila na tej spletni strani. Če bo le mogoče, vas bomo o spremembah vnaprej obvestili. Ne bomo uvedli sprememb, ki bi veljale za nazaj, razen če bo to od nas zahteval zakon.

  Vaša nadaljnja uporaba spletnih strani družbe Mars po datumu veljavnosti velja kot vaše sprejetje spremenjenih pogojev. Spremenjeni pogoji nadomestijo vse prejšnje različice pogojev. Zato vam priporočamo, da pregledate te pogoje vsakokrat, ko dostopite do spletnih strani družbe Mars in si natisnete kopijo teh pogojev za lastno evidenco.

 2. DODATNI POGOJI

  Določene storitve, ki so na voljo na spletnih straneh družbe Mars, kot so mobilne aplikacije, nagradne igre, posebne ponudbe, tekmovanja in druge storitve, lahko urejajo dodatne določbe in pogoji, ki so predstavljeni skupaj s temi storitvami. Če želite uporabljati te storitve, se morate strinjati z dodatnimi pogoji. Ti pogoji in morebitni dodatni pogoji so enako veljavni. Če je kakšen dodatni pogoj nepreklicno v nasprotju s katerim od določil teh pogojev, prevlada dodatni pogoj.

 3. VSEBINA DRUŽBE MARS

  Mars si v celoti pridržuje popolno lastništvo vseh podatkov in gradiv, ki so na voljo na spletnih straneh družbe Mars, posredovane prek njih ali poslane tja, vključno z deli z umetniško vrednostjo, grafikami, besedilom, video- in avdioposnetki, blagovnimi znamkami, logotipi in drugo vsebino (skupaj »vsebina družbe Mars«).

  Če se strinjate s temi pogoji (ter z morebitnimi dodatnimi določbami in pogoji, povezanimi s specifično vsebino družbe Mars), lahko prenesete, natisnete in/ali prekopirate vsebino družbe Mars samo za lastno uporabo.

  Razen v primeru, da vam družba Mars zagotovi pisno pooblastilo za to, ne smete:

  • vgraditi vsebine družbe Mars v nobeno drugo delo (kot je vaše spletno mesto) ali uporabiti vsebine družbe Mars na noben javni ali komercialni način;

  • kopirati, spreminjati, poustvarjati, prirejati, izvajati obratno inženirstvo, distribuirati, uokviriti, znova objaviti, naložiti, prikazati, objaviti na spletu, oddajati, prenesti, licencirati ali prodajati vsebine družbe Mars v nobeni obliki in na noben način;

  • spremeniti katerokoli od obvestil o avtorskih pravicah, blagovni znamki ali drugih pravicah o intelektualni lastnini, ki je lahko del vsebine družbe Mars; ali

  • vzpostaviti globokih povezav na katerokoli od spletnih strani družbe Mars (tj. povezav na katerokoli stran družbe Mars, razen na domačo stran).

 4. VAŠI PREDLOŽKI

  Poleg prijav za zaposlitev lahko družba Mars od časa do časa ponudi področja, kjer lahko vi in drugi uporabniki na spletnih straneh družbe Mars objavite ali drugače predložite podatke, fotografije, grafike, ustvarjalne predloge, ideje, opombe, koncepte, informacije, ocene ali drugo gradivo (skupaj »predložki«). S tem ko pošljete, objavite ali prenesete predložke družbi Mars (in/ali našim pooblaščencem) ali kateremukoli področju spletnih strani družbe Mars, družbi Mars in našim pooblaščencem z vašim odrekom morebitnemu dobičku od prodaje podelite neekskluzivno, prenosno, časovno neomejeno, nepreklicno pravico, ki dovoljuje podlicenciranje (na več hierarhičnih ravni) in velja po celem svetu, do uporabe, poustvarjanja, podlicenciranja (na več hierarhičnih ravni), distribucije, ustvarjanja izpeljanih del iz predložka, izvajanje in uvažanje predložka na kakršenkoli trenutno znan ali naknadno razvit medij, za kakršenkoli namen, komercialen ali drugačen, in brez vsakršnega finančnega nadomestila za vas. Družba Mars ima torej samodejno pravico do uporabe vašega predložka – vključno s pravico do poustvarjanja, razkrivanja, objavljanja ali oddajanja vašega predložka – kjerkoli, kadarkoli, na kakršnemkoli mediju in v kakršenkoli namen. Pod nobenim pogojem niste upravičeni do plačila, če družba Mars uporabi enega od vaših predložkov. Vsi predložki se obravnavajo kot nezaupni in nelastniški.

  Za svoje predložke ste odgovorni sami. Z objavo predložka izjavljate in jamčite, da:

  • imate vse pravice ali imate na drugačen način nadzor nad vsemi pravicami do vašega predložka, vključno z in brez omejitev na vse avtorske pravice in blagovne znamke;

  • vaš predložek je resničen in točen;

  • vaš predložek ne krši pravic nobene druge osebe ali entitete, kot so pravice do zasebnosti in javnosti in

  • vaš predložek je v skladu z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi. .

  Priznavate in se strinjate, da ima družba Mars pravico (ne pa tudi dolžnosti) do spreminjanja, odstranitve ali zavrnitve objave ali dovoljenja za objavo kateregakoli predložka. Družba Mars se ne zavezuje in ne prevzema nobene odgovornosti za noben predložek, ki ste ga objavili vi ali katerokoli drugo podjetje.

  Družba Mars vam močno priporoča, da v svojih predložkih ne razkrijete nobenih osebnih podatkov, ker lahko osebne podatke v vaših predložkih vidijo in uporabijo tudi druge osebe. Družba Mars ne odgovarja za informacije, ki jih posredujete prek predložkov.

 5. UPORABA SPLETNIH MEST DRUŽBE MARS

  ČE ŽELITE UPORABLJATI SPLETNA MESTA DRUŽBE MARS, MORATE BITI STARI VSAJ TRINAJST (13) LET. S tem ko dostopite do, uporabljate in/ali predložite informacije spletnim stranem družbe Mars ali jih prek katerekoli od spletnih strani družbe Mars posredujete naprej, izjavljate, da niste mlajši od 13 let.

  ČE STE STAREJŠI OD TRINAJST LET (13), VENDAR ŠE NE DOSEGATE STAROSTI, KI JE V VAŠI DRŽAVI BIVANJA DOLOČENA ZA POLNOLETNOST, LAHKO SPLETNE STRANI DRUŽBE MARS UPORABLJATE SAMO POD NADZOROM STARŠA ALI ZAKONITEGA SKRBNIKA.

  ČE STE STARŠ ALI ZAKONITI SKRBNIK IN SOGLAŠATE Z DOSTOPOM VAŠEGA MLADOLETNEGA OTROKA DO SPLETNIH STRANI DRUŽBE MARS IN Z NJEGOVO UPORABO TEH STRANI, SE STRINJATE, DA VAS V VAŠEM IMENU IN V IMENU VAŠEGA MLADOLETNEGA OTROKA OBVEZUJEJO TI POGOJI. Priporočamo, da se seznanite z zaščitnimi storitvami starševskega nadzora, ki so na voljo na trgu (kot so strojna ali programska računalniška oprema in storitve filtriranja) in so vam lahko v pomoč pri omejevanju dostopa do gradiva, za katerega menite, da je škodljivo za mladoletne osebe.

  Ko uporabljate spletne strani družbe Mars, ne smete:

  • ustvariti lažne identitete ali se izdajati za drugo osebo, vključno z lažnimi navedbami, da ste uradna oseba ali predstavnik družbe Mars, znana ali javna osebnost;

  • prenesti na spletne strani družbe Mars ali prek teh strani posredovati naprej nobenih oglasov, nagovarjanja, neželene pošte ali druge neželene ali nepooblaščene komercialne ali promocijske vsebine (razen če imate za to izrecno pisno dovoljenje družbe Mars);

  • prekiniti ali poskusiti prekiniti pravilno delovanje spletnih strani družbe (npr. z vdorom na strežnike družbe Mars ali račune družabnih medijev družbe Mars);

  • omejevati ali ovirati katerokoli drugo osebo pri uporabi spletnih mest družbe Mars;

  • uporabiti nobenega programa za smetenje, omrežja robotskih računalnikov ali drugega robota, povzemalnika (scraper) ali drugih avtomatiziranih načinov za dostop do spletnih strani družbe Mars ali prenesti nobenega virusa, črva, trojanskega konja ali druge škodljive programske opreme na spletne strani družbe Mars ali prek teh strani posredovati naprej;

  • spremeniti, prirediti, podlicencirati, prevesti, prodajati, izvajati obratno inženirstvo na, razstaviti ali razgraditi nobenega dela nobene spletne strani družbe Mars;

  • uporabljati tehnik »framing« ali »mirroring« za noben del spletne strani družbe Mars, razen po predhodnem pismenem pooblastilu družbe Mars;

  • objaviti ali prenesti nobenega gradiva ali se udeležiti nobenega vedenja ali dejavnosti, ki je lažno, zavajajoče, nezakonito, žaljivo, moteče, škodljivo ali drugače sporno (po opredelitvah družbe Mars); ali

  • pomagati nobeni osebi pri udeležbi v kateremkoli od zgoraj opisanih dejavnosti.

  Za kršitev kateregakoli od navedenih pravil lahko družba Mars po lastni presoji in brez opozorila ukine vaš dostop do spletnih strani družbe Mars.

  Če do spletnih strani družbe Mars dostopate prek svojega pametnega telefona, tabličnega računalnika ali druge mobilne naprave, potrebujete brezžično storitev prek Wi-Fi ali sodelujočega ponudnika mobilnih storitev. Določene storitve lahko zahtevajo zmožnost pošiljanja sporočil (SMS ali MMS). Strinjate se, da ste edini odgovorni za vse bremenitve za sporočila in prenos podatkov, ki vam jih zaračuna vaš ponudnik mobilnih storitev. Ti stroški lahko vključujejo stroške za standardne in premijske SMS in so lahko enkratne ali ponavljajoče se bremenitve. Vse stroške obračuna vaš ponudnik mobilnih storitev in njemu jih morate tudi plačati. Za naročniške tarife in podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev. Družba Mars ne odgovarja za morebitne zamude pri prejemanju sporočil, ker je dostava sporočil odvisna od efektivnega prenosa vašega ponudnika mobilnih storitev.

 6. SPLETNA MESTA DRUGIH PODJETIJ

  Spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletna mesta in storitve drugih podjetij, vključno z družabnimi mediji (skupaj »povezana spletna mesta«). Družba Mars ne nadzoruje povezanih spletnih mest in ni odgovorna za povezana spletna mesta ali za kakršnekoli informacije ali gradiva na povezanih spletnih mestih ali kakršnokoli obliko prenosa s povezanih spletnih mest. Vključitev povezave ne pomeni, da družba Mars odobrava povezano spletno mesto ali da je kakorkoli povezana z upravljavci povezanega spletnega mesta. Družba Mars ne preiskuje, preverja ali nadzira povezanih spletnih mest. Družba Mars nudi povezave do povezanih spletnih mest samo zato, da so vam na voljo. Do povezanih spletnih mest dostopate na lastno odgovornost.

 7. ZASEBNOST/VARNOST

  Prosimo, da pazljivo preberete naš Pravilni o zasebnosti, se seznanite s tem, katere podatke družba Mars zbira na spletnih mestih družbe Mars in kako jih obdelamo.

  Brez omejitev določil našega Pravilnika o zasebnosti razumete, da družba Mars ne jamči in ne more jamčiti, da bo vaša uporaba spletnih mest Mars in/ali podatkov, ki jih podate prek spletnih strani Mars, zasebna ali varna. Družba Mars ni na noben način odgovorna zaradi morebitnega pomanjkanja zasebnosti ali varnosti, na katero lahko naletite. Vi ste odgovorni, da upoštevate opozorila in izvajate varnostne ukrepe, ki so najprimernejši za vašo situacijo in namensko uporabo spletnih mest družbe Mars. Družba Mars si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli razkrije katerekoli podatke, ko sama presodi, da je to potrebno za zadostitev veljavnih zakonov, predpisov, sodnih postopkov ali vladnih zahtev.

 8. ZAVRNITVE JAMSTEV IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI

  Družba Mars jamči, da je družba Mars veljavno sklenila te pogoje in da ima pravno moč, da to stori. Jamčite, da ste veljavno sklenili te pogoje in da imate pravno moč, da to storite.

  RAZEN KOT JE IZRECNO NAVEDENO ZGORAJ, SO SPLETNA MESTA DRUŽBE MARS NA VOLJO »TAKA KOT SO« IN »KOT SO NA VOLJO« BREZ KAKRŠNEGAKOLI IZRECNEGA ALI VKLJUČENEGA JAMSTVA. Družba Mars specifično zavrača vsa jamstva in kakršnekoli pogoje, vključno z vsemi vključenimi jamstvi in pogoji prodajnosti, primernosti za določen namen, lastništva, nekršenja, odsotnosti napak, neprekinjene uporabe in vsemi jamstvi, vključenimi iz kakršnegakoli načina poslovanja ali uporabe trgovanja. Družba Mars ne jamči, (a) da bodo spletna mesta družbe Mars izpolnjevale vaše zahteve, (b) da bo delovanje spletnih mest družbe Mars neprekinjeno ali brez virusov ali brez napak ali (c) da bodo napake odpravljene. Noben ustni ali pisni nasvet družbe Mars ali njenih pooblaščenih predstavnikov ne ustvarja in ne bo ustvaril nobenega jamstva. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE VKLJUČENIH JAMSTEV, KAR POMENI DA NEKATERE ALI VSE OD OMENJENIH IZKLJUČITEV ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

  SPLETNA MESTA DRUŽBE MARS UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST.

  STRINJATE SE, DA DRUŽBA MARS V NOBENEM PRIMERU NE BO ODGOVARJALA (Y) ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, VKLJUČNO Z NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, VZGOJNO, STRANSKO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO (KAR VKLJUČUJE TUDI, VENDAR NI OMEJENO NA OSKRBO Z NADOMESTNIM BLAGOM ALI STORITVAMI, IZGUBA UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA ALI PREKINITEV POSLOVANJA), KAKORKOLI ŽE JE DO NJE PRIŠLO IN PO NOBENI TEORIJI O ODGOVORNOSTI, NE GLEDE NA TO, ALI NA KAKRŠENKOLI NAČIN NASTAJAJO V POVEZAVI S TEMI POGOJI, IN NE GLEDE NA TO, ALI SO V POGODBI, STROGI ODGOVORNOSTI ALI OŠKODOVANJU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČNIM NAČINOM), TUDI ČE JE BILA DRUŽBA MARS OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE, ALI (Z) ZA NOBEN ZAHTEVEK, ZAHTEVO ALI ODŠKODNINO, KI BI NASTALA ZARADI ALI IZHAJAL IZ VAŠE UPORABE SPLETNIH MEST MARS ALI V POVEZAVI Z NJO. Omenjena zavrnitev odgovornosti ne bo veljala za obsege, ki jih prepoveduje veljaven zakon.

  Potrjujete in se strinjate, da so navedene omejitve odgovornosti skupaj z drugimi določili v teh pogojih, ki omejujejo odgovornost, bistveni pogoji in da vam družba Mars ne bo pripravljena podeliti pravic, opredeljenih v teh pogojih, če se ne strinjate z navedenimi omejitvami odgovornosti.

 9. ZAVAROVANJE

  Strinjate se, da boste zavarovali in branili družbo Mars in njene direktorje, uradnike, uslužbence in predstavnike pred vsemi izgubami, odgovornostmi, dejanskimi ali nerešenimi zahtevki, dejanji, škodami, izdatki, stroški obrambe in smiselnimi honorarji odvetnikov, ki bi jih družbi Mars lahko naložilo drugo podjetje zaradi vaše uporabe spletnih mest družbe Mars ali zaradi kakršnekoli kršitve teh pogojev, pravic drugega podjetja ali veljavne zakonodaje. Družba Mars si pridržuje pravico, da na lastne stroške prevzame izključno obrambo in nadzor nad katerokoli zadevo, ki je predmet zavarovanja po teh pogojih. V nobenem primeru ni dovoljeno skleniti dogovora, ki vpliva na pravice ali obveznosti družbe Mars, brez predhodne pisne odobritve družbe Mars.

 10. RAZREŠEVANJE SPOROV

  Te pogoje urejajo notranji zakoni zvezne države Delaware, v skladu s katerimi so tudi sestavljeni in izvajani, brez priznanja veljavnosti načel sporov zakonov te države, in so zavezujoči za stranki teh pogojev v Združenih državah Amerike in po vsem svetu. Vi in družba Mars se strinjate, da za interpretacijo in tolmačenje teh pogojev ne velja Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

  VI IN DRUŽBA MARS SE STRINJATE, DA SE BODO VSI ZAHTEVKI REŠEVALI Z ZAVEZUJOČO ARBITRAŽO NA NAČIN, KI JE PODAN V TEM ČLENU [10] IN DA SE TAKO VI KOT TUDI DRUŽBA MARS ODREKATE VSAKI PRAVICI DO TEGA, DA BI ZAHTEVKE REŠEVALI S TOŽBO NA SODIŠČU.

  NADALJE SE VI IN DRUŽBA MARS STRINJATE, DA LAHKO VSAKA STRAN PREDLOŽI ZAHTEVEK PROTI DRUGI STRANI SAMO NA INDIVIDUALNI RAVNI IN NE KOT TOŽNIK ALI ČLAN SKUPINE V DOMNEVNI SKUPINSKI ALI ZASTOPNIŠKI TOŽBI ALI POSTOPKU. DRUGE PRAVICE, KI BI JIH IMELI, ČE BI ŠLI NA SODIŠČE, KOT JE DOSTOP DO ODKRIVANJA, V ARBITRAŽNEM POSTOPKU MORDA NISO NA VOLJO ALI SO OMEJENE.

  Vsak spor med vami in družbo Mars ter njenimi predstavniki, sodelavci, vodstvenim kadrom, direktorji, lastniki, nasledniki, zakonitimi nasledniki, hčerinskimi podjetji ali podružnicami (skupaj za namene tega člena [11], »stranke družbe Mars)«, ki izhaja iz ali je povezan s temi pogoji in njihovo interpretacijo ali kršitvijo, ukinitvijo ali veljavnostjo teh, razmerij, ki izhajajo iz teh pogojev, vključno s spori glede veljavnosti, cilja ali izvedljivosti tega dogovora o arbitraži (skupaj »zajeti spori«), bodo razrešeni z zavezujočo arbitražo v zvezni državi New York Združenih držav Amerike, ki jo bo opravila ameriška arbitražna zveza (AAA - American Arbitration Association) v skladu s svojimi mednarodnimi pravili arbitraže, ki veljajo na datum arbitraže. Pred začetkom kakršnegakoli arbitražnega postopka bo stranka, ki bo sprožila postopek, drugi stranki vsaj 60 dni prej poslala pisno obvestilo o svoji nameri, da vloži zahtevo za arbitražo. Družba Mars bo takšno obvestilo poslala prek pošte ali e-pošte s pomočjo kontaktnih podatkov v svojih evidencah, vi pa morate takšno obvestilo poslati po pošti na naslednji naslov: Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Plačilo vseh stroškov vlaganja vlog, administracije in honorarjev arbitra bodo urejala pravila združenja AAA. Če pa lahko dokažete, da bodo stroški arbitraže v primerjavi s stroški sodnega postopka pretirani, bo družba Mars plačala tolikšen delež vlaganja vlog, administracije in honorarjev arbitrov, kot arbiter presodi, da je potrebno za preprečitev, da bi bili stroški arbitraže za vas nedosegljivi. Če arbiter ugotovi, da so trditve, ki jih podajate v arbitraži, brez teže, se strinjate s tem, da družbi Mars povrnete vse stroške, povezane z arbitražo, ki jih je družba Mars plačala v vašem imenu, ki bi jih sicer bili dolžni plačati sami po pravilih združenja AAA.

  Izbran bo en sam arbiter v skladu s pravili združenja AAA o komercialni arbitraži. Arbitraža bo vodena v angleškem jeziku. Arbiter bo imel pooblastila, da podeli kakršnokoli oprostitev obveznosti, ki bi bilo na voljo na sodišču ali po naravnem pravu, in vsaka odločitev arbitra bo dokončna ter zavezujoča za vsako od strank in bo veljala kot razsodba na kateremkoli sodišču sodne pristojnosti. Arbiter pa ne bo imel pooblastil za dodelitev kazenske ali vzgojne odškodnine, pravice, kateri se obe stranki odrekata. Arbiter bo uporabil veljavne zakone in določila teh pogojev; če tega ne bo storil, se smatra, da je prekoračil arbitražna pooblastila, kar je lahko osnova za pravno presojo. Odločitev arbitra mora vsebovati pisno razlago in mora ostati zaupna. Družba Mars in vi se strinjate, da bo vsak zajeti spor predložen v arbitražo samo na individualni ravni. Niti družba Mars niti vi niste upravičeni do arbitraže za zajete spore kot skupinske ali zastopniške tožbe ali tožbe z zasebnim odvetnikom in arbiter ne bo imel pooblastil za nadaljevanje sodnega postopka s splošno podlago skupinske ali zastopniške tožbe ali tožbe z zasebnim odvetnikom.Če se katerokoli določilo sporazuma za arbitražo v tem členu [10] izkaže za neizvedljivo, bo neizvedljivo določilo izločeno in bodo izvedeni le preostali pogoji arbitraže (v nobenem primeru pa ni dopustna arbitraža skupinske ali zastopniške tožbe ali tožbe z zasebnim odvetnikom). Ne glede na morebiten statut ali zakon, ki določa drugače, mora biti najava morebitnega zahtevka, ki izhaja iz teh pogojev ali je povezan z njimi, podana v roku enega (1) leta od pojavitve tega zahtevka ali pa je zahtevek za vedno ustavljen. Za namene tega člena [10] bo te pogoje in z njimi povezane transakcije urejal zvezni zakon o arbitraži (Federal Arbitration Act), 9. knjiga ameriškega zakonika (9 U.S.C.), členi od 1 do16 (FAA).

  Opomba: s tem ko se strinjate s temi pogoji, se izrecno strinjate, da so vsi zahtevki ali tožbe, ki jih imate proti družbi Mars po zakonih kateregakoli sodstva izven Združenih držav Amerike opuščeni, vključno s (in brez omejitve na) kakršnimkoli zahtevkom ali tožbo po zakonih vaše države, in da je v skladu z določili tega člena [10] vaša edina lokacija in veljaven zakon za kakršenkoli spor v Združenih državah Amerike.

 11. PRENEHANJE

  Ti pogoji samodejno prenehajo veljati, ko ne izpolnite katerekoli izmed določb ali pogojev. Družba Mars lahko kadarkoli in iz kakršnegakoli razloga ukine ali spremeni vaš dostop do spletnih strani družbe Mars, pri čemer vas o tem lahko obvesti ali pa tudi ne. Dostop do spletnih strani družbe Mars je lahko na primer zavrnjen, ne da bi bili o tem obveščeni, če družba Mars meni, da niste stari vsaj 13 let.

  Ukinitev ne omejuje drugih pravic ali zakonitih sredstev družbe Mars. To poglavje [11] in poglavja [3, 8, 9, 10 in 15] veljajo tudi po prenehanju teh pogojev.

 12. VPRAŠANJA PRISTOJNOSTI; DAVKI

  Odgovorni ste za izpolnjevanje vseh veljavnih zakonov. Družba Mars si pridržuje pravico, da kadarkoli omeji razpoložljivost spletnih strani družbe Mars in/ali vsebine družbe Mars za katerokoli osebo ali geografsko področje. Vsaka programska oprema na spletnih straneh družbe Mars je predmet kontrolnih pregledov izvoza Združenih držav Amerike. Nobene programske opreme ni dovoljeno prenesti ali drugače izvoziti ali znova izvoziti: (a) v države (ali državljanu ali prebivalcu države) Kuba, Irak, Libija, Severna Koreja, Iran, Sirija ali katere druge države, ki jo določi pokrovitelj in/ali urad »Office of Foreign Assets Control« Finančnega ministrstva Združenih držav Amerike; ali (b) posameznikom na seznamu »Specially Designated Nationals« (posebej opredeljeni državljani) Finančnega ministrstva Združenih držav Amerike ali v tabeli »Table of Deny Orders« (zavrnjena naročila) Ministrstva za trgovino Združenih držav Amerike. S tem, ko prenesete ali uporabljate kakršnokoli programsko opremo, izjavljate in jamčite, da niste v nobeni od teh držav, niste pod njenim nadzorom in niste državljan ali prebivalec nobene od teh držav in da niste na nobenem takšnem seznamu.

  Sami ste odgovorni za vse morebitne carine, davke, dajatve ali takse (vključno z morebitnimi davki od prometa, uporabe ali davčnimi odtegljaji), ki so naloženi za uporabo ali povezani z uporabo spletnih mest družbe Mars s strani kateregakoli davčnega organa.

 13. OBVESTILO ZA DRŽAVLJANE ZVEZNE DRŽAVE KALIFORNIJA

  V skladu s civilnim zakonikom zvezne države Kalifornije, člen 1789.3, so prebivalci zvezne države Kalifornije upravičeni do naslednjih specifičnih informacij o pravicah potrošnikov:

  Ponudnik spletnega mesta je:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Če želite vložiti pritožbo glede spletnega mesta ali prejeti dodatne informacije o uporabi spletnega mesta, pošljite dopis v vednost »Legal Department« (pravna služba) na zgornji naslov ali se obrnite na družbo Mars prek elektronske pošte na naslov [email protected] (z navedeno zadevo »California Resident Request«(zahtevek državljana Kalifornije). Obrnete se lahko tudi na enoto »Complaint Assistance Unit« službe za pomoč potrošnikom »Division of Consumer Services« oddelka za stike s potrošniki »Department of Consumer Affairs«, in sicer z dopisom na naslov 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 ali po telefonu na številki 916-445-1254 ali 800-952-5210.

 14. ZAHTEVKI GLEDE KRŠENJA AVTORSKIH PRAVIC

  Na obvestila o domnevnih kršitvah se odzivamo v skladu z zakonom Združenih držav Amerike o avtorskih pravicah v digitalnem tisočletju »Digital Millennium Copyright Act« - »DMCA«), vključno z odstranitvijo ali onemogočenjem dostopa do gradiva, ki je domnevno predmet kršitve.

  Če menite v dobri veri, da je bilo vaše delo kopirano na način, ki se šteje za kršitev avtorskih pravic, ali da so bile vaše pravice intelektualne lastnine drugače kršene na spletnih straneh družbe Mars ali prek spletnih strani družbe Mars, prosimo, da svoj zahtevek ali obvestilo o kršitvi pošljete imenovanemu predstavniku za DMCA družbe Mars na naslov:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  USA

  [email protected]

  Prosimo, da našemu predstavniku za DMCA ne pošiljate drugih dopisov ali poizvedb. Naš predstavnik za DMCA se bo odzval le na obvestila in poizvedbe, ki so v skladu z zahtevami DMCA. Za več informacij glejte spletno mesto www.copyright.gov.

 15. RAZNO

  1. Ti pogoji skupaj z našim Pravilnikom o zasebnostivsebujejo celoten dogovor s strani družbe Mars in z vaše strani ter med obema stranema glede zadev, ki jih vsebuje ta dokument; ne obstaja nobena obljuba, zagotovilo ali obveza razen tistih, ki so izrecno navedene v tem dokumentu.

  2. Ti pogoji (i) stopijo v veljavo v dobro družbe Mars in vas in so zavezujoči za družbo Mars in vas, kot tudi za vaše naslednike in zakonite naslednike in (ii) so lahko preneseni na drug subjekt s strani družbe Mars, vi pa jih ne smete prenesti brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja družbe Mars.

  3. Če je katerokoli določilo teh pogojev neizvedljivo ali neveljavno ali to postane, imajo preostala določila enako veljavo, kot da tega neizvedljivega ali neveljavnega določila v tem dokumentu ne bi bilo.

  4. Če družba Mars ali vi ne izvajate katerekoli določbe iz tega dokumenta in druga stran ne zahteva izvajanja te določbe, to nezahtevanje izvajanja v kateremkoli primeru ne predstavlja odpovedi katerekoli določbe in ne preprečuje zahtevanja izvajanja določbe v kateremkoli drugem primeru.

  5. Nič, kar je vsebovano v teh pogojih, se ne more razumeti tako, da postavlja družbo Mars ali vas za zastopnika ali predstavnika drug drugega ali za skupno podjetje ali partnerstvo.

  6. Če je družbi Mars ali vam preprečeno, da bi izvajali, ali družba Mars ali vi ne morete izvajati katerekoli obveznosti iz teh pogojev iz kakršnegakoli vzroka, ki ga stranka, ki se sklicuje na to določilo, ne more smiselno preveriti, se bo delovanje prizadete stranke podaljšalo za obdobje zamude ali nezmožnosti izvajanja, do katere je prišlo zaradi tega pojava.

  7. Naslovi in podnaslovi v tem dokumentu so navedeni zgolj zaradi prikladnosti.

  8. Ti pogoji in vsa povezana dokumentacija bodo sestavljeni v angleščini. Čeprav bo določeno besedilo v teh pogojih na voljo tudi v drugih jezikih (ne glede na to, ali jih bo prevedel prevajalec ali bodo prevedene zgolj z računalniško programsko opremo), ima pravno veljavo različica v angleškem jeziku.

Imate vprašanja?

Prosimo vas, da se obrnete na nas.

Posodoblijeno januarja 2021