Global
Mars Home page

Prijavite povrede zakona Zviždačkoj liniji za pravna pitanja i usklađenost sa zakonom tvrtke Mars na [email protected]

Uvjeti korištenja za web-mjesta kojima upravlja dioničko društvo Mars Obitelj tvrtki

Datum stupanja na snagu: December, 2013.

Dobro došli! Dioničko društvo Mars i njegove partnerske tvrtke (zajedno, „Mars” ili „mi” ili „nas”) nude ovom i drugim web-mjestima, web stranice, aplikacije, igre, miniaplikacije i usluge na mreži I mobilne (zajednički, „Marsova mjesta”) Nadamo se da će vam Marsova web-mjesta biti informativna i zabavna.

Uvjeti korištenja i naša pravila o zaštiti privatnosti koja se nalaze na www.Mars.com/privacy (zajedno, ti „uvjeti") opisuju uvjete pod kojima vam Mars nudi pristup Marsovim mjestima.

Prije pristupanja i korištenja Marsovih mjesta, pažljivo pročitajte ove uvjete jer predstavljaju pravni ugovor između vas i tvrtke Mars. KORIŠTENJEM MJESTA TVRTKE MARS, SLAŽETE SE S OVIM UVJETIMA I POTVRĐUJETE DA STE SPOSOBNI I ZAKONSKI MJERODAVNI RADITI TO ISTO

VAŽNA NAPOMENA: Ti uvjeti sadrže dodjele resursa koje ograničavaju našu odgovornost prema vama i traže od vas rješavanje bilo kakvih nesuglasica s nama kroz završnu i obvezujuću presudu na bazi pojedinca a ne kao dio bilo kakve grupe ili akcije predstavnika. Za više informacija pogledajte „ODRICANJE OD JAMSTAVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI” (Section [8]) I „RJEŠAVANJE NESUGLASICA” (Section [10]) u nastavku.

AKO SE NE SLAŽETE S BILO KOJIM DIJELOM TIH UVJETA NEMOJTE KORISTITI MJESTA TVRTKE MARS.

 1. PROMJENE UVJETA

  Datum stupanja na snagu naveden je na vrhu ove web stranice. Te uvjete ne namjeravamo često mijenjati ali zadržavamo pravo da to napravimo. Obavijestit ćemo vas o bilo kakvoj promijeni materijala tako što ćemo objaviti obavijest na ovoj web stranici. Kada god je moguće, o promjenama ćemo vas obavijestiti unaprijed. Ne unosimo promjene koje imaju retroaktivni učinak ako nismo zakonski primorani. Nastavak korištenja Marsovih web-mjesta nakon datuma stupanja na snagu znači vaše prihvaćanje izmijenjenih uvjeta. Izmijenjeni uvjeti zamjenjuju sve prethodne verzije uvjeta. Iz tog razloga, preporučujemo vam da pregledate te uvjete svaki put kada pristupite ili koristite Marsova mjesta te da ispišete primjerke ovih uvjeta za vlastitu evidenciju.

 2. DODATNI UVJETI

  Određenim uslugama koje nude Marsova mjesta, poput aplikacija za mobitele, klađenja, ponuda natjecanja i ostalih usluga može se upravljati dodatnim uvjetima koji su udruženi s njima. Morate pristati na dodatne uvjete prije korištenja takvih usluga. Ti uvjeti i svi dodatni uvjeti jednako se primjenjuju. Ako je neki dodatni uvjet neopozivo neusklađen s dodjelama resursa tih uvjeta, prevladava dodatni uvjet.

 3. MARSOV SADRŽAJ

  Mars zadržava puno i potpuno pravo na sve informacije i materijale priložene ili prijavljene kroz ili na Mars mjestima, uključujući bilo kakve umjetnine, grafike, tekstove, video i audiozapise, isječke, zaštitne znakove, logotipe i ostale sadržaje (zajednički naziv „Marsov sadržaj”).

  Ako se slažete s ovim uvjetima ( kao i sa bilo kojim dodatnim uvjetima vezanim za poseban Marsov sadržaj), možete preuzimati, ispisivati i/ili kopirati Marsov sadržaj samo za svoju osobnu upotrebu.

  Ako od Marsa za to ne dobijete pismeno odobrenje, ne smijete:

  • Uključivati Marsov sadržaj u bilo koji drugi rad (poput svog vlastitog web-mjesta) ili koristiti Marsov sadržaj u bilo kakve javne ili komercijalne svrhe;

  • Kopirati, izmjenjivati, reproducirati, prilagođavati, poništavati, vršiti obrnuti inženjering, distribuirati, lažirati, ponovno objavljivati, učitavati, prikazivati, objavljivati, odašiljati, prenositi, odobravati ili prodavati Marsov sadržaj u bilo kojem obliku ili bilo kakvim sredstvima;

  • Mijenjati bilo kakve obavijesti o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim pravima intelektualnog vlasništva koja mogu biti dio Marsovog sadržaja; ili

  • Dubinske veze na bilo koje od Marsovih mjesta (tj. veza na bilo koju stranicu koja nije početna stranica jednog od Marsovih mjesta).

 4. VAŠE PRIJAVE

  S vremena na vrijeme Mars može ponuditi područja gdje vi i ostali korisnici možete objavljivati ili poslati informacije, fotografije, grafike, kreativne prijedloge, ideje, zabilješke, zamisli, informacije, procjene ili druge materijale o ili na Marsove sadržaje (zajednički naziv „Prilozi”). Slanjem, objavljivanjem ili prijenosom priloga tvrtki Mars (i/ili našim imenovanima) ili bilo kojem području Marsovih mjesta, dozvoljavate tvrtki Mars i našim imenovanima svjetsko, ne-isključivo, podlicencno (kroz više slojeva), prenosivo, bez naknade, neograničeno i neopozivo pravo na korištenje, reproduciranje, podlicenciranje (kroz više slojeva), distribuiranje, stvaranje sadržaja nastalih na temelju vaših, izvođenje i uvođenje vaših priloga u svim trenutno poznatim medijima ili onim koji će kasnije nastati, u bilo koju svrhu, komercijalnu ili drugo, bez ikakve novčane kompenzacije. Drugim riječima, tvrtka Mars ima automatsko pravo koristiti vaše priloženo – uključujući reproduciranje, otkrivanje, objavljivanje ili emitiranje vaših priloga, bilo gdje, bilo kada na bilo kojem mediju u bilo koju svrhu. Pod nikakvim okolnostima nemate pravo na nikakvu isplatu ako Mars koristi vaše priloge. Svi se prilozi smatraju javnim i bez vlasnika.

  Vi ste odgovorni za vaše objavljene priloge. Objavom priloga predstavljate i jamčite da:

  • Posjedujete ili kontrolirate sva prava na vaše priloge, uključujući bez ograničenja sva autorska prava i zaštitne znakove;

  • Su vaši prilozi istiniti i točni;

  • Vaši prilozi ne povređuju prava drugih osoba ili jedinki poput prava na privatnost ili publicitet; i

  • Vaši prilozi su u skladu s primijenjenim zakonima, pravilima i regulativama.

  Priznajete i slažete se da tvrtka Mars ima pravo (ali ne i obavezu) na izmjenu, uklanjanje ili odbijanje objavljivanja ili dopuštanja objavljivanja svih priloga. Mars ne preuzima odgovornost i ne pretpostavlja obavezu prema vašim prilozima ili prilozima trećih osoba.

  Mars vam strogo preporučuje da u svojim prilozima ne otkrivate osobne informacije jer su na taj način dostupne drugim korisnicima . Tvrtka Mars nije odgovorna za informacije koje ste odlučili podijeliti u svojim prilozima.

 5. KORIŠTENJE MARSOVIH MJESTA

  KAKO BISTE SMJELI KORISTITI MARSOVA MJESTA MORATE IMATI NAJMANJE 13 GODINA. Pristupanjem, korištenjem i/ili prilaganjem informacija kroz ili na Marsova mjesta zastupate činjenicu da nemate manje od 13 godina. AKO STE U DOBI IZMEĐU 13 GODINA I DOBI PUNOLJETNOSTI PREMA MJESTU STANOVANJA, MARS MJESTA MOŽETE KORISTITI SAMO UZ PRISUTSTVO RODITELJA ILI ZAKONSKOG SKRBNIKA

  AKO STE RODITELJ ILI ZAKONSKI SKRBNIK I ODOBRAVATE PRISTUP I KORIŠTENJE MARSOVIH MJESTA MALOLJETNOM DJETETU, PRISTAJETE BITI VEZANI TIM UVJETIMA U SVOJE I U IME MALOLJETNOG DJETETA. Preporučujemo da istražite javno dostupne zaštite roditeljske kontrole ( poput hardvera, softvera ili usluga za filtriranje) koje vam mogu pomoći u ograničavanju pristupa sadržajima koji se smatraju štetnima za maloljetnike.

  Korištenjem Marsovih mjesta, ne smijete:

  • Izraditi lažni identitet ili predstavljati neku osobu, uključujući lažno predstavljanje kao Marsova službena osoba ili predstavnik, slavna ili javna osoba;

  • Prenositi na ili kroz Marsova mjesta bilo kakve reklame, zauzimanja, bezvrijednu poštu, neželjen ili neovlašten reklamni ili promotivni sadržaj (ako tvrtka Mars nije pisanim putem izrijekom dozvolila).

  • Pokušati remetiti ili prekidati rad Marsovih mjesta (tj. hakirati Marsove poslužitelje ili račune Marsovih društvenih medija);

  • Ograničavati ili priječiti neku osobu u korištenju I uživanju u Marsovim mjestima;

  • Koristiti programe za slanje neželjene pošte, mrežne ili druge robote, strugače ili druga automatizirana sredstva za pristupanje Marsovim mjestima ili prenijeti bilo kakav virus, crva, trojanski softver ili ostale zlonamjerne softvere na ili kroz Mars mjesta;

  • Izmjenjivati, prilagođavati, podlicencirati, prevoditi, prodavati, podvrgavati obrnutom inženjeringu, rastavljati ili rasčlanjivati bilo koji dio Marsovih mjesta;

  • Lažirati ili kopirati bilo koji dio bilo kojeg Marsovog mjesta ako za to nemate pismeno odobrenje;

  • Objavljivati ili emitirati bilo koje sadržaje ili sudjelovati u aktivnostima i ponašanjima koja su lažna, zavaravajuća, nezakonita, uvredljiva, razarajuća, štetna ili neugodna (na način koji određuje tvrtka Mars); ili

  • Pomagati osobi upletenoj u aktivnostima opisanim gore.

  Mars vam smije prema svojoj procjeni ukinuti pristup Marsovim mjestima bez prethodnog upozorenja o kršenju gore navedenih pravila.

  Ako pristupite i koristite Marsova mjesta na svom pametnom telefonu, tabletu ili drugom mobilnom uređaju, morate imati uslugu bežičnog interneta preko Wi-Fija ili sudjelujućeg pružatelja mobilnih usluga. Neke usluge mogu zahtijevati mogućnost razmjene tekstnih poruka (SMS ili MMS). Slažete se da ste samo vi odgovorni za sve naknade poruka i podataka prema svom pružatelju usluge. Te naknade mogu uključivati standardne i nagradne naknade za SMS i mogu biti jednokratne ili ponavljajuće. Vaš pružatelj usluga izdaje račune i naplaćuje sve naknade. Kontaktirajte svog pružatelja mobilnih usluga za plan određivanja cijena i detalje. Mars nije odgovoran za bilo kakva kašnjenja u primanju tekstnih poruka jer je dostava poruka predmet učinkovitog prijenosa vašeg pružatelja mobilnih usluga.

 6. WEB-MJESTA TREĆIH OSOBA

  Mjesto može sadržavati veze na web-mjesta i usluge trećih osoba., uključujući društvene medije (zajednički naziv „Povezana mjesta”). Povezana mjesta nisu pod kontrolom Marsa i Mars nije odgovoran za povezana mjesta ili bilo koje informacije ili sadržaje sa ili proizašle iz povezanih mjesta. Uključivanje veze ne obuhvaća odobrenje povezanih mjesta od strane tvrtke Mars ili bilo kakvu vezu s operaterima povezanog mjesta. Mars ne istražuje, ne provjerava valjanost i ne nadzire povezana mjesta. Mars osigurava veze na povezana mjesta samo za vas. Povezanim mjestima pristupate na vlastitu odgovornost.

 7. PRIVATNOST/SIGURNOST

  Pobrinite se da detaljno pročitate naša Pravila o zaštiti privatnosti kako biste doznali informacije koje Mars prikuplja na Marsovim mjestima te način na koji ih obrađujemo.

  Bez ograničavanja uvjeta Pravila o zaštiti privatnosti, prihvaćate da Mars ne može i ne želi jamčiti da će korištenje Marsovih mjesta i/ili informacija koje ste nam dali preko Marsovih mjesta biti privatne ili sigurne. Mars nije obavezan niti odgovoran za bilo kakvo pomanjkanje privatnosti ili sigurnosti koju možete iskusiti. Odgovorni ste za primjenu mjera predostrožnosti i sigurnosti koje najbolje odgovaraju vašoj situaciji i namjeni na Marsovim mjestima. Mars zadržava pravo da u bilo koje doba može otkriti sve informacije za koje smatra da su potrebne da bi se zadovoljile potrebe zakona, regulativa, pravnih procesa ili vladinih zahtjeva.

 8. ODRICANJE OD JAMSTAVA I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

  Tvrtka Mars jamči da je pravomoćno pristupila tim uvjetima te da ima zakonsko pravo na to. Vi jamčite da ste pravomoćno pristupili tim uvjetima i imate zakonsko pravo na to.

  OSIM AKO NIJE IZRIJEKOM NAVEDENO OVDJE, MARSOVA MJESTA SU „KAKVA JESU” I „KAKO DOSTUPNA” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PRETPOSTAVLJENOG. Mars se posebno odriče svih jamstava i uvjeta, uključujući sva pretpostavljena jamstva i uvjete utrživosti, prikladnost za određenu svrhu, naslova, jamstva na nekršenje prava, slobode od oštećenja, neprekidnog korištenja i svih pretpostavljenih jamstava proizašlih iz korištenja trgovine. Mars ne jamči da će (a) Marsova mjesta zadovoljiti vaše zahtjeve, (b) rad Marsovih mjesta biti neprekinut ili bez računalnih virusa ili ostalih štetnih komponenti ili da će (c) pogreške biti ispravljene. Bilo kakav pisani ili usmeni savjet koji ste dobili od tvrtke Mars ili njenih ovlaštenih agenata ne stvara nikakva jamstva. NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJA PRETPOSTAVLJENIH JAMSTAVA ŠTO ZNAČI DA SE NEKA ILI SVA OD GORE NAVEDENIH ISKLJUČENJA NE ODNOSE NA VAS.

  KORIŠTENJE MARSOVIH MJESTA NA VLASTITU ODGOVORNOST

  SLAŽETE SE DA NI U KOM SLUČAJU TVRTKA MARS NIJE ODGOVORNA (Y) ZA BILO KAKVA OŠTEĆENJA, UKLJUČUJUĆI IZRAVNA, NEIZRAVNA, POSEBNA, IZNIMNA, SLUČAJNA, POSLJEDIČNA ILI KAZNENA OŠTEĆENJA (UKLJUČUJUĆI, ALI NIJE OGRANIČENO NA NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGA, GUBITAK KORISTI, PODATAKA ILI ZARADE ILI PREKIDA POSLOVANJA), ČAK I AKO JE UZROKOVANO POD TEORIJOM ODGOVORNOSTI, BILO DA PROIZLAZI IZ BILO KAKVE VEZE S TIM UVJETIMA ILI UGOVORA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI SUDA (UKLJUČUJUĆI NEMAR I SL.) ČAK I KAD JE TVRTKA MARS UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVOG OŠTEĆENJA ILI (Z) ZA BILO KAKVE ŽALBE, ZAHTJEVE ILI ŠTETE KOJE PROIZLAZE ILI SU U VEZI S VAŠIM KORIŠTENJEM MARSOVIH MJESTA. Prethodno odricanje odgovornosti se ne primjenjuje do mjere koju zabranjuje prikladan zakon.

  Priznajete i slažete se da su gore navedena ograničenja odgovornosti zajedno s ostalim dodjelama resursa u tim uvjetima koja ograničavaju odgovornost osnovni uvjeti kojim vam tvrtka Mars neće voljno odobriti prava navedena u tim uvjetima već za slaganje s gore navedenim ograničenjima odgovornosti.

 9. ODŠTETA

  Slažete se s naknadom štete i branjenjem tvrtke Mars i njenih voditelja, narednika, zaposlenika i agenata od svih gubitaka, odgovornosti, efektivnih ili neriješenih žalbi, radnji, šteta, troškova, troškova obrane i razumnih naknada odvjetnika trećih osoba protiv tvrtke Mars a proizlaze iz vašeg korištenja Marsovih mjesta ili kršenja tih uvjeta, prava trećih osoba ili primjenjivog zakona. Tvrtka Mars zadržava pravo, o vlastitom računu, pretpostavljati isključivu obranu i kontrolu svih dolje navedenih predmeta odštete. U svakom slučaju, svaka nagodba koja utječe na prava i obaveze tvrtke Mars ne mogu se donijeti bez prethodno napisanog odobrenja

 10. RJEŠAVANJE SPOROVA

  Ti uvjeti su upravljani i napravljeni te sprovedeni u skladu s unutarnjim zakonima države Delaware, bez učinka na načela sukoba zakona te države, te se vežu na dosadašnje stranke u SAD-u i širom svijeta. Vi i tvrtka Mars slažete se da se sporazum ujedinjenih naroda o ugovorima (United Nations Convention on Contracts) za međunarodnu trgovinu robom ne odnosi ne interpretaciju i ustrojstvo ovih uvjeta

  VI I TVRTKA MARS SLAŽETE SE DA ĆE SVE ŽALBE BITI RIJEŠENE VEZANOM PRESUDOM NA NAČIN OPISAN U OVOM ODJELJKU [10] I DA SE VI I MARS ODRIČETE SVAKOG PRAVA DONOŠENJA TAKVIH ŽALBI PRED SUD.

  NADALJE, SLAŽETE SE DA SE ŽALBE PROTIV ONOG DRUGOG MOGU PODNIJETI SAMO NA OSNOVI POJEDINCA A NE KAO TUŽITELJ ILI ČLAN NEKOG ZNAČAJNOG REDA ILI ZASTUPNIK RADNJE ILI POSTUPKA. OSTALA PRAVA KOJA BISTE IMALI U SLUČAJU IZLASKA NA SUD, POPUT PRISTUPA SAZNANJIMA, TAKOĐER MOGU BITI NEDOSTUPNA ILI OGRANIČENA U PRESUDI.

  Bilo kakav spor između vas i tvrtke Mars i njenih agenata, zaposlenika, narednika, upravitelja, predsjednika, nasljednika, upućenika, podružnica ili pridruženih društava (zajednički u službi ovog odjeljka [11], „grupa Mars”) koji proizlaze ili su vezani uz uvjete i njihovo tumačenje ili kršenje, prekid ili valjanosti istih, veze koje proizlaze iz tih uvjeta, uključujući sporove oko valjanosti, raspona ili ovršnosti ovog sporazuma do presude (zajednički "Pokriveni sporovi") riješit će se vezanom presudom u američkoj državi New York rukovođeni američkom udrugom za sporazume (American Arbitration Association) u skladu s međunarodnim pravilima o sporazumu (International Arbitration Rules) utjecajnim od datuma stupanja na snagu. Prije pokretanja arbitražnog postupka, strana koja ga započinje drugu stranu će pismenim putem obavijestiti o tome najmanje 60 dana unaprijed. Tvrtka Mars će takvu obavijest poslati putem pošte ili e-pošte koristeći informacije o kontaktu u Marsovoj datoteci i također morate takvu obavijesti i vi poslati tvrtki Mars, Incorporated, na adresu: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Plaćanje svih dokumentiranja, administracije i naknada arbitra vodit će se pravilima američke udruge za sporazume (AAA). Ako, međutim, uspijete dokazati da će troškovi arbitražnog postupka biti previsoki u usporedbi s troškovima parnice, tvrtka Mars će platiti onoliko troškova dokumentiranja, administracije i arbitra, koliko arbitar smatra potrebnim kako biste vi izbjegli prekomjerne troškove. Ako arbitar odluči da je tvrdnja/tvrdnje koju pokušavate dokazati arbitražnim postupkom neozbiljna, slažete se s isplatom novca tvrtki Mars koji je uplatila u vaše ime, a koji ste inače obavezni platiti prema pravilima američke udruge za sporazume (AAA).

  Prema pravilima američke udruge za sporazume (AAA), bit će odabran jedan arbitar. Arbitražni postupak vodit će se na engleskom jeziku. Arbitar će imati pravo dodijeliti bilo kakvu olakšicu koja je prema zakonu važeća na sudu ili u pravičnosti i svaki pravorijek arbitra bit će završna riječ koja obvezuje obje strane te se može unijeti kao odluka u svakoj vjerodostojnoj pravnoj nadležnosti. Međutim, arbitar neće imati pravo pravorijeka na kaznene ili primjerne štete, prava kojeg se svaka strana ovim putem odriče. Arbitar će primijeniti prikladan zakon i dodjele resursa tih uvjeta i u slučaju nepoštivanja istog smatrat će se pretjeranim arbitrarnim autoritetom i razlogom za sudskim razmatranjem. Odluka arbitra mora biti objašnjena pismenim putem i zadržana u tajnosti. Tvrtka Mars i vi slažete se da će svaki pokriveni spor biti predan u arbitražni postupak samo na bazi pojedinca. Ni tvrtka Mars niti vi nemate pravo pokretati pokriveni spor u arbitražni postupak kao skupina, predstavnik ili preko privatnog odvjetnika te arbitar neće imati ovlasti postupiti na bazi skupine, predstavnika ili privatnog odvjetnika. Ako se bilo kakva dodjela resursa sporazuma o presudi u ovom odjeljku [10] smatra neprovedivom, neprovediva dodjela resursa bit će postrožena i sprovest će se ostali uvjeti arbitraže (ali ni u kojem slučaju kao arbitraža skupine, predstavnika ili privatnog odvjetnika). Bez obzira na bilo koji ustav ili zakon u suprotnosti, obavijest o svakoj žalbi nastaloj iz ili vezanoj uz te uvjete mora se napisati unutar godine dana nakon nastanka razloga za žalbu ili zauvijek biti odbijena. U svrhe ovog odjeljka [10], ti uvjeti i vezani poslovi predmet su i vođeni saveznim arbitražnim zakonom (Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sec.). 1-16 (FAA)

  Napomena: Prihvaćanjem tih uvjeta, izričito se slažete da su sve žalbe i radnje koje imate protiv tvrtke Mars prema zakonima bilo kojeg nadležnog organa van Sjedinjenih Američkih Država, ovim putem odbačene, uključujući bez ograničenja sve žalbe ili radnje u vlastitoj državi te da se vaše mjesto i primjenjivi zakoni za sve sporove nalaze u Sjedinjenim Državama prema uvjetima ovog odjeljka [Section 10].

 11. PREKID

  Ovi se uvjeti automatski prekidaju onda kada se prestanete pridržavati bilo kojeg od njih. Tvrtka Mars može prekinuti ili izmijeniti vaš pristup Marsovim mjestima, bez prethodne najave u bilo koje doba i iz bilo kojeg razloga. Primjerice,može vam biti uskraćen pristup Marsovim mjestima bez prethodne najave ako smatramo da nemate barem 13 godina.

  Prekid neće ograničavati ostala prava i pravna sredstva tvrtke Mars. Odjeljak [11], zajedno s odjeljcima [3, 8, 9, 10 and 15], na snazi su i nakon prekida tih uvjeta.

 12. PRAVNA PITANJA; POREZI

  Odgovorni ste za pridržavanje svih primjenjivih zakona. Tvrtka Mars zadržava pravo na ograničenje dostupnosti Marsovih mjesta i/ili Marsovog sadržaja svim osobama ili zemljopisnim područjima u bilo koje doba. Svaki softver na Marsovim mjestima daljnji je predmet kontrole izvoza Sjedinjenih Država. Nijedan se softver ne smije preuzimati ili izvoziti ili ponovno izvoziti: (a) u (državljaninu ili stanovniku) Kubu, Irak, Libiju, Sjevernu Koreju, Iran, Siriju ili bilo koju drugu državu imenovanu preko sponzora i/ili u uredu državne riznice kontrole strane imovine Sjedinjenih Država (United States Treasury's Office of Foreign Assets Control); ili (b) bilo kome na popisu posebno imenovanih narodnosti odjela američke riznice (U.S. Treasury Department) ili tablici odbijenih narudžbi odjela američkog gospodarstva (U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders). Preuzimanjem ili korištenjem bilo kojeg softvera, zastupate i jamčite da niste locirani ili pod kontrolom, ili državljanin ili stanovnik bilo koje takve države ili na nekom takvom popisu.

  Samo vi ste odgovorni za sve dužnosti, poreze, pristojbe ili naknade (uključujući sve prodaje, korištenje ili uskraćivanje poreza) nametnute ili u vezi s korištenjem Marsovih mjesta prema svim oporezujućim tijelima.

 13. OBAVIJEST STANOVNICIMA KALIFORNIJE

  Pod odjeljkom 1789.3 kalifornijskog građanskog zakonika, stanovnici Kalifornije imaju pravo na informacije posebnih prava klijenata:

  Pružatelj web-mjesta je:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Kako biste predali žalbu vezanu uz web-mjesto ili kako biste dobili daljnje informacije vezane uz korištenje web-mjesta, pošaljite pismo adresirano na pravni odjel (Legal Department) na gornjoj adresi ili kontaktirajte tvrtku Mars putem e-pošte na [email protected] (u liniju predmeta umetnite “California Resident Request”). Također možete kontaktirati jedinicu za pomoć kod žalbi (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs) pisanim putem na adresi 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, ili telefonskim putem na 916.445.1254 ili 800.952.5210.

 14. ŽALBE NA POVREDE AUTORSKIH PRAVA

  Odgovaramo na obavijesti o navodnim povredama prema pravilima zakona Sjedinjenih Država o autorskim pravima (U.S. Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), uključujući uklanjanje ili onemogućavanje pristupa materijalu za koji se smatra da je predmet te povrede.

  Ako imate valjane razloge vjerovati kako je vaš rad kopiran na način da sačinjava povredu autorskih prava ili da su narušena vaša prava intelektualnog vlasništva na ili preko Marsovih mjesta, pošaljite svoju žalbu ili obavijest o povredi imenovanom DMCA agentu na:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Molimo da ne šaljete bilo kakve druge korespondencije ili zahtjeve našem DMCA agentu. Naš DMCA agent odgovorit će samo na one obavijesti ili zahtjeve koji su u skladu sa zahtjevima odjela DMCA. Provjerite www.copyright.gov za više informacija.

 15. OSTALO

  • Ti uvjeti, zajedno s našim Pravila o zaštiti privatnosti, sadrže cijeli sporazum tvrtke Mars i vas s obzirom na predmete sadržane ovdje i nema obećanja, pogodbi ili preuzetih obaveza osim onih izričito navedenih ovdje.

  • Ti se uvjeti (i) prilagođavaju dobrobiti tvrtke Mars te vašoj i vašim nasljednicima i imenovanima, za svakoga posebno; I (ii) tvrtka Mars ih može pripisati ali ne i vi bez prethodnog pismenog pristanka tvrtke Mars.

  • Ako dodjele resursa tih uvjeta postanu neprovedive ili nevaljane, preostale dodjele resursa nastavit će s jednakim učinkom kao da ove prethodne nisu bile unesene ovdje.

  • Ako tvrtka Mars ne uspije ili vi ne uspijete provesti bilo koji od uvjeta i druga strana ne nameće taj uvjet, nemogućnost nametanja u svakoj prilici neće sačinjavati odricanje bilo kojeg uvjeta i ne sprječava provedbu istog u nekoj drugoj prilici.

  • Ništa sadržano u ovim uvjetima neće smatrati vas ili tvrtku Mars agentom ili predstavnikom onog drugog ili kao združene poduzetnike ili partnere.

  • Ako tvrtka Mars ili vi niste u mogućnosti poštivati obavezu pod tim uvjetima iz bilo kojeg razloga izvan razumne kontrole strane koja poziva tu dodjelu resursa, djelovanje pogođene stranke produžit će se za period odgode ili nemogućnosti djelovanja zbog takvih okolnosti.

  • Zaglavlja i naslovi ovdje sadržani su samo zbog prikladnosti.

  • Ti uvjeti i vezana dokumentacija bit će koncipirani na engleskom jeziku. Dok su određeni tekstovi u tim uvjetima dostupni i na drugim jezicima (bilo da ih je prevela osoba ili računalni softver), verzija na engleskom jeziku prevladava.

   Pitanja?

   Kontaktirajte nas.

   Ažurirano u siječnju 2021