Global
Mars Home page

Bruksvilkår for nettsteder som drives av Mars, Incorporated- selskapene

Ikrafttredelsesdato: December 2013

Velkommen! Mars, Incorporated og tilknyttede selskaper (samlet kalt "Mars" eller "vi" eller "oss") tilbyr dette og andre nettsteder, nettsider, applikasjoner, programmer, spill, widgets og nettbaserte og mobile tjenester (samlet kalt "Mars' nettsteder"). Vi håper at du kommer til å synes at Mars' nettsteder er informative og underholdende.

Følgende bruksvilkår og personvernregler ligger på www.Mars.com/privacy (til sammen beskriver disse "vilkårene") Mars' vilkår og betingelser for at du skal få tilgang til Mars' nettsteder.

Før du går inn på og bruker Mars' nettsteder, bør du lese disse vilkårene nøye, fordi de utgjør en juridisk avtale mellom Mars og deg. VED Å BRUKE MARS' NETTSTEDER SAMTYKKER DU I DISSE VILKÅRENE OG BEKREFTER AT DU ER I STAND TIL OG JURIDISK KOMPETENT TIL Å GJØRE DET.

VIKTIG MERKNAD: Disse vilkårene inneholder bestemmelser som begrenser vårt ansvar overfor deg og krever at du løser eventuelle tvister med oss gjennom endelig og bindende voldgift på individuell basis, og ikke som en del av et gruppesøksmål. Se "GARANTIFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRENSNINGER" (del [8]) og "KONFLIKTLØSNING" (del [10]) nedenfor for mer informasjon.

HVIS DU IKKE SAMTYKKER I NOEN DEL AV DISSE VILKÅRENE, SKAL DU IKKE BRUKE MARS' NETTSTEDER.

 1. ENDRINGER AV VILKÅR

  Ikrafttredelsesdato for disse vilkårene er fastsatt øverst på denne nettsiden. Vi har ikke til hensikt å endre disse vilkårene spesielt ofte, men forbeholder oss retten til å gjøre det. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer ved å legge ut informasjon på denne nettsiden. Når det er mulig, vil vi varsle deg i forkant av endringer. Vi gjør ingen endringer som har tilbakevirkende kraft, med mindre vi er lovpålagt å gjøre det.

 2. TILLEGGSVILKÅR

  Enkelte tjenester som tilbys av eller gjennom Mars' nettsteder, for eksempel mobilapplikasjoner, konkurranser, tilbud, konkurranser og andre tjenester, kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som vil presenteres i forbindelse med dem. Du må godta disse tilleggsvilkårene før du bruker slike tjenester. Disse vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår vil gjelde likt. Hvis et tilleggsvilkår er ugjenkallelig i strid med noen av bestemmelsene i disse vilkårene, vil tilleggsvilkåret gjelde.

 3. MARS-INNHOLD

  Mars beholder fullstendig eiendomsrett til all informasjon og alt materiell som leveres på eller gjennom eller sendes til Mars' nettsteder, inkludert illustrasjoner, grafikk, tekst, videoer og lydklipp, varemerker, logoer og annet innhold (samlet betegnet som "Mars-innhold").

  Hvis du godtar disse vilkårene (samt eventuelle tilleggsvilkår knyttet til spesifikt Mars-innhold), kan du laste ned, skrive ut og/eller kopiere Mars-innhold kun for din egen personlige bruk.

  Med mindre Mars gir deg skriftlig tillatelse til å gjøre det, kan du ikke:

  • innlemme noe Mars-innhold i annet arbeid (som på ditt eget nettsted) eller bruke Mars-innhold på en offentlig eller kommersiell måte

  • kopiere, endre, reprodusere, tilpasse, reversere, distribuere, innlemme, publisere, laste opp, vise, legge ut, overføre, sende, lisensiere eller selge Mars-innhold i noen form eller på noen måte

  • endre noen av merknadene om opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som kan være en del av Mars-innholdet ELLER

  • "dyplenke" til noen av Mars-nettstedene (dvs. nettkoblinger som går til noe annet enn startsiden til et av Mars-nettstedene)

 4. INNSENDT INNHOLD

  I tillegg til jobbsøknader kan Mars fra tid til annen tilby områder hvor du og andre brukere kan poste eller på annen måte sende inn informasjon, bilder, grafikk, kreative forslag, ideer, notater, begreper, informasjon, vurderinger eller annet materiell på eller til Mars' nettsteder (kollektivt kalt "innsendt innhold"). Ved å sende, poste eller overføre innhold til Mars (og/eller utnevnte partnere) eller hvilket som helst område av Mars' nettsteder, gir du Mars og utnevnte partnere en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, underlisensierbar (gjennom flere nivåer), overførbar, avgiftsfri, evigvarende, ugjenkallelig rett til å bruke, reprodusere, viderelisensiere (gjennom flere nivåer), distribuere, lage avledede verk av, framføre og importere innsendt innhold uansett medium – både kjente medier og de som kan utvikles i framtiden – til hvilket som helst formål, både kommersielt og annet, uten kompensasjon. Med andre ord får Mars automatisk rett til å bruke innsendt innhold – inkludert reprodusere, dele, publisere eller kringkaste materiellet – hvor som helst, når som helst, i ethvert medium og til ethvert formål. Under ingen omstendigheter har du rett til betaling dersom Mars bruker noe du har sendt inn, lagt ut eller delt med oss. Alt innsendt innhold anses som ikke-konfidensielt og uten patentrettigheter.

  Du er ansvarlig for innhold du deler. Ved å dele innhold garanterer du at:

  • du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til innholdet, inkludert uten begrensning alle opphavsrettigheter og varemerker.

  • innholdet du deler, er sannferdig og nøyaktig.

  • innholdet ikke krenker rettighetene til noen annen person eller enhet, som retten til privatliv og offentlighet. OG

  • innholdet er i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter.

  Du erkjenner og godtar at Mars har rett (men ikke plikt) til å endre på innholdet, fjerne det eller nekte å legge det ut (eller nekte å tillate at det blir lagt ut). Mars påtar seg ikke noe ansvar for innhold du eller en tredjepart legger ut.

  Mars anbefaler sterkt at du ikke avslører personopplysninger i innholdet, ettersom andre mennesker kan se og bruke slike personopplysninger. Mars er ikke ansvarlig for informasjon du velger å kommunisere via dette innholdet.

 5. BRUKE MARS' NETTSTEDER

  DU MÅ VÆRE MINST TRETTEN (13) ÅR GAMMEL FOR Å BRUKE MARS' NETTSTEDER. Ved å gå inn på, bruke og/eller sende informasjon til eller gjennom noen av Mars' nettsteder, bekrefter du at du ikke er yngre enn 13 år.

  HVIS DU ER MELLOM TRETTEN (13) ÅR GAMMEL OG MYNDIGHETSALDEREN DER DU BOR, KAN DU BRUKE MARS' NETTSTEDER BARE UNDER TILSYN AV FORELDRE ELLER FORESATTE.

  HVIS DU ER FORELDER ELLER FORESATT OG SAMTYKKER TIL AT MINDREÅRIGE BARN KAN FÅ TILGANG TIL OG BRUKE MARS' NETTSTEDER, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE PÅ VEGNE AV DEG SELV OG DET MINDREÅRIGE BARNET. Vi oppfordrer deg til å undersøke kommersielt tilgjengelige systemer for foreldrekontroll (for eksempel maskinvare, programvare eller filtreringstjenester) som kan hjelpe deg med å begrense tilgangen til innhold som kan anses som skadelig for mindreårige.

  Når du bruker Mars' nettsteder skal du ikke gjøre følgende:

  • Opprette en falsk identitet eller etterligne en annen person, herunder feilaktig indikere at du representerer Mars eller er en kjendis eller en offentlig person.

  • Overføre reklame, oppfordringer, søppelpost eller annen uoppfordret eller uautorisert kommersielt eller salgsfremmende innhold til eller gjennom Mars' nettsteder (med mindre det er uttrykkelig tillatt i skriftlig form av Mars).

  • Forstyrre eller forsøke å forstyrre driften til Mars' nettsteder (for eksempel ved å hacke deg inn på Mars' servere eller Mars' kontoer på sosiale medier).

  • Begrense eller forhindre at andre personer kan bruke Mars' nettsteder.

  • Bruke en spambot, botnet eller annen bot, nettskraper eller andre automatiserte metoder for å få tilgang til Mars' nettsteder eller overføre virus, ormer, trojanske hester eller andre skadeprogrammer til eller gjennom Mars' nettsteder.

  • Modifisere, tilpasse, viderelisensiere, oversette, selge, foreta omvendt utvikling av, dekompilere eller demontere noen del av noen av Mars' nettsteder.

  • "Innlemme" (f.eks. i nettrammer) eller "speile" deler av noen av Mars' nettsteder, med mindre du har Mars' uttrykkelige skriftlige tillatelse

  • Legge ut eller overføre innhold eller delta i annen atferd eller aktivitet som er falsk, misvisende, ulovlig, støtende, forstyrrende, skadelig eller på annen måte kan anses som utilbørlig (som bestemt av Mars). ELLER

  • Assistere en person som utfører noen av de aktivitetene som er beskrevet ovenfor.

  Mars har myndighet til å avbryte adgangen din til Mars' nettsteder uten forvarsel ved et eventuelt brudd på ovennevnte regler.

  Hvis du får tilgang til og bruker Mars' nettsteder på smarttelefon, nettbrett eller en annen mobil enhet, må du ha en trådløs tjeneste via Wi-Fi eller en deltakende mobiltjenesteleverandør. Enkelte tjenester kan kreve mulighet for tekstmeldinger (SMS eller MMS). Du samtykker i at du selv er ansvarlig for alle meldings- og datakostnader som påløper fra mobiloperatøren. Disse kostnadene kan omfatte standard og premium SMS-avgifter, og kan være en engangsavgift eller en gjentakende avgift. Alle avgifter blir fakturert av og betales til mobiloperatøren. Ta kontakt med mobiloperatøren for å se priser og flere detaljer. Mars er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i mottak av tekstmeldinger, ettersom dette er avhengig av at mobiloperatøren kan tilby en effektiv overføring.

 6. TREDJEPARTSNETTSTEDER

  Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjepartsnettsteder og -tjenester, inkludert sosiale medier (samlet kalt "tilkoblede nettsteder"). Disse nettstedene er ikke kontrollert av Mars, og Mars er ikke ansvarlig for disse nettstedene eller for informasjon eller materiell på dem, og heller ikke noen form for overføring som mottas fra disse tilkoblede nettstedene. Om Mars legger ut en nettkobling, innebærer ikke dette at Mars godkjenner eller anbefaler det eksterne nettstedet eller har noen form for tilknytning til de som driver det eksterne nettstedet. Mars vil ikke granske, kontrollere eller overvåke disse nettstedene. Mars oppgir koblinger til disse nettstedene kun for enkelhets skyld. Du går inn på disse nettstedene på eget ansvar.

 7. PERSONVERN/SIKKERHET

  Sørg for at du leser personvernerklæringen nøye for å finne ut mer om informasjonen Mars innhenter på Mars' nettsteder og hvordan vi behandler den.

  Uten at det begrenser vilkårene i personvernerklæringen vår, forstår du at Mars ikke vil og kan garantere at bruk av Mars' nettsteder og/eller informasjon du oppgir gjennom Mars' nettsteder, vil være privat eller sikker. Mars er ikke ansvarlig overfor deg for eventuelle brudd på personvernet eller sikkerheten som du potensielt kan oppleve. Du er selv ansvarlig for å ta forholdsregler og iverksette hensiktsmessige sikkerhetstiltak for din aktuelle situasjon og tiltenkte bruk av Mars' nettsteder. Mars forbeholder seg retten til alltid å offentliggjøre informasjon som Mars anser som nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller offentlige pålegg.

 8. GARANTIFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRENSNINGER

  Mars garanterer at Mars på gyldig vis har akseptert disse vilkårene og har juridisk makt til å gjøre det. Du garanterer at du på gyldig vis har akseptert disse vilkårene og har juridisk makt til å gjøre det.

  UNNTATT SOM UTTRYKKELIG ANGITT OVENFOR LEVERES MARS' NETTSTEDER "SOM DE ER" OG "SLIK DE VISES" UTEN NOEN GARANTI AV NOE SLAG, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE. Mars fraskriver seg spesifikt alle garantier og betingelser av noe slag, inkludert alle underforståtte garantier og vilkår om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, tittel, ukrenkelighet, frihet fra defekter, uavbrutt bruk og alle stilltiende garantier, uansett bruk eller samhandling. Mars garanterer ikke at (a) Mars' nettsteder vil oppfylle kravene dine, (b) drift av Mars' nettsteder vil være uavbrutt eller virus- eller feilfri eller (c) feil vil bli rettet. Ingen muntlige eller skriftlige råd fra Mars eller autoriserte agenter kan og vil ikke innebære noen garanti. ENKELTE LAND OG OMRÅDER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, NOE SOM BETYR AT NOEN ELLER ALLE PUNKTENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

  DU BRUKER MARS' NETTSTEDER PÅ EGET ANSVAR.

  DU SAMTYKKER I AT MARS IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL VÆRE ANSVARLIG (Y) FOR SKADER AV NOE SLAG, INKLUDERT DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFERETTSLIGE ELLER TILFELDIGE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL INNKJØP AV VARER ELLER TJENESTER, TAP AV DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSAVBRUDD), UANSETT ÅRSAK OG TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, SOM PÅ NOEN MÅTE I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE, UANSETT KONTRAKTSFORHOLD, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSRETT (INKLUDERT UAKTSOMHET OG ANDRE FORHOLD), SELV OM MARS HAR VÆRT OPPMERKSOM PÅ AT SLIK SKADE KAN SKJE, ELLER (Z) FOR ANDRE KRAV ELLER SKADER SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV MARS' NETTSTEDER. Den ovenstående ansvarsfraskrivelsen vil ikke gjelde dersom den er forbudt ved lov.

  Du erkjenner og godtar at de ovennevnte begrensningene av erstatningsansvaret, sammen med de andre bestemmelsene i disse vilkårene som begrenser erstatningsansvaret, er sentrale vilkår, og at Mars ikke ville vært villig til å gi deg de rettighetene som er fastsatt i disse vilkårene om det ikke hadde vært for ditt samtykke til ovennevnte ansvarsbegrensninger.

 9. SKADESLØSHET

  Du godtar å holde Mars skadesløs og forsvare Mars og selskapets direktører, ledere, ansatte og agenter fra og mot alle tap, erstatningsansvar, faktiske eller ventende krav, tiltak, skader, utgifter, kostnader til forsvar og rimelige advokathonorarer rettet mot Mars etter tredjepart som følge av din bruk av Mars' nettsteder eller brudd på disse vilkårene, rettighetene til en tredjepart eller gjeldende lov. Mars forbeholder seg retten til å på egen regning påta seg forsvaret og kontrollen over eventuelle saker som er gjenstand for erstatning herunder. I alle tilfeller kan ingen oppgjør som påvirker rettighetene eller forpliktelsene til Mars gjøres uten skriftlig forhåndssamtykke fra Mars.

 10. KONFLIKTLØSNING

  Disse vilkårene er underlagt og tolkes og håndheves i samsvar med de interne lovene i delstaten Delaware, uten at det tas hensyn til prinsippene om konflikter med lover i denne delstaten, og er bindende for de aktuelle partene i USA og på verdensbasis. Du og Mars samtykker i at FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer ikke gjelder når disse vilkårene skal tolkes.

  DU OG MARS SAMTYKKER I AT ALLE KRAV SKAL LØSES VED VOLDGIFT PÅ MÅTEN SOM ER ANGITT I DENNE DEL [10], OG AT DU OG MARS FRASKRIVER DERE RETTEN TIL Å BRINGE FRAM SLIKE KRAV FOR EN DOMSTOL.

  DU OG MARS SAMTYKKER VIDERE I AT BEGGE PARTER KAN FREMME KRAV MOT DEN ANDRE KUN PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER MEDLEM AV ET GRUPPESØKSMÅL. ANDRE RETTIGHETER SOM DU VILLE HATT HVIS DU GIKK TIL RETTEN, FOR EKSEMPEL TILGANG TIL FUNN, KAN OGSÅ VÆRE UTILGJENGELIGE ELLER BEGRENSET VED VOLDGIFT.

  Enhver tvist mellom deg og Mars og selskapets agenter, ansatte, ledere, direktører, styrere, etterfølgere, stedfortredere, datterselskaper eller tilknyttede selskaper (samlet når det gjelder anvendelsen av denne del [11] kalt "Mars-parter") som oppstår fra eller er relatert til disse vilkårene og tolkningen av dem, brudd på dem, opphør av dem eller gyldigheten til dem, forhold som er et resultat av disse vilkårene – herunder tvister om gyldigheten, omfanget eller gjennomførbarheten av denne avtalen til voldgift (kollektivt kalt "omfattede tvister") – vil bli avgjort ved voldgift i den amerikanske delstaten New York, administrert av American Arbitration Association (AAA) i samsvar med deres internasjonale voldgiftsregler som gjelder ved den aktuelle datoen. Før voldgift iverksettes vil den initierende parten gi den andre parten minst 60 dagers skriftlig forhåndsvarsel om hensikten bak voldgiften. Mars vil gi slikt varsel per post eller e-post ved hjelp av kontaktopplysningene Mars har registrert, og du må gi slikt varsel per post til Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840, USA.

  Betaling for å melde en sak, samt avgifter til administrasjon og voldgift vil være underlagt AAAs regler. Hvis du derimot kan vise til at kostnadene ved voldgift vil være uoverkommelige i forhold til kostnadene ved en rettssak, vil Mars betale så mye av kostnadene til rapportering, administrasjon og voldgift som voldgiftsdommeren anser som nødvendig for å hindre at voldgift blir uoverkommelig for deg på grunn av kostnadene. Dersom voldgiftsdommeren avgjør at kravet eller kravene du retter i voldgiften er useriøse eller urimelige, samtykker du i å refundere Mars for alle kostnader knyttet til voldgiften som Mars har betalt på dine vegne, som du ellers ville vært forpliktet til å betale i henhold til AAAs regler.

  En enkelt voldgiftsdommer skal velges i samsvar med AAAs kommersielle voldgiftsregler. All mekling skal foregå på engelsk. Voldgiftsdommeren vil ha makt til å idømme erstatning på linje med det som ville vært tilgjengelig i retten i henhold til loven, og en eventuell erstatningstildeling fra voldgiftsdommeren vil være endelig og bindende for hver av partene og kan anføres som en gyldig dom i en domstol med kompetent jurisdiksjon. Voldgiftsdommeren vil imidlertid ikke ha makt til å tildele oppreisning og erstatning for økonomiske tap, som hver av partene herved fraskriver seg rett til. Voldgiftsdommeren vil bruke gjeldende lover og bestemmelsene i disse vilkårene, og unnlatelse av å gjøre dette vil bli ansett som misbruk av voldgiftsautoriteten og gi grunnlag for rettslig prøving. Voldgiftsdommerens avgjørelse må være vedlagt en skriftlig forklaring og forblir konfidensiell. Mars og du samtykker i at enhver omfattet tvist vil bli sendt til voldgift kun på individuell basis.Hverken Mars eller du har rett til å avgjøre eventuelle omfattede tvister som gruppe eller representant for en større gruppe, og voldgiftsdommeren har ingen myndighet til å prosedere på en et gruppesøksmål eller når man representerer en større gruppe. Hvis noen bestemmelse i avtalen om mekling og voldgift i denne del [10] ikke kan håndheves, vil bestemmelsen som ikke kan håndheves, fjernes, og de resterende voldgiftsvilkårene vil bli håndhevet (men ikke i noe tilfelle vil det prosederes på et gruppesøksmål eller når man representerer en større gruppe). Uavhengig av vedtekter eller lover som sier det motsatte, må et varsel om et eventuelt krav som oppstår fra eller er relatert til disse vilkårene gjøres innen ett (1) år etter at kravet oppsto eller legges bort for alltid. Med henblikk på denne del [10], vil disse vilkårene og relaterte transaksjoner være underlagt og styrt av Federal Arbitration Act (føderal lov om megling i USA), 9 U.S.C. avsnitt 1-16 (FAA).

  Merk følgende: Ved å akseptere disse vilkårene gir du ditt eksplisitte samtykke til at eventuelle tiltak eller krav som du ellers måtte ha mot Mars i henhold til lovgivningen i en hvilken som helst jurisdiksjon utenfor USA frafalles, inkludert uten begrensning eventuelle tiltak eller krav under gjeldende lover i ditt eget land, og at din eneste lokalisering og gjeldende lov for eventuelle tvister er i USA i henhold til vilkårene i denne (del [10]).

 11. OPPHØR

  Disse vilkårene vil automatisk opphøre når du unnlater å overholde noen av vilkårene eller betingelsene i dem. Mars kan når som helst terminere eller endre din tilgang til Mars' nettsteder, med eller uten varsel, uansett årsak. For eksempel kan tilgangen til Mars' nettsteder nektes uten varsel hvis Mars mener at du ikke er minst 13 år gammel.

  Opphør vil ikke virke begrensende på noen av Mars' andre rettigheter eller rettsmidler. Denne del [11], sammen med del [3, 8, 9, 10 og 15], gjelder fortsatt ved opphør av disse vilkårene.

 12. JURISDIKSJONSSPØRSMÅL SKATTER OG AVGIFTER

  Du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover. Mars forbeholder seg retten til å begrense tilgangen til Mars' nettsteder og/eller Mars' innhold til enhver person eller ethvert geografisk område til enhver tid. All programvare på Mars' nettsteder er videre underlagt USAs eksportkontroll. Ingen programvare kan lastes ned eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres: (a) til (eller til en statsborger eller innbygger i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller noe annet land utpekt av sponsoren og/eller United States Treasury's Office of Foreign Assets Control eller (b) til noen som står på det amerikanske finansdepartementets liste over "Specially Designated Nationals" eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over "Deny Orders". Ved å laste ned eller bruke programvare garanterer du at du ikke befinner deg i, er under kontroll av eller er statsborger eller bosatt i noe slikt land eller står på noen slik liste.

  Du er selv ansvarlig for alle avgifter, skatter og gebyrer (herunder eventuell salgsskatt, bruksskatt eller kildeskatt) som pålegges i forbindelse med bruk av Mars' nettsteder av en skattemyndighet.

 13. MELDING TIL INNBYGGERE I CALIFORNIA

  I henhold til California Civil Code Section 1789.3 har innbyggere i California rett til følgende spesifikk forbrukerrettighetsinformasjon:

  Leverandøren av nettstedet er:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840, USA

  For å sende inn en klage på nettstedet eller motta ytterligere informasjon vedrørende bruk av nettstedet, sender du et brev til "Legal Department" ("juridisk avdeling") på adressen ovenfor eller kontakter Mars via e-post på [email protected] (med "California Resident Request" som emnefelt).  Du kan også kontakte klageavdelingen ("Complaint Assistance Unit") i Division for Consumer Services ved Department of Consumer Affairs skriftlig til 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, eller på telefon 916 445 1254 eller 800 952 5210.

 14. PÅSTANDER OM BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN

  Vi svarer på meldinger om påståtte brudd som påkrevd av den amerikanske Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), blant annet ved å fjerne eller deaktivere tilgang til materiell som hevdes å være gjenstand for krenkende aktivitet.

  Hvis du i god tro mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som innebærer et brudd på opphavsretten, eller at dine immaterielle rettigheter på annen måte har blitt krenket på eller gjennom Mars' nettsteder, kan du sende et varsel om denne krenkelsen til Mars' utpekte DMCA-agent på:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Ikke send noen annen form for korrespondanse eller andre forespørsler til DMCA-agenten. DMCA-agenten vår vil bare svare på meldinger og henvendelser som overholder kravene i DMCA. Se www.copyright.gov for mer informasjon.

 15. DIVERSE

  1. Disse vilkårene, sammen med vår personvernerklæring,inneholder hele forståelsen mellom Mars og deg vedrørende de sakene som omtales her, og det gis ingen andre uttrykkelige løfter enn de som er angitt her.

  2. Disse vilkårene (i) skal være til fordel for og vil være bindende for henholdsvis Mars og deg og dine etterfølgere og stedfortredere og (ii) kan overdras av Mars, men du kan ikke tildele dem videre uten forutgående skriftlig samtykke fra Mars.

  3. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene er eller blir ikke gjennomførbare eller ugyldige, vil de resterende bestemmelsene fortsette med samme virkning som om en slik ikke gjennomførbar eller ugyldig bestemmelse ikke hadde eksistert her.

  4. Dersom Mars eller du unnlater å overholde et vilkår her, og den andre parten ikke håndhever dette vilkåret, vil denne unnlatelsen av å håndheve vilkåret uansett anledning ikke utgjøre at vilkåret frafalles og vil ikke hindre at det håndheves ved en annen anledning.

  5. Ingenting i disse vilkårene skal bli ansett som at Mars eller du oppnevnes som agent eller representant for den andre parten, eller at dere er fellesforetak eller partnere.

  6. Hvis Mars eller du blir forhindret fra å utføre forpliktelser under disse vilkårene på grunn av forhold utenfor partens rimelige kontroll, vil den berørte parten få forlenget frist til å utføre forpliktelsen tilsvarende forsinkelsesperioden som hendelsen har forårsaket.

  7. Overskriftene og bildetekstene dette dokumentet inneholder, er kun til praktiske formål.

  8. Disse vilkårene og all relatert dokumentasjon vil bli utarbeidet på engelsk. Enkelte deler av disse vilkårene kan bli gjort tilgjengelige på andre språk enn engelsk (enten oversatt av en person eller utelukkende av dataprogramvare), men den engelskspråklige versjonen vil alltid være den som gjelder.

Spørsmål?

Please Kontakt oss.

Oppdatert januar 2021