Global
Mars Home page

Ziņojiet par tiesību aktu pārkāpumiem, izmantojot Mars juridisko un atbilstības ziņošanas līniju: [email protected]

Korporācijas Mars pārvaldīto tīmekļa vietņu lietošanas noteikumi
Uzņēmumu saime

Spēkā stāšanās datums: 2013. gada December

Laipni lūdzam! Korporācija Mars un tā saistītie uzņēmumi (kopā saukti „Mars” vai „mēs”) piedāvā šo un citas tīmekļa vietnes, tīmekļa lapas, lietojumprogrammas, spēles, logrīkus un tiešsaistes un mobilos pakalpojumus (kopā sauktas „Mars vietnes”). Mēs ceram, ka Mars vietnes jums šķitīs interesantas un aizraujošas.

Turpmāk minētajos lietošanas noteikumos un mūsu konfidencialitātes politikā, kas atrodas tīmekļa vietnē www.Mars.com/privacy (kopā saukti „noteikumi”), aprakstīti noteikumi un nosacījumi, kas jāievēro, lai piekļūtu Mars vietnēm.

Pirms piekļūstat Mars vietnēm un tās lietojat, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus, jo tie ir uzskatāmi par juridisku līgumu starp Mars un jums. LIETOJOT MARS VIETNES, JŪS PIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM UN APSTIPRINĀT, KA JŪS VARAT TĀS LIETOT UN ESAT JURIDISKI PILNTIESĪGS TO DARĪT.

SVARĪGA PIEZĪME. Šajos noteikumos ir iekļauti nosacījumi, ar kuriem tiek ierobežotas mūsu saistības attiecībā pret jums un tiek noteikts, ka strīdi ar mums ir jārisina galīgā un saistošā šķīrējtiesā, pamatojoties uz individuālām prasībām, nevis kolektīvajām vai pārstāvības prasībām. Sīkāku informāciju skatiet tālāk punktos „GARANTIJU ATRUNA UN SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI” ([8.] iedaļa) un „STRĪDU RISINĀŠANA” ([10.] iedaļa).

JA NEPIEKRĪTAT KĀDAM NO ŠIEM NOTEIKUMIEM, LŪDZU, NELIETOJIET MARS VIETNES.

 1. IZMAIŅAS NOTEIKUMOS

  Šo noteikumu spēkā stāšanās datums ir norādīts šīs tīmekļa lapas augšpusē. Mēs negrasāmies bieži mainīt šos noteikumus, tomēr paturam tiesības to darīt. Mēs jūs informēsim par būtiskām izmaiņām, ievietojot paziņojumu šajā tīmekļa lapā. Ja vien iespējams, mēs jūs laicīgi informēsim par to, ka noteikumos tiks ieviestas izmaiņas. Mēs neveicam izmaiņas ar atpakaļejošu datumu, ja vien to nepieprasa tiesību akti.

  Ja turpināt lietot Mars vietnes pēc to spēkā stāšanās datuma, tas nozīmē, ka piekrītat izmaiņām šajos noteikumos. Mainītie noteikumi aizstāj visus iepriekšējos noteikumu variantus. Tāpēc aicinām jūs pārskatīt šos noteikumus ikreiz, kad piekļūstat Mars vietnēm un tās lietojat, kā arī izdrukāt tos turpmākai uzziņai.

 2. PAPILDU NOTEIKUMI

  Dažus pakalpojumus, ko piedāvā ar Mars vietņu starpniecību, piemēram, mobilās lietojumprogrammas, totalizatorus, piedāvājumus, konkursus un citus pakalpojumus, var regulēt tiem pievienoti papildu noteikumi un nosacījumi. Pirms šo pakalpojumu izmantošanas jums ir jāpiekrīt minētajiem papildu noteikumiem. Gan šos noteikumus, gan arī papildu noteikumus piemēro vienlīdzīgi. Ja kāds no papildu noteikumiem absolūti nesaskan ar šiem noteikumiem, tad papildu noteikumam ir lielāks spēks.

 3. MARS SATURS

  Mars patur visas īpašumtiesības uz visu informāciju un materiāliem, kas atrodas Mars vietnēs, ir pieejami ar to starpniecību vai tiek tajās iesniegti, tostarp mākslas darbi, grafiskie materiāli, teksti, video un audio klipi, preču zīmes, logotipi un cits saturs (kopā saukts „Mars saturs”).

  Ja piekrītat šiem noteikumiem (un visiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz konkrētu Mars saturu), jūs drīkstat lejupielādēt, drukāt un/vai kopēt Mars saturu vienīgi personīgas lietošanas nolūkos.

  Ja vien Mars nesniedz rakstisku atļauju, jūs nedrīkstat:

  • iekļaut Mars saturu citos darbos (piemēram, jūsu tīmekļa vietnē) vai izmantot Mars saturu sabiedriskiem vai komerciāliem nolūkiem;

  • nekādā veidā un ar nekādiem paņēmieniem kopēt, pārveidot, reproducēt, pielāgot, izplatīt, kadrēt, pārpublicēt, augšupielādēt, attēlot, publicēt, pārsūtīt, pārvietot, licencēt un pārdot Mars saturu, kā arī pārveidot ar reversās inženierijas metodi;

  • mainīt paziņojumus par autortiesībām, preču zīmēm vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas var būt iekļauti Mars saturā;

  • veidot dziļās saites uz Mars vietnēm (piemēram, saiti uz tīmekļa lapām, nevis Mars vietņu mājas lapām).

 4. JŪSU IEVIETOTĀ INFORMĀCIJA

  Līdztekus darba pieteikumu sadaļai Mars var arī laiku pa laikam piedāvāt sadaļas, kur jūs un citi lietotāji var publicēt vai kā citādi iesniegt Mars vietnēs informāciju, fotogrāfijas, grafiskos materiālus, radošus ierosinājumus, idejas, piezīmes, koncepcijas, vērtējumus vai citus materiālus (kopā saukti „iesniegtie materiāli”). Nosūtot, publicējot vai pārsūtot iesniegtos materiālus uzņēmumam Mars (un/vai mūsu pilnvarotajiem pārstāvjiem) vai jebkurai Mars vietņu sadaļai, jūs bez atlīdzības piešķirat Mars un mūsu pilnvarotajiem pārstāvjiem starptautiskas, neekskluzīvas, apakšlicencējamas (vairākos līmeņos), pārvietojamas, bez autoratlīdzības, nepārtrauktas un neatceļamas tiesības jebkādos nolūkos — gan komerciālos, gan citos — izmantot, reproducēt, apakšlicencēt (vairākos līmeņos), izplatīt, atvasināt, izpildīt un importēt jūsu iesniegtos materiālus visos līdz šim zināmajos un turpmāk radītajos plašsaziņas līdzekļos, neprasot par to samaksu. Citiem vārdiem sakot, Mars automātiski pieder tiesības izmantot, tostarp reproducēt, izpaust, publicēt vai pārraidīt, jūsu iesniegtos materiālus jebkurā laikā un vietā, visos plašsaziņas līdzekļos un jebkādiem nolūkiem. Jums nekādā gadījumā nav tiesību saņemt atlīdzību, ja Mars izmanto kādu no jūsu iesniegtajiem materiāliem. Nevienu iesniegto materiālu neuzskata par konfidenciālu vai tādu, uz ko piederētu īpašumtiesības.

  Jūs atbildat par saviem iesniegtajiem materiāliem. Publicējot iesniegtos materiālus, jūs demonstrējat un garantējat, ka:

  • jums pieder visas tiesības uz saviem iesniegtajiem materiāliem vai kā citādi tie atrodas jūsu valdījumā, iekļaujot visas autortiesības un preču zīmes bez ierobežojuma;

  • jūsu iesniegtie materiāli ir patiesi un precīzi;

  • jūsu iesniegtie materiāli nepārkāpj fizisku vai juridisku personu tiesības, piemēram, konfidencialitātes un publicitātes tiesības; un

  • jūsu iesniegtie materiāli atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, noteikumiem un reglamentam.

  Jūs apzināties un piekrītat, ka Mars ir tiesības (bet ne pienākums) mainīt, dzēst, aizliegt publicēt vai atļaut publicēt iesniegtos materiālus. Mars neatbild un neuzņemas saistības par jūsu vai trešo pušu publicētajiem iesniegtajiem materiāliem.

  Mars stingri iesaka neizpaust iesniegtajos materiālos savu personīgo informāciju, jo tā ir redzama citiem cilvēkiem, kuri to var izmantot. Mars neatbild par informāciju, ko jūs vēlaties izpaust ar iesniegto materiālu starpniecību.

 5. MARS VIETŅU LIETOŠANA

  MARS VIETNES DRĪKST LIETOT TIKAI PERSONAS VECUMĀ NO TRĪSPADSMIT (13) GADIEM. Piekļūstot informācijai, kā arī lietojot un/vai iesniedzot informāciju Mars vietnēs vai ar to starpniecību, jūs apliecināt, ka jums ir vismaz 13 gadi.

  JA JŪS ESAT VECUMĀ NO TRĪSPADSMIT (13) GADIEM LĪDZ VECUMAM, KAS ATBILST VAIRUMAM JŪSU MĀJOKĻA IEMĪTNIEKU, JŪS DRĪKSTAT LIETOT MARS VIETNES TIKAI JŪSU VECĀKU VAI LIKUMĪGĀ AIZBILDŅA UZRAUDZĪBĀ.

  JA JŪS ESAT VECĀKI VAI LIKUMĪGAIS AIZBILDNIS UN ATĻAUJAT SAVAM NEPILNGADĪGAJAM BĒRNAM PIEKĻŪT MARS VIETNĒM UN TĀS LIETOT, JŪS PIEKRĪTAT IEVĒROT ŠOS NOTEIKUMUS GAN SAVĀ, GAN SAVA NEPILNGADĪGĀ BĒRNA VĀRDĀ. Iesakām jums noskaidrot komerciāli pieejamos vecāku kontroles aizsardzības pasākumus (piemēram, datora aparatūru, programmatūru vai filtrēšanas pakalpojumus), kas var palīdzēt ierobežot piekļuvi saturam, kas var kaitēt nepilngadīgiem bērniem.

  Lietojot Mars vietnes, jūs nedrīkstat:

  • radīt viltus identitāti vai uzdoties par kādu citu personu, tostarp maldīgi norādīt to, ka esat Mars darbinieks vai pārstāvis, slavenība vai ievērojama persona;

  • pārsūtīt uz Mars vietnēm vai ar to starpniecību reklāmas, lūgumus pēc palīdzības, surogātpastu vai cita veida nevēlamu vai neatļautu komerciālu vai reklāmas saturu (ja vien nav saņemta nepārprotama rakstiska atļauja no Mars);

  • pārtraukt vai mēģināt pārtraukt Mars vietņu pareizu darbību (piemēram, uzlaužot Mars serverus vai Mars sociālo plašsaziņas līdzekļu kontus);

  • aizliegt vai traucēt citām personām lietot Mars vietnes;

  • izmantot surogātpasta botus, botu tīklus, citus botus, lapu satura izgūšanas vai citus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu Mars vietnēm vai uz Mars vietnēm vai ar to starpniecību pārsūtītu vīrusus, tārpus, Trojas zirgus vai citu ļaunprātīgu programmatūru;

  • pārveidot, pielāgot, apakšlicencēt, tulkot, pārdot, dekompilēt vai izjaukt Mars vietņu saturu, kā arī pārveidot ar reversās inženierijas metodi;

  • kadrēt vai spoguļot Mars vietņu saturu, ja vien Mars pirms tam nav sniedzis rakstisku atļauju;

  • publicēt vai pārsūtīt materiālus vai arī piekopt uzvedību vai rīcību, kas ir nepatiesa, maldinoša, nelikumīga, aizvainojoša, uzbrūkoša, kaitīga vai kā citādi nepieņemama (kā to konstatē Mars);

  • palīdzēt citām personām piekopt iepriekš minēto uzvedību vai rīcību.

  Mars var vienpersoniski bez brīdinājuma aizliegt jums piekļūt Mars vietnēm, ja jūs pārkāpjat kādu no iepriekš minētajiem noteikumiem.

  Ja piekļūstat Mars vietnēm vai tās lietojat viedtālrunī, planšetdatorā vai citā mobilajā ierīcē, šim nolūkam ir vajadzīgs bezvadu interneta savienojums, ko nodrošina vai nu Wi-Fi, vai attiecīgais mobilo sakaru operators. Dažiem pakalpojumiem ir jāizmanto teksta ziņojumu (īsziņu vai MMS) funkcija. Jūs piekrītat, ka personīgi atbildat par visiem teksta ziņojumu un datu tarifiem, kas ir jāmaksā mobilo sakaru operatoram. Šajos tarifos var ietilpt standarta un paaugstinātas maksas īsziņas, kam ir noteikts vai nu vienreizējs, vai regulārs maksājums. Mobilo sakaru operators izraksta rēķinus par visām attiecīgajām summām, un tās ir jāapmaksā mobilo sakaru operatoram. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru, lai uzzinātu tarifus un sīkāku informāciju. Mars neatbild par teksta ziņojumu saņemšanu ar aizkavēšanos, jo to piegāde ir atkarīga no mobilo sakaru operatora datu pārraides kvalitātes.

 6. TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNES

  Šajā vietnē var būt iekļautas saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, tostarp sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem (kopā sauktas „saistītās vietnes”). Saistītās vietnes nav Mars pakļautībā, un Mars neatbild par saistītajām vietnēm, tajās iekļauto informāciju vai materiāliem un no tām pārsūtītu saturu. Ja Mars vietnēs ir iekļauta saistītā saite, tas nenozīmē, ka Mars to atbalsta vai ir kā saistīts ar tās pārvaldītājiem. Mars neveic saistīto vietņu izpēti, apstiprināšanu vai uzraudzīšanu. Saites uz saistītajām vietnēm ir iekļautas vienīgi jūsu ērtībām. Jūs personīgi atbildat par piekļūšanu saistītajām vietnēm.

 7. KONFIDENCIALITĀTE UN DROŠĪBA

  Lūdzu, rūpīgi izlasiet mūsu konfidencialitātes politiku, lai uzzinātu, kādu informāciju mēs apkopojam Mars vietnēs un kā to apstrādājam.

  Neierobežojot mūsu konfidencialitātes politikas noteikumus, jūs apzināties, ka Mars negarantē un nevar garantēt to, ka Mars vietņu lietošana un/vai saņemtā informācija ar Mars vietņu starpniecību ir konfidenciāla vai droša. Mars neatbild un neuzņemas saistības pret jums par to, ka jums netiek nodrošināta minētā konfidencialitāte un drošība. Jūs atbildat par tādu piesardzības un drošības pasākumu ievērošanu, kas vislabāk atbilst jūsu konkrētajam gadījumam un paredzētajiem Mars vietņu lietošanas nolūkiem. Mars vienmēr patur tiesības izpaust informāciju, ko uzskata par vajadzīgu, lai apmierinātu spēkā esošo tiesību aktu, noteikumu, tiesu procesu vai valdības prasības.

 8. GARANTIJU ATRUNA UN SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI

  Mars garantē, ka ir likumīgi noslēdzis šos noteikumus un ka uzņēmumam ir juridisks spēks to darīt. Jūs garantējat, ka esat likumīgi noslēdzis šos noteikumus un ka jums ir juridisks spēks to darīt.

  IZŅEMOT IEPRIEKŠ SKAIDRI NORĀDĪTOS GADĪJUMUS, MARS VIETNES IR NODROŠINĀTAS „KĀ IR” UN „KĀ PIEEJAMAS” BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM. Mars īpaši noliedz visu veidu garantijas un nosacījumus, tostarp visas netiešās garantijas un nosacījumus par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim, īpašumtiesībām, tiesību aktu nepārkāpšanu, defektu neesamību un nepārtrauktu lietošanu, kā arī visas netiešās garantijas, kas radušās normālas darījumu veikšanas un tirdzniecības prakses rezultātā. Mars negarantē, ka: a) Mars vietnes atbilst jūsu prasībām ; b) Mars vietņu darbība notiek bez pārtraukumiem, kļūdām un vīrusiem; c) kļūdas tiek izlabotas. Mutiskus vai rakstiskus ieteikumus, ko sniedz Mars vai tā pilnvarotie aģenti, ne tagad, ne arī nākotnē nevar uzskatīt par garantijām. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTI IZŅĒMUMI ATTIECĪBĀ UZ NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TĀPĒC UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES DAŽI VAI VISI IEPRIEKŠ MINĒTIE IZŅĒMUMI.

  JŪS PERSONĪGI ATBILDAT PAR MARS VIETŅU LIETOŠANU.

  JŪS PIEKRĪTAT, KA MARS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD: Y) PAR KAITĒJUMIEM, TOSTARP TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NETĪŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI SODĀMIEM KAITĒJUMIEM (TOSTARP, BET NE TIKAI AIZVIETOJOŠU PREČU VAI PAKALPOJUMU IEGĀDE, LIETOŠANAS IESPĒJU, DATU VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMS VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA), LAI ARĪ KĀ TIE RADUŠIES UN LAI ARĪ KĀDAS TEORĒTISKAS SAISTĪBAS UZ TIEM ATTIECINĀTU, NESKATOTIES UZ TO, VAI TIE RADUŠIES JEBKĀDĀ SAISTĪBĀ AR ŠIEM NOTEIKUMIEM, VAI ARĪ LĪGUMA, PILNAS ATBILDĪBAS VAI CIVILTIESISKA KAITĒJUMA (TOSTARP NOLAIDĪBAS VAI CITĀDU APSTĀKĻU) REZULTĀTĀ, PAT JA MARS IR ZINĀMS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU; Z) JEBKĀDĀM CITĀM PRETENZIJĀM, PRASĪBĀM VAI KAITĒJUMIEM, KAS RODAS MARS VIETŅU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, SAISTĪBĀ AR TO LIETOŠANU VAI IR TO LIETOŠANAS SEKAS. Iepriekš minētā saistību atruna nav piemērojama, ciktāl to aizliedz spēkā esošie tiesību akti.

  Jūs atzīstat un piekrītat, ka iepriekš minētie saistību ierobežojumi kopā ar citiem šo noteikumu nosacījumiem, kas ierobežo atbildību, ir būtiski noteikumi un ka Mars vēlas jums piešķirt šajos noteikumos minētās tiesības tikai tad, ja piekrītat iepriekš minētajiem saistību ierobežojumiem.

 9. ATLĪDZINĀŠANA

  Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus un nodrošināt Mars un tā direktoru, darbinieku un aģentu aizstāvību pret visiem zaudējumiem, saistībām, esošajām un neizskatītajām pretenzijām, procesiem, kaitējumiem, izdevumiem, tiesu aizstāvības izmaksām un pamatotiem advokātu honorāriem, ko pret Mars izvirza trešās puses saistībā ar to, ka jūs neatļautā veidā lietojat Mars vietnes vai pārkāpjat šos noteikumus, trešo pušu tiesības vai spēkā esošos tiesību aktus. Mars patur tiesības vienpersoniski uz sava rēķina uzņemties aizstāvību jebkurā lietā, uz kuru attiecas iepriekš minētā zaudējumu atlīdzība, un pārvaldīt šo lietu. Puses nekādā gadījumā nedrīkst vienoties lietā, kas ietekmē Mars tiesības vai pienākumus, ja vien no Mars iepriekš nav saņemta rakstiska piekrišana.

 10. STRĪDU RISINĀŠANA

  Šos noteikumus regulē Delavēras štata iekšējie tiesību akti, saskaņā ar kuriem noteikumi ir izstrādāti un ieviesti, neņemot vērā šī štata kolīziju normu principus, un šie noteikumi ir saistoši līgumslēdzējām pusēm Amerikas Savienotajās Valstīs un visā pasaulē. Jūs ar Mars vienojaties, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem neattiecas uz šo noteikumu interpretēšanu vai izstrādāšanu.

  JŪS AR MARS VIENOJATIES, KA VISAS PRETENZIJAS TIEK RISINĀTAS SAISTOŠĀ ŠĶĪRĒJTIESĀ, IEVĒROJOT KĀRTĪBU, KAS NOTEIKTA [10.] IEDAĻĀ, UN KA GAN JŪS, GAN MARS ATSAKĀS NO TIESĪBĀM IESNIEGT ŠĀDAS PRETENZIJAS VISPĀRĒJAS PIEKRITĪBAS TIESĀ.

  TURKLĀT JŪS AR MARS VIENOJATIES, KA DRĪKSTAT IESNIEGT VIENĪGI INDIVIDUĀLAS PRETENZIJAS VIENS PRET OTRU, NEVIS RĪKOJOTIES KĀ PRASĪTĀJS VAI KOLEKTĪVA DALĪBNIEKS JEBKĀDĀ KOLEKTĪVĀS VAI PĀRSTĀVĪBAS PRASĪBAS LIETĀ VAI PROCESĀ. ŠĶĪRĒJTIESĀ VAR NEŅEMT VĒRĀ VAI IEROBEŽOT ARĪ CITAS TIESĪBAS, KO VAR IZMANTOT VISPĀRĒJAS PIEKRITĪBAS TIESĀ, PIEMĒRAM, PIERĀDĪJUMU ATKLĀŠANAS PROCESA PIEEJAMĪBA.

  Visus strīdus starp jums un Mars, tā aģentiem, darbiniekiem, direktoriem, vadītājiem, pēctečiem, juridiskajiem mantiniekiem, meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem ([11.] iedaļas vajadzībām kopā sauktas „Mars puses”), kas radušies šo noteikumu dēļ, saistībā ar tiem, tos interpretējot, pārkāpjot vai izbeidzot, attiecībā uz to derīgumu, saistībā ar attiecībām, kas izveidotas saistībā ar šiem noteikumiem, tostarp strīdi par šīs vienošanās derīgumu, tvērumu vai piemērojamību šķīrējtiesai (kopā saukti „attiecināmie strīdi”), risina ASV Ņujorkas štata saistošā šķīrējtiesā, ko administrē Amerikas šķīrējtiesu asociācija (American Arbitration Association — AAA) saskaņā ar tās starptautiskajiem šķīrējtiesu noteikumiem, kas ir spēkā attiecīgajā datumā. Pirms lietas ierosināšanas šķīrējtiesā tā puse, kas iesniedz pretenziju, vismaz 60 dienas iepriekš rakstiski paziņo otrai pusei par savu nodomu ierosināt lietu. Mars nosūta paziņojumu pa pastu vai e-pastu, izmantojot jūsu norādīto kontaktinformāciju, kas glabājas Mars datubāzē, bet jums šāds paziņojums ir jānosūta pa pastu uz adresi: Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Dokumentu iesniegšanas, administrēšanas un šķīrējtiesneša honorāra izmaksas reglamentē AAA noteikumi. Tomēr, ja jūs varat apliecināt, ka šķīrējtiesas izmaksas ir pārāk augstas salīdzinājumā ar tiesas prāvas izmaksām, Mars sedz dokumentu iesniegšanas, administrēšanas un šķīrējtiesneša honorāra izmaksas tādā apmērā, kādu šķīrējtiesnesis uzskata par vajadzīgu, lai jums šķīrējtiesa neizmaksātu pārmērīgi dārgi. Ja šķīrējtiesnesis konstatē, ka jūsu iesniegtā(-ās) pretenzija(-as) nav vērā ņemama(-as), jūs piekrītat atlīdzināt Mars visus šķīrējtiesas izdevumus, ko Mars apmaksāja jūsu vietā un kas saskaņā ar AAA noteikumiem jums būtu bijis personīgi jāapmaksā.

  Saskaņā ar AAA komerciālās šķīrējtiesas noteikumiem tiek iecelts viens šķīrējtiesnesis. Šķīrējtiesas process notiek angļu valodā. Šķīrējtiesnesis drīkst piespriest jebkādu tiesību aktos noteiktu vai taisnīgu kompensācijas veidu. Šķīrējtiesneša lēmums ir galīgs un saistošs abām pusēm, un to var reģistrēt kā spriedumu jebkurā piekritīgā tiesā. Tomēr šķīrējtiesnesis nedrīkst pieņemt lēmumu par sodāmiem kaitējumiem, un abas puses šajā sakarā atsakās no šādām tiesībām. Šķīrējtiesnesis piemēro spēkā esošos tiesību aktus un šo noteikumu nosacījumus, — ja tas netiek darīts, to uzskata par šķīrējtiesas pilnvaru pārkāpšanu un pamatu pārsūdzībai. Šķīrējtiesneša lēmumam ir jābūt izklāstītam rakstiski un konfidenciālam. Jūs ar Mars vienojaties, ka visus attiecināmos strīdus risina šķīrējtiesā, pamatojoties tikai uz individuālām prasībām. Ne Mars, ne jums nav tiesību risināt attiecināmos strīdus šķīrējtiesā, pamatojoties uz kolektīvajām, pārstāvības vai privāta advokāta prasībām, un šķīrējtiesnesis nav pilnvarots izskatīt kolektīvās, pārstāvības vai privāta advokāta prasības. Ja kādu no [10.] iedaļā minētajiem vienošanās nosacījumiem par šķīrējtiesu nevar īstenot, tas tiek atdalīts no noteikumiem, tomēr pārējie noteikumi par šķīrējtiesu tiek piemēroti (nekādā gadījumā nepieļaujot šķīrējtiesā izskatīt kolektīvās, pārstāvības vai privāta advokāta prasības). Paziņojums par pretenziju, kas radusies šo noteikumu rezultātā vai saistībā ar tiem, jāiesniedz viena (1) gada laikā no brīža, kad šī pretenzija ir radusies, citādi to vairs nedrīkst iesniegt, neskatoties uz to, vai pastāv statūti vai tiesību akti, kas ir pretrunā ar minēto. [10.] iedaļas nolūkos uz šiem noteikumiem un saistītiem procesiem attiecas un tos reglamentē Federālais šķīrējtiesu likuma (ASV Kodeksa 9. sadaļa) 1.–16. pants (FAA).

  Ņemiet vērā! Piekrītot šiem noteikumiem, jūs skaidri apliecināt, ka ar šo atsakāties no pretenzijām vai procesiem, ko jūs varētu ierosināt pret Mars saskaņā ar tiesību aktiem, kas nav Amerikas Savienoto Valstu jurisdikcijā, tostarp, bet ne tikai no pretenzijām vai procesiem saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem, kā arī to, ka visu strīdu vienīgā risināšanas vieta ir Amerikas Savienotās Valstis un ka tiek piemēroti tikai ASV spēkā esošie tiesību akti saskaņā ar [10. iedaļas] noteikumiem.

 11. IZBEIGŠANA

  Vienošanās par šiem noteikumiem automātiski tiek izbeigta, ja jūs neievērojat jebkuru no nosacījumiem. Mars drīkst jebkurā brīdī jebkāda iemesla dēļ izbeigt vai mainīt jūsu piekļuvi Mars vietnēm, par to iepriekš vai nu brīdinot, vai nebrīdinot. Piemēram, piekļuve Mars vietnēm var būt aizliegta bez brīdinājuma, ja Mars uzskata, ka jums nav vismaz 13 gadu.

  Izbeigšana neierobežo pārējās Mars tiesības vai sodu piemērošanu. Ja tiek izbeigta vienošanās par šiem noteikumiem, gan [11.] iedaļa, gan arī [3., 8., 9., 10. un 15.] iedaļa paliek spēkā.

 12. JURISDIKCIJAS JAUTĀJUMI: NODOKĻI

  Jūs atbildat par visu spēkā esošo tiesību aktu ievērošanu. Mars patur tiesības jebkurā laikā ierobežot Mars vietņu un/vai Mars satura pieejamību jebkurai personai vai ģeogrāfiskajam apgabalam. Mars tīmekļa vietnēs iekļautajai programmatūrai tiek piemērota Amerikas Savienoto Valstu eksporta kontrole. Programmatūras lejupielāde vai cita veida eksports vai reeksports nav atļauts: a) Kubā, Irākā, Lībijā, Ziemeļkorejā, Irānā, Sīrijā vai jebkurā citā valstī, ko noteicis sponsors un/vai ASV Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (kā arī tas nav atļauts šo valstu pilsoņiem vai iedzīvotājiem); b) personām, kas ir iekļautas ASV Valsts kases Īpaši noteikto pilsoņu sarakstā vai ASV Tirdzniecības departamenta Pasūtījuma aizliegumu sarakstā. Lejupielādējot vai lietojot šo programmatūru, jūs demonstrējat un garantējat, ka neatrodaties kādā no šīm valstīm, neesat to pakļautībā, neesat to pilsonis vai iedzīvotājs un neesat iekļauts šādā sarakstā.

  Jūs vienpersoniski atbildat par visām nodevām, nodokļiem un maksām (tostarp pārdošanas vai akcīzes nodokļiem vai nodokļu ieturējumiem), ko nodokļu iestādes var piemērot par Mars vietņu lietošanu vai saistībā ar to lietošanu.

 13. PAZIŅOJUMS KALIFORNIJAS IEDZĪVOTĀJIEM

  Saskaņā ar Kalifornijas Civilkodeksa 1789.3. pantu Kalifornijas iedzīvotājiem ir tiesības saņemt īpašu tālāk minēto informāciju par patērētāju tiesībām.

  Šo tīmekļa vietni nodrošina:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Lai iesniegtu sūdzību par tīmekļa vietni vai saņemtu sīkāku informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu, sūtiet vēstuli adresātam „Legal Department” uz iepriekš minēto pasta adresi vai sazinieties ar Mars pa e-pasta adresi: [email protected] (tēmas rindiņā norādot šādu tekstu: „California Resident Request”). Tāpat jūs varat sazināties ar klientu darījumu departamenta klientu pakalpojumu nodaļas sūdzību atbalsta apakšnodaļu, rakstot uz adresi: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 vai zvanot pa tālruni: 916.445.1254 vai 800.952.5210.

 14. PRETENZIJAS PAR AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMIEM

  Mēs atbildam uz paziņojumiem par iespējamajiem pārkāpumiem atbilstīgi ASV Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma („DMCA”) prasībām, tostarp dzēšot materiālus vai atspējojot piekļuvi materiāliem, kurus uzskata par veikto pārkāpumu objektu.

  Ja jūs labticīgi uzskatāt, ka, kopējot jūsu darbu, ir radies autortiesību pārkāpums vai kā citādi ir pārkāptas jūsu intelektuālā īpašuma tiesības Mars vietnēs vai ar to starpniecību, sūtiet savu sūdzību vai paziņojumu par pārkāpumu Mars īpašajam DMCA aģentam:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Lūdzu, nesūtiet DMCA aģentam citus paziņojumus vai pieprasījumus. Mūsu DMCA aģents atbild vienīgi uz paziņojumiem un pieprasījumiem, kas atbilst DMCA prasībām. Sīkāku informāciju skatiet vietnē www.copyright.gov.

 15. DAŽĀDI

  1. Šajos noteikumos apvienojumā ar mūsu konfidencialitātes politikuir iekļauta visa vienošanās starp Mars un jums attiecībā uz šeit izklāstītajiem jautājumiem, un nav spēkā citi apsolījumi, līgumi vai saistības, izņemot tos, kas šeit ir skaidri norādīti.

  2. Šie noteikumi: i) kalpo Mars, jūsu un jūsu pēcteču un juridisko mantinieku interesēm, kā arī ir saistoši Mars, jums un jūsu pēctečiem un juridiskajiem mantiniekiem; ii) ir tādi, ka tos drīkst piešķirt Mars, bet jūs tos nedrīkstat piešķirt bez iepriekšējas nepārprotamas rakstiskas Mars atļaujas.

  3. Ja kāds no šo noteikumu nosacījumiem ir vai kļūst nepiemērojams vai nederīgs, pārējiem nosacījumiem joprojām ir tikpat liels spēks kā tad, ja šāds nepiemērojams vai nederīgs nosacījums šeit nebūtu bijis.

  4. Ja Mars vai jūs neievērojat kādu šeit minētajiem noteikumiem un otra puse to nepiemēro, šāda nepiemērošana nekādā gadījumā nenozīmē atteikšanos no noteikuma un neaizliedz noteikuma piemērošanu citos gadījumos.

  5. Nekas no šajos noteikumos minētā nav jāsaprot tā, ka Mars vai jūs varētu būt otras puses aģents vai pārstāvis vai abi kopā kļūtu par kopuzņēmumu vai partneriem.

  6. Ja Mars vai jūs nevarat veikt kādu šajos noteikumos minēto pienākumu vai arī tas ir liegts tāda iemesla dēļ, ko nevar kontrolēt tā puse, kas piemēro šo nosacījumu, ietekmētajai pusei tiek piešķirts pienākumu izpildes termiņa pagarinājums, kas atbilst aizkaves vai darbnespējas ilgumam minētā iemesla dēļ.

  7. Šeit norādītie virsraksti un iedaļu nosaukumi ir paredzēti tikai ērtībām.

  8. Visi noteikumi un saistītie dokumenti tiek izstrādāti angļu valodā. Kaut arī atsevišķas šo noteikumu teksta daļas var būt pieejamas arī citās valodās (tulkojums veikts ar tulkotāja vai datora programmatūras palīdzību), noteicošais ir variants angļu valodā.

Jums ir jautājumi?

Lūdzu, sazinieties ar mums.

Atjaunināts 2021. gada janvārī