Global
Mars Home page

Αναφέρετε παραβάσεις του νόμου στη γραμμή μαρτυριών δημοσίου συμφέροντος νομικής υποστήριξης και συμμόρφωσης της Mars στη διεύθυνση [email protected]

Όροι χρήσης ιστοτόπων υπό τη διαχείρισης του ομίλου της Mars Incorporated

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Δεκέμβριος 2013

Καλώς ήρθατε! Η Mars, Incorporated και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες (που στο εξής αποκαλούνται συλλήβδην, «Mars» ή «εμείς» ή «εμάς») προσφέρει αυτόν και άλλους ιστότοπους, ιστοσελίδες, εφαρμογές, παιχνίδια, γραφικά στοιχεία (widget) και υπηρεσίες online και κινητής τηλεφωνίας (που στο εξής θα αποκαλούνται συλλήβδην, οι «Τοποθεσίες της Mars»). Ελπίζουμε ότι θα βρείτε τις Τοποθεσίες της Mars ενημερωτικές και ψυχαγωγικές.

Οι παρακάτω όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου μας βρίσκονται στη διεύθυνση www.Mars.com/privacy (συλλήβδην, αυτοί οι «Όροι») και περιγράφουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η Mars σάς παρέχει πρόσβαση στις Τοποθεσίες της Mars.

Πριν να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε τις Τοποθεσίες Mars, διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους διότι συνιστούν νόμιμη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Mars. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MARS, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Μ' ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΤΕ..

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Όροι αυτοί περιέχουν διατάξεις που περιορίζουν την ευθύνη μας προς εσάς και απαιτείται από εσάς να επιλύετε κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ μας μέσω οριστικής και δεσμευτικής διαιτησίας σε ατομική βάση και όχι ως μέρος οποιασδήποτε ομαδικής ή συλλογικής αγωγής. Παρακαλούμε δείτε τη «ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Ενότητα [8]) και «ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» (Ενότητα [10]) παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΤΟΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MARS.

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΡΟΥΣ

  Η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος αυτών των Όρων ορίζεται στην αρχή της παρούσας ιστοσελίδας. Δεν έχουμε πρόθεση να αλλάζουμε τους Όρους αυτούς πολύ συχνά, αλλά επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να το πράττουμε. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή αναρτώντας ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα. Όποτε είναι δυνατό, θα σας ενημερώνουμε προκαταβολικά για τις αλλαγές μας. Δεν κάνουμε αλλαγές που έχουν αναδρομική ισχύ εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο για κάτι τέτοιο.

  Η συνεχιζόμενη χρήση από εσάς των Τοποθεσιών της Mars μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος συνιστά αποδοχή από εσάς των τροποποιημένων Όρων. Οι τροποποιημένοι Όροι υπερισχύουν όλων των προηγούμενων εκδόσεων των Όρων. Για τον λόγο αυτό, σας παροτρύνουμε να εξετάζετε αυτούς τους Όρους σε κάθε πρόσβαση ή χρήση των Τοποθεσιών της Mars από σας και να εκτυπώνετε αντίγραφο αυτών των Όρων για τα αρχεία σας.

 2. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

  Ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από ή μέσω των Τοποθεσιών της Mars, όπως εφαρμογές για φορητές συσκευές, κληρώσεις λαχνών, προσφορές διαγωνισμών και άλλες υπηρεσίες, μπορεί να διέπονται από πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται σε συνδυασμό με αυτούς. Πρέπει να συμφωνήσετε με τους πρόσθετους όρους πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες. Οι Όροι αυτοί και οποιοιδήποτε πρόσθετοι όροι ισχύουν ισοδύναμα. Αν ένας επιπλέον όρος είναι ανέκκλητα ασύμβατος με οποιαδήποτε διάταξη των Όρων αυτών, ο επιπλέον όρος θα υπερισχύει.

 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ MARS

  Η Mars διατηρεί τη συνολική και πλήρη κυριότητα όλων των πληροφοριών και του υλικού που παρέχονται ή υποβάλλονται στις Τοποθεσίες της Mars, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων (artwork), γραφικών, κειμένου, οπτικών και ηχητικών κλιπ, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και άλλου περιεχομένου (που στο εξής θα αποκαλούνται συλλήβδην, «Περιεχόμενο της Mars»).

  Αν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους (καθώς και με οποιουσδήποτε επιπλέον όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένο Περιεχόμενο της Mars), τότε μπορείτε να λάβετε, εκτυπώσετε ή/και αντιγράψετε το Περιεχόμενο της Mars αποκλειστικά για τη δική σας, προσωπική χρήση.

  Tenzij Mars u schriftelijke toestemming geeft om dit te doen, worden u de volgende verboden opgelegd:

  • Η ενσωμάτωση οποιουδήποτε Περιεχομένου της Mars σε άλλα έργα (όπως τον δικό σας ιστότοπο) ή η χρήση του Περιεχομένου της Mars καθ' οιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό τρόπο,

  • Η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, αποσυμπίληση, διανομή, πλαισίωση, αναδημοσίευση, αποστολή, προβολή, ανάρτηση, διαβίβαση, μεταφορά, αδειοδότηση ή πώληση Περιεχομένου της Mars σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο,

  • Η αλλαγή οποιωνδήποτε εκ των ανακοινώσεων σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενδέχεται να είναι μέρος του Περιεχομένου της Mars, ή

  • Η δημιουργία σύνδεσης με εσωτερικές σελίδες, «deep link», σε οποιαδήποτε Τοποθεσία της Mars (δηλαδή σύνδεσμος σε οποιαδήποτε σελίδα, εκτός της αρχικής, μιας Τοποθεσίας της Mars).

 4. ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΑΣ

  Πέρα από τις αιτήσεις για θέσεις εργασίας, η Mars ενδέχεται, κατά καιρούς, να προσφέρει περιοχές όπου εσείς και άλλοι χρήστες μπορείτε να αναρτάτε ή να υποβάλλετε με άλλον τρόπο πληροφορίες, φωτογραφίες, γραφικά, δημιουργικές προτάσεις, ιδέες, σημειώσεις, έννοιες, πληροφορίες, αξιολογήσεις ή άλλο υλικό σε σχέση με ή στις Τοποθεσίες Mars (που στο εξής θα αποκαλούνται συλλήβδην, «Υποβολές»). Αποστέλλοντας, αναρτώντας ή διαβιβάζοντας Υποβολές στη Mars (ή/και στους εντεταλμένους μας) ή σε οποιαδήποτε περιοχή των Τοποθεσιών της Mars, παραχωρείτε στη Mars και στους εντεταλμένους μας ένα παγκοσμίας κλίμακας, μη αποκλειστικό, υποαδειοδοτούμενο (μέσω πολλαπλών τρίτων μερών), μεταβιβάσιμο, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, διαρκές, ανέκκλητο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, υποαδειοδότησης (μέσω πολλαπλών τρίτων), διανομής, δημιουργίας παραγώγων έργων από τις Υποβολές, εκτέλεσης και εισαγωγής των Υποβολών σας σε οποιαδήποτε μέσα, τα οποία είναι γνωστά επί του παρόντος ή θα αναπτυχθούν μετέπειτα, για οποιονδήποτε λόγο, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αποζημίωση προς εσάς. Με άλλα λόγια, η Mars έχει αυτόματο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις Υποβολές σας -- καθώς και να προβεί σε αναπαραγωγή, αποκάλυψη, δημοσίευση ή αναμετάδοση της Υποβολής σας-- οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο για οποιονδήποτε λόγο. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούστε πληρωμή, εάν η Mars χρησιμοποιήσει μία από τις Υποβολές σας. Όλες οι Υποβολές θεωρούνται μη εμπιστευτικές και μη αποκλειστικές.

  Είστε υπεύθυνοι για τις Υποβολές σας. Με την ανάρτηση μιας Υποβολής, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

  • Έχετε στην κατοχή σας ή στον έλεγχό σας τα δικαιώματα της Υποβολής σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων,

  • Η Υποβολή σας είναι αληθής και ακριβής,

  • Η Υποβολή σας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα κανενός φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως δικαιώματα περί απορρήτου και δημοσιότητας, και

  • Η Υποβολή σας συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

  Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Mars έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να τροποποιήσει, αφαιρέσει ή αρνηθεί να αναρτήσει ή να επιτρέψει την ανάρτηση οποιασδήποτε Υποβολής. Η Mars δεν φέρει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε Υποβολή αναρτάτε εσείς ή τρίτοι.

  Η Mars σάς συνιστά να μην αποκαλύπτετε κανένα προσωπικό στοιχείο στις Υποβολές σας διότι άλλα άτομα μπορούν να δουν και να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία από τις Υποβολές σας. Η Mars δεν φέρει ευθύνη για πληροφορίες που επιλέγετε να κοινοποιήσετε μέσω των Υποβολών σας.

 5. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΤΗΣ MARS

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MARS. Με την πρόσβαση, χρήση ή/και υποβολή πληροφοριών σε οποιαδήποτε Τοποθεσία της Mars ή μέσω αυτών, δηλώνετε ότι δεν είστε κάτω των 13 ετών.

  ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MARS ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΣΑΣ.

  ΑΝ ΕΙΣΤΕ Ο ΓΟΝΕΑΣ Ή ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΩΣΤΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΤΗΣ MARS ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΑΣ. Σας παροτρύνουμε να ερευνάτε μέτρα προστασίας γονεϊκού ελέγχου που διατίθενται στο εμπόριο (όπως υλικό υπολογιστών, λογισμικό ή υπηρεσίες φιλτραρίσματος) που μπορεί να σας βοηθήσουν να περιορίσετε την πρόσβαση σε υλικό που θεωρείται βλαβερό για ανήλικους.

  Όταν χρησιμοποιείτε τις Τοποθεσίες της Mars, σας απαγορεύεται:

  • Να δημιουργήσετε ψευδή ταυτότητα ή να υποδυθείτε οποιοδήποτε άτομο, καθώς και να υποδείξετε ψευδώς ότι είστε στέλεχος η εκπρόσωπος της Mars, διάσημο ή δημόσιο πρόσωπο,

  • Να διαβιβάσετε στις Τοποθεσίες της Mars ή μέσω αυτών οποιαδήποτε διαφήμιση, προσέλκυση προσφοράς ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή άλλο αυτόκλητο ή μη εξουσιοδοτημένο εμπορικό ή περιεχόμενο προωθητικού χαρακτήρα (εκτός αν επιτρέπεται ρητά και γραπτώς από τη Mars),

  • Να διακόψετε ή να προσπαθήσετε να διακόψετε την καλή λειτουργία των Τοποθεσιών της Mars (π.χ., με κακόβουλη επίθεση στους διακομιστές της Mars ή στους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων της Mars),

  • Να περιορίσετε ή να εμποδίσετε οποιοδήποτε άλλο άτομο απ' το να χρησιμοποιήσει ή να απολαύσει τις Τοποθεσίες της Mars,

  • Να χρησιμοποιήσετε spambot, bot net ή άλλο bot, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για να προσπελάσετε τις Τοποθεσίες της Mars ή να μεταδώσετε οποιονδήποτε ιό, worm, Trojan ή άλλο λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας σε ή μέσω των Τοποθεσιών της Mars,

  • Να τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, υποαδειοδοτήσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, αποσυμπιλήσετε, ανακατασκευάσετε οποιοδήποτε τμήμα του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα οποιασδήποτε Τοποθεσίας της Mars,

  • Να «πλαισιώσετε» ή να «κατοπτρίζετε» οποιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε Τοποθεσίας της Mars, εκτός αν έχετε προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από τη Mars,

  • Να αναρτήσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε υλικό ή να έχετε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά ή δραστηριότητα που είναι ψευδής, παραπλανητική, παράνομη, προσβλητική, διασπαστική, βλαπτική ή ανάρμοστη καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο (όπως καθορίζεται από τη Mars), ή

  • Να βοηθήσετε οποιοδήποτε άτομο να προβεί σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

  Η Mars διατηρεί στη διακριτική της ευχέρεια να τερματίσει την πρόσβασή σας στις Τοποθεσίες της Mars χωρίς προειδοποίηση για οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω κανόνων.

  Αν έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε τις Τοποθεσίες της Mars στο έξυπνο τηλέφωνό σας, το tablet σας ή άλλη φορητή συσκευή, πρέπει να έχετε υπηρεσία ασύρματου δικτύου μέσω Wi-Fi ή συμμετέχοντα πάροχο δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να απαιτούν δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων κειμένου (SMS ή MMS). Συμφωνείτε ότι είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων με τις οποίες θα επιβαρυνθείτε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Οι χρεώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν κανονικές και premium χρεώσεις για SMS και μπορεί να είναι άπαξ ή επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. Όλες οι χρεώσεις χρεώνονται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και είναι πληρωτέες σε αυτόν. Επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για τα προγράμματα τιμολόγησης και σχετικές λεπτομέρειες. Η Mars δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη οποιουδήποτε μηνύματος κειμένου διότι η παράδοση εξαρτάται από την αποτελεσματική μετάδοση από το πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

 6. ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

  Η Τοποθεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών μέσω (που στο εξής θα αποκαλούνται συλλήβδην, «Συνδεόμενες τοποθεσίες»). Οι Συνδεόμενες τοποθεσίες δεν υπάγονται στον έλεγχο της Mars και η Mars δεν είναι υπεύθυνη για τις Συνδεόμενες Τοποθεσίες ή για οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό σ' αυτές, ή οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιαδήποτε Συνδεόμενη Τοποθεσία. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου δεν σημαίνει υποστήριξη από τη Mars της Συνδεόμενης Τοποθεσίας ή οποιονδήποτε συσχετισμό με τους διαχειριστές της Συνδεόμενης Τοποθεσίας. Η Mars δεν διερευνά, επαληθεύει ή παρακολουθεί τις Συνδεόμενες Τοποθεσίες. Η Mars παρέχει συνδέσμους σε Συνδεόμενες Τοποθεσίες μόνο για λόγους δικής σας ευκολίας. Η πρόσβαση στις Συνδεόμενες Τοποθεσίες γίνεται με δική σας ευθύνη.

 7. ΑΠΟΡΡΗΤΟ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου που τηρούμε για να μάθετε για τις πληροφορίες που συλλέγει η Mars στις Τοποθεσίες της Mars και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών.

  Χωρίς περιορισμό των όρων της πολιτικής απορρήτου που τηρούμε, κατανοείτε ότι η Mars δεν εγγυάται και δεν δύναται να εγγυηθεί ότι η χρήση σας των Τοποθεσιών της Mars ή/καιοι πληροφορίες που παρέχετε εσείς μέσω των Τοποθεσιών της Mars θα διατηρούνται εμπιστευτικές ή ασφαλείς. Η Mars δεν είναι υπεύθυνη ούτε φέρει ευθύνη προς εσάς για την έλλειψη προστασίας απορρήτου ή ασφάλειας που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση προληπτικών μέτρων προστασίας και ασφάλειας που είναι πιο κατάλληλα για την κατάστασή σας και την προοριζόμενη χρήση των Τοποθεσιών της Mars. Η Mars επιφυλάσσεται, ανά πάσα στιγμή, του δικαιώματος να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία όταν η Mars το κρίνει απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανονισμό, δικαστική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα.

 8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΩΝ

  Η Mars εγγυάται ότι η Mars έχει συνάψει έγκυρα αυτούς τους Όρους και έχει την νομική εξουσία να το πράξει. Εγγυάστε ότι έχετε συνάψει έγκυρα αυτούς τους όρους και έχετε την νομική εξουσία να το πράξετε.

  ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΩΣ ΑΝΩ, ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MARS ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. Η Mars αποποιείται κάθε εγγύηση και προϋπόθεση οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, κυριότητας, μη προσβολής δικαιωμάτων, απουσίας ελαττωμάτων, αδιάκοπης χρήσης και όλων των εγγυήσεων που υπονοούνται από οποιαδήποτε εμπορική συνδιαλλαγή ή χρήση. Η Mars δεν εγγυάται ότι (α) οι Τοποθεσίες της Mars θα καλύπτουν τις απαιτήσεις σας, (β) η λειτουργία των Τοποθεσιών της Mars θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς ιούς ή σφάλματα ή (γ) τα σφάλματα θα διορθώνονται. Οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή συμβουλή που παρέχεται από τη Mars ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της δεν συνιστά και δεν θα συνιστά οποιαδήποτε εγγύηση. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΠΟΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

  Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΤΗΣ MARS ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

  ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η MARS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ (ΑΑ)ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, Ή ΕΠΙΣΥΡΟΥΣΩΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ, Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η MARS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ Ή (ΒΒ) ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΤΗΣ MARS. Η ως άνω δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν θα ισχύει στον βαθμό που απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

  Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι ως άνω περιορισμοί ευθύνης σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις στους παρόντες Όρους που περιορίζουν την ευθύνη συνιστούν ουσιαστικούς όρους και ότι η Mars δεν θα προτίθεται να σας παραχωρήσει τα δικαιώματα που παρατίθενται στους παρόντες Όρους, παρά μόνο αν συμφωνήσετε με τους ως άνω περιορισμούς ευθύνης.

 9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

  Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να υπερασπιστείτε τη Mars και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της από και κατά κάθε απώλειας, ευθύνης, πραγματικής ή εκκρεμούς αξίωσης, αγωγής, αποζημίωσης, εξόδου, κόστους υπεράσπισης και εύλογης δικηγορικής αμοιβής που εγείρονται κατά της Mars από οποιονδήποτε τρίτο και προκύπτουν από τη χρήση σας των Τοποθεσιών της Mars ή οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων, των δικαιωμάτων τρίτων ή του εφαρμοστέου δικαίου. Η Mars επιφυλάσσεται του δικαιώματος, με δική της επιβάρυνση, να αναλαμβάνει την αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος που υπόκειται σε αποζημίωση σύμφωνα με την παρούσα. Εν πάση περιπτώσει, καμία συμφωνία συμβιβασμού που επηρεάζει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της Mars δεν επιτρέπεται να συναφθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Mars.

 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται και επιβάλλονται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της Πολιτείας του Ντελαγουέαρ, χωρίς να παραχωρείτε ισχύ στις αρχές σύγκρουσης νόμων της εν λόγω πολιτείας, και είναι δεσμευτικοί για τους συμβαλλόμενους της παρούσας στις ΗΠΑ και παγκοσμίως. Εσείς και η Mars συμφωνείτε ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών δεν εφαρμόζεται για την ερμηνεία ή την κατάρτιση των παρόντων Όρων.

  Η καταγγελία δεν περιορίζει κανένα από τα άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα της Mars. Η παρούσα Ενότητα [11], σε συνδυασμό με τις Ενότητες [3, 8, 9, 10 και 15], θα ισχύουν και μετά την καταγγελία των παρόντων Όρων.

  ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η MARS ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ [10] ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η MARS ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η MARS ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ Ή ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΤΕ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

  Οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και τη Mars και τους αντιπροσώπους, τους εργαζομένους, τα στελέχη, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους εντολείς, διαδόχους, εκδοχείς, θυγατρικές εταιρίες ή συνδεδεμένες εταιρίες (που στο εξής θα αποκαλούνται για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας [11], «Μέλη της Mars») όπως προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους και η ερμηνεία τους ή η παραβίαση, η καταγγελία ή η εγκυρότητα τους, οι σχέσεις που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους, καθώς και οι διαφορές σχετικά με την εγκυρότητα, το πλαίσιο εφαρμογής ή τη δυνατότητα εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας σε διαιτησία (που στο εξής θα αποκαλούνται συλλήβδην, «Καλυπτόμενες Διαφορές») θα επιλύονται με δεσμευτική διαιτησία στην Πολιτεία Νέας Υόρκης των ΗΠΑ υπό την επίβλεψη της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (AAA) σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανόνες Διαιτησίας που ισχύουν στη δεδομένη ημερομηνία. Πριν να ξεκινήσει οποιαδήποτε διαιτησία, το μέρος που έχει εκκινήσει τη διαδικασία θα δίνει στο άλλο μέρος γραπτή κοινοποίηση της πρόθεσής του να υποβάλει αίτημα διαιτησίας τουλάχιστον 60 ημέρες εκ των προτέρων. Η Mars θα παρέχει την εν λόγω κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου ή μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στο αρχείο της Mars και εσείς πρέπει να παρέχετε την εν λόγω κοινοποίηση ταχυδρομικώς στη Mars, Incorporated, Υπόψη: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Η πληρωμή όλων των εξόδων υποβολής, επίβλεψης και διαιτησίας διέπεται από τους κανόνες της AAA. Αν, ωστόσο, μπορείτε να αποδείξετε ότι το κόστος της διαιτησίας θα είναι απαγορευτικό σε σύγκριση με τα έξοδα δικαστικής διαδικασίας, η Mars θα καταβάλει για τα έξοδα υποβολής, διοίκησης και διαιτησίας το ποσό που ορίζεται αναγκαίο από τον διαιτητή για να μην είναι απαγορευτικό το κόστος της διαιτησίας για εσάς. Αν ο διαιτητής καθορίσει ότι οι απαιτήσεις που διεκδικείτε στη διαιτησία είναι ασήμαντες, συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη Mars για το συνολικό ποσό των εξόδων που σχετίζονται με τη διαιτησία το οποίο κατέβαλε η Mars εκ μέρους σας, το οποίο διαφορετικά θα έπρεπε να καταβάλλετε εσείς σύμφωνα με τους κανόνες της ΑΑΑ.

  Ένας μόνο διαιτητής θα επιλεχθεί σύμφωνα με τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας της AAA. Η διαιτησία θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Ο διαιτητής θα έχει το δικαίωμα να επιδικάσει όποια αποζημίωση θα ήταν διαθέσιμη στο δικαστήριο νομικώς ή εθιμικώς και οποιαδήποτε κρίση του διαιτητή θα είναι οριστική και δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη και ενδέχεται να καταχωρηθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Ο διαιτητής, ωστόσο, δεν θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει ποινικές ή παραδειγματικές αποζημιώσεις, δικαίωμα το οποίο αποποιούνται αμφότερα τα μέρη με την παρούσα. Ο διαιτητής θα εφαρμόσει το εφαρμοστέο δίκαιο και τις διατάξεις των παρόντων Όρων και η παράλειψη της εφαρμογής αυτών θα θεωρείται υπέρβαση της διαιτητικής εξουσίας και βάσιμη αιτιολογία για δικαστική επανεξέταση. Η απόφαση του διαιτητή πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή επεξήγηση και να παραμένει εμπιστευτική. Η Mars και εσείς συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε Καλυπτόμενη Διαφορά θα υποβάλλεται σε διαιτησία μόνο σε ατομική βάση.Ούτε η Mars ούτε εσείς έχετε δικαίωμα σε διαιτησία οποιασδήποτε Καλυπτόμενης Διαφοράς στα πλαίσια ομαδικής ή συλλογικής αγωγής ή αγωγής ιδιωτικού συνηγόρου και ο διαιτητής δεν θα έχει την εξουσία να προβεί σε γενική βάση ομαδικής ή συλλογικής αγωγής ή αγωγής ιδιωτικού συνηγόρου. Αν οποιαδήποτε διάταξη της συμφωνίας για διαιτησία στην παρούσα Ενότητα [10] διαπιστωθεί ότι είναι μη εφαρμοστέα, η μη εφαρμόσιμη διάταξη θα αποκόπτεται και οι εναπομείναντες όροι διαιτησίας θα είναι εφαρμοστέοι (αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει γενική διαιτησία για ομαδική ή συλλογική αγωγή ή αγωγή ιδιωτικού συνηγόρου). Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε θέσπισμα ή νόμο για το αντίθετο, απαιτείται κοινοποίηση οποιασδήποτε αγωγής που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους εντός ενός (1) έτους από την έγερση της εν λόγω αγωγής διαφορετικά θα παραγράφεται για πάντα. Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας [10], οι παρόντες Όροι και σχετικές συναλλαγές θα υπάγονται και θα διέπονται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας, 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA).

  Σημείωση: Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, συμφωνείτε ρητά ότι δια της παρούσας παραιτείστε από οποιεσδήποτε αξιώσεις ή αγωγές που ενδέχεται υπό άλλες συνθήκες να έχετε κατά της Mars υπό νομοθεσία οποιασδήποτε δικαιοδοσίας εκτός των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε αξιώσεων ή αγωγών υπό τη νομοθεσία της χώρας σας, και επίσης συμφωνείτε ότι μοναδική τοποθεσία σας και εφαρμοστέο δίκαιο για τυχόν διαφορές είναι στις ΗΠΑ σύμφωνα με τους όρους στην παρούσα [Ενότητα 10].

 11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

  Οι παρόντες Όροι καταγγέλλονται αυτομάτως με τη μη συμμόρφωσή σας προς οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση που ορίζεται σ' αυτούς. Η Mars έχει δικαίωμα να διακόψει ή να τροποποιήσει την πρόσβασή σας στις Τοποθεσίες της Mars με ή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Για παράδειγμα, η πρόσβαση στις Τοποθεσίες της Mars μπορεί να απορριφθεί χωρίς προειδοποίηση αν η Mars θεωρεί ότι είστε κάτω των 13 ετών.

  Η καταγγελία δεν περιορίζει κανένα από τα άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα της Mars. Η παρούσα Ενότητα [11], σε συνδυασμό με τις Ενότητες [3, 8, 9, 10 και 15], θα ισχύουν και μετά την καταγγελία των παρόντων Όρων.

 12. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΦΟΡΟΙ

  Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους. Η Mars διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τη διαθεσιμότητα των Τοποθεσιών της Mars ή/και του Περιεχομένου Mars σε οποιοδήποτε άτομο ή γεωγραφική περιοχή οποτεδήποτε. Οποιοδήποτε λογισμικό στις Τοποθεσίες της Mars υπόκειται επιπλέον σε ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ. Δεν επιτρέπεται η λήψη ή με άλλον τρόπο εξαγωγή ή επανεξαγωγή οποιουδήποτε λογισμικού: (α) προς (ή σε πολίτη ή κάτοικο των εξής χωρών) Κούβα, Ιράκ, Λιβύη, Βόρεια Κορέα, Ιράν, Συρία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα που ορίζεται από τον Χορηγό ή/και την Υπηρεσία Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, ή (β) προς οποιονδήποτε στη λίστα Ειδικά Ορισμένων Υπηκόων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή στον Πίνακα Εντολών Άρνησης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Λαμβάνοντας ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λογισμικό, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε τοποθεσία, ή υπό τον έλεγχο, ή ότι δεν είστε υπήκοος ή κάτοικος οποιασδήποτε τέτοιας χώρας ή σε οποιαδήποτε τέτοια λίστα.

  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλους ανεξαιρέτως τους δασμούς, φόρους, τέλη ή έξοδα (μεταξύ των οποίων φόρων πώλησης, χρήσης ή παρακράτησης) που επιβάλλονται ή συνδέονται με τη χρήση της Τοποθεσίας της Mars από οποιαδήποτε φορολογική αρχή.

 13. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

  Σύμφωνα με το Άρθρο 1789.3 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια δικαιούνται την παρακάτω ενημέρωση που αφορά δικαιώματα καταναλωτών:

  Ο πάροχος του ιστότοπου είναι η εταιρεία:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Για την υποβολή καταγγελίας σχετικά με τον ιστότοπο ή προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, αποστείλετε επιστολή υπόψη του Νομικού Τμήματος «Legal Department» στην παραπάνω διεύθυνση ή επικοινωνήστε με τη Mars μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected] (καταχωρώντας «California Resident Request» στη γραμμή θέματος). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Αρωγής Καταγγελιών του Τμήματος Υπηρεσιών Καταναλωτή του Τμήματος Υποθέσεων Καταναλωτή γραπτώς στη διεύθυνση 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, ή τηλεφωνικώς στο 916.445.1254 ή στο 800.952.5210.

 14. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Απαντούμε σε κοινοποιήσεις ισχυριζόμενων παραβιάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Digital Millennium Copyright Act (Νόμος Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακών Έργων ΗΠΑ, «DMCA»), συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης ή απενεργοποίησης πρόσβασης σε υλικό που αποτελεί το ισχυριζόμενο θέμα της δραστηριότητας παραβίασης.

  Αν θεωρείτε καλή τη πίστει ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας έχουν παραβιαστεί με άλλο τρόπο στις ή μέσω των Τοποθεσιών της Mars, παρακαλούμε αποστείλετε την αξίωσή σας ή την κοινοποίηση παραβίασης στον εντεταλμένο εκπρόσωπο της Mars για θέματα DMCA στη διεύθυνση:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Μην αποστέλλετε άλλη αλληλογραφία ή ερωτήματα στον αντιπρόσωπό μας για θέματα DMCA. Ο αντιπρόσωπός μας για θέματα DMCA θα απαντά μόνο σε κοινοποιήσεις και ερωτήματα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του DMCA. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη διεύθυνση www.copyright.gov για περισσότερες πληροφορίες.

 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Οι παρόντες Όροι, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου Απορρήτου μας, περιέχουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ σάς και της Mars αναφορικά με τα θέματα που περιέχονται στην παρούσα και δεν υπάρχουν άλλες υποσχέσεις, περιοριστικοί όροι ή δεσμεύσεις εκτός από αυτές που δηλώνονται ρητά στην παρούσα.

  2. Οι παρόντες Όροι (i) ισχύουν προς όφελος και είναι δεσμευτικοί για εσάς και τη Mars και τους διαδόχους και εκδοχείς σας, αντίστοιχα και (ii) μπορούν να εκχωρηθούν από τη Mars, αλλά εσείς δεν επιτρέπεται να τους εκχωρήσετε χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συναίνεση της Mars.

  3. Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων είναι ή καταστεί μη εφαρμοστέα ή άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα εξακολουθούν να έχουν την ίδια ισχύ ως αν η εν λόγω μη εφαρμοστέα ή άκυρη διάταξη δεν είχε συμπεριληφθεί σ' αυτές.

  4. Αν η Mars ή εσείς δεν τηρήσετε οποιονδήποτε όρο από τους παρόντες και το άλλο μέρος δεν εφαρμόσει τον εν λόγω όρο, η μη τήρηση της εφαρμογής σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν συνιστά παραίτηση από οποιονδήποτε όρο και δεν θα εμποδίσει εφαρμογή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

  5. Κανένα από τα στοιχεία που περιέχονται στους παρόντες Όρους δεν θα θεωρείται ότι καθιστά τη Mars ή εσάς αντιπρόσωπο του άλλου μέρους ή εταίρους κοινοπραξίας ή συνέταιρους.

  6. Αν η Mars ή εσείς εμποδίζεστε απ' το να επιτελέσετε ή αδυνατείτε να επιτελέσετε οποιαδήποτε υποχρέωση υπό τους παρόντες Όρους λόγω οποιασδήποτε αιτίας εκτός του εύλογου ελέγχου του μέρους που εγείρει την παρούσα διάταξη, η απόδοση του μέρους που επηρεάζεται θα εκτείνεται για την περίοδο της καθυστέρησης ή της ανικανότητας εκτέλεσης λόγω αυτών των περιστάσεων.

    

  7. Οι κεφαλίδες και οι επεξηγήσεις που περιέχονται στην παρούσα παρέχονται μόνο για λόγους ευκολίας.

  8. Οι Όροι αυτοί και όλα τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης θα συντάσσονται στα αγγλικά. Παρότι συγκεκριμένο κείμενο από τους παρόντες Όρους μπορεί να είναι διαθέσιμο σε άλλες γλώσσες εκτός των αγγλικών (είτε μεταφρασμένο από μεταφραστή είτε αποκλειστικά από λογισμικό υπολογιστή), υπερισχύει η έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

Ερωτήσεις;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
.
Ενημερώθηκε τον Ιανουάριο του 2021