Global
Mars Home page

Rapportér overtrædelser til Mars Legal and Compliance Whistleblower Line på [email protected]

Brugsvilkår for websteder, der drives af Mars Incorporated -koncernen

Ikrafttrædelsesdato: december 2013

Velkommen! Mars, Incorporated og dennes associerede selskaber (under et kaldet "Mars" eller "vi" eller "os") udbyder dette og andre websteder, websider, applikationer, spil, widgets samt onlinetjenester og mobiltjenester (under et kaldet "Mars-webstederne"). Vi håber, at du vil finde Mars-webstederne informative og underholdende.

De følgende brugsvilkår og vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på www.Mars.com/privacy (under et kaldet "vilkår") beskriver de vilkår og betingelser, hvorpå Mars tilbyder dig adgang til Mars-webstederne.

Inden du opnår adgang til og benytter Mars-webstederne, skal du læse disse vilkår, da de udgør en juridisk aftale mellem Mars og dig. VED AT BRUGE MARS-WEBSTEDERNE ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR OG BEKRÆFTER, AT DU ER I STAND TIL OG JURIDISK BERETTIGET TIL AT GØRE DET.

VIGTIG BEMÆRKNIING : Disse vilkår indeholder bestemmelser, der begrænser vores erstatningsansvar over for dig, og som pålægger dig at løse enhver strid med os gennem endelig og bindende voldgift på et individuelt grundlag og ikke som en del af et kollektivt søgsmål eller gruppesøgsmål. Der henvises til "FRASIGELSE AF GARANTIER OG BEGRÆNSNINGER AF ERSTATNINGSANSVAR" (afsnit [8]) og "KONFLIKTLØSNING" (afsnit [10]) herunder for yderligere oplysninger.

HVIS DER ER EN DEL AF DISSE VILKÅR, DU IKKE ACCEPTERER, SKAL DU UNDLADE AT BRUGE MARS-WEBSTEDERNE.

 1. ÆNDRINGER AF VILKÅR

  Disse vilkårs ikrafttrædelsesdato er anført øverst på dette websted. Vi har ikke til hensigt at ændre disse vilkår ret ofte, men forbeholder os retten til at gøre det. Vi vil informere dig om alle vigtige ændringer ved at opslå en meddelelse på dette websted. Om muligt, vil vi informere dig forud for vores ændringer. Vi foretager ikke nogen ændringer med tilbagetrædende kraft, medmindre vi er juridisk pålagt at gøre dette.

  Din fortsatte brug af Mars-webstederne efter ikrafttrædelsesdatoen udgør din accept af de ændrede vilkår. De ændrede vilkår erstatter alle tidligere versioner af vilkårene. Af denne grund opfordrer vi dig til at læse disse vilkår igennem, hver gang du opnå adgang til eller bruger Mars-webstederne, og til at udskrive en kopi af disse vilkår til eget brug.

 2. YDERLIGERE VILKÅR

  Visse tjenester, der tilbydes af eller gennem Mars-webstederne, såsom mobile applikationer, lodtrækninger, tilbud, konkurrencer og andre tjenester, kan være reguleret af yderligere vilkår og betingelser, der præsenteres sammen med dem. Du skal acceptere de yderligere vilkår, inden du bruger sådanne tjenester. Disse vilkår og alle yderligere vilkår vil have lige stor gyldighed. Hvis nogen yderligere vilkår er uigenkaldeligt uoverensstemmende med en bestemmelse i disse vilkår, skal det yderligere vilkår have forrang.

 3. MARS-INDHOLD

  Hvis du accepterer disse vilkår (samt alle yderligere vilkår og betingelser, der knytter sig til specifikt Mars-indhold), så må du downloade, udskrive og/eller kopiere Mars-indhold udelukkende til dit eget personlige brug.

  Medmindre Mars giver dig skriftlig tilladelse, så må du ikke:

  • Integrere noget Mars-indhold i nogen andre værker (såsom dit eget websted) eller bruge Mars-indhold på nogen offentlig eller kommerciel måde

  • kopiere, ændre, gengive, tilpasse, foretage reverse engineering, distribuere, udforme, genudsende, uploade, vise, opslå, sende, overføre, tilbyde i licens eller sælge Mars-indhold i nogen form eller på nogen måde

  • ændre nogen meddelelser om copyright, varemærker eller andre immaterielle rettigheder, der kan være del af Mars-indholdet, eller

  • oprette "dybe link" på nogen af Mars-webstederne (dvs. et link til en anden side end startsiden på et af Mars-webstederne).

 4. DINE INDLÆG

  Foruden jobansøgninger kan Mars ind imellem tilbyde områder, hvor du og andre brugere kan opslå eller på anden måde indsende oplysninger, fotos, grafik, kreative forslag, idéer, bemærkninger, begreber, oplysninger, bedømmelser eller andet materiale på eller til Mars-webstederne (under et kaldet "indlæg"). Ved at sende, opslå eller sende indlæg til Mars (og/eller vores udpegede enheder) eller nogen områder på Mars-webstederne giver du Mars og vores udpegede enheder en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, sublicenserbar (via flere niveauer), overførbar, royaltyfri, stedsevarende, uigenkaldelig ret til at bruge, gengive, sublicensere (via forskellige niveauer), distribuere, skabe afledte værker fra, udføre og importere dine indlæg på alle medier, der kendes på nuværende tidspunkt, eller som udvikles herefter, til noget som helst formål, kommercielt eller andet, uden godtgørelse til dig. Med andre ord så har Mars automatisk ret til at bruge dine indlæg -- herunder gengivelse, offentliggørelse, udgivelse eller udsendelse af dine indlæg -- hvor som helst, når som helst, i et hvilket som helst medie og til et hvilket som helst formål. Du er under ingen omstændigheder berettiget til betaling, hvis Mars bruger et af dine indlæg. Alle indlæg anses for at være ikke-fortrolige og ikke-beskyttede.

  Du er ansvarlig for dine indlæg. Ved at opslå et indlæg erklærer og garanterer du, at:

  • Du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettigheder til dit indlæg, herunder, uden begrænsning, alle ophavsrettigheder og varemærker

  • dit indlæg er sandt og nøjagtigt

  • dit indlæg ikke overtræder nogen anden persons eller enheds rettigheder, såsom rettigheder vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og offentliggørelse

  • dit indlæg overholder gældende love, regler og bestemmelser.

  Du vedkender og accepterer, at Mars har ret til (men ikke er forpligtet til) at ændre, fjerne eller nægte at opslå eller lade et indlæg blive opslået. Mars har ikke noget ansvar og påtager sig ikke noget erstatningsansvar for indlæg, der er opslået af dig eller en tredjepart.

  Mars opfordrer dig på det kraftigste til ikke at offentliggøre nogen personlige oplysninger i dine indlæg, da andre personer kan se og bruge de personlige oplysninger i dine indlæg. Mars er ikke ansvarlig for oplysninger, som du vælger at kommunikere via indlæg.

 5. BRUG AF MARS-WEBSTEDERNE

  DU SKAL VÆRE MINDST 13 ÅR FOR AT BRUGE MARS-WEBSTEDERNE. Ved at opnå adgang til, bruge og/eller indsende oplysninger til eller via nogen af Mars-webstederne erklærer du, at du ikke er yngre end 13 år.

  HVIS DU ER MELLEM 13 ÅR OG MYNDIGHEDSALDEREN I DET LAND, HVOR DU BOR, MÅ DU KUN BRUGE MARS-WEBSTEDERNE UNDER OPSYN AF DIN FORÆLDER ELLER JURIDISKE VÆRGE.

  HVIS DU ER FORÆLDER ELLER JURIDISK VÆRGE OG GIVER DIT SAMTYKKE TIL DIT MINDREÅRIGE BARNS ADGANG TIL OG BRUG AF MARS-WEBSTEDERNE, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR PÅ DINE EGNE OG DIT MINDREÅRIGE BARNS VEGNE. Vi opfordrer dig til at undersøge kommercielt tilgængelig forældrekontrolbeskyttelse (såsom computerhardware, software eller filtreringstjenester), der kan hjælpe dig med at begrænse adgangen til materiale, der anses for at være skadelig for mindreårige.

  I forbindelse med din brug af Mars-webstederne vil du ikke:

  • Oprette en falsk identitet eller foregive at være en anden person, herunder give en forkert fremstilling af, at du er medarbejder hos eller repræsentant for Mars, eller at du er en berømt person eller en offentlig person

  • sende nogen reklamer, anmodninger, junk eller andet uønsket eller uautoriseret kommercielt eller reklamemæssigt indhold til eller via Mars-webstederne (med mindre dette er udtrykkeligt tilladt skriftligt af Mars)

  • afbryde eller forsøge at afbryde Mars-webstedernes korrekte funktion (fx ved at hacke dig ind i Mars’ servere eller på Mars’ sociale mediekonti)

  • begrænse eller forhindre nogen anden person i at bruge og opleve Mars-webstederne

  • bruge spambots, botnets eller andre bots, scraper sites eller andre automatiserede metoder til at opnå adgang til Mars-webstederne eller sende virus, orme, trojanske heste eller anden malware til eller via Mars-webstederne

  • ændre, tilpasse, sublicensere, oversætte, sælge, foretage reverse engineering, dekompilere eller opdele nogen del af Mars-webstederne

  • "indramme" eller "spejlvende" nogen del af Mars-webstederne, medmindre du har Mars’ forudgående skriftlige tilladelse

  • opslå eller sende noget materiale eller deltage i nogen anden adfærd eller aktivitet, der er falsk, misvisende, ulovlig, krænkende, forstyrrende, skadelig eller på anden måde anstødelig (efter Mars’ vurdering) eller

  • hjælpe en person med at deltage i nogen af de aktiviteter, der er beskrevet ovenfor.

  Mars kan efter eget skøn og uden varsel blokere din adgang til Mars-webstederne ved overtrædelse af ovennævnte regler.

  Hvis du opnår adgang til og bruger Mars-webstederne på din smartphone, tablet-computer eller en anden mobil enhed, skal du have en trådløs forbindelse via Wi-Fi eller en mobiludbyder. Visse tjenester kan kræve beskedkapabilitet (sms eller mms). Du accepterer, at du alene er ansvarlig for alle gebyrer i forbindelse med beskeder og data, som du pådrager dig fra din mobiludbyder. Disse afgifter kan omfatte standard- og tillægsgebyrer for sms og kan være engangsgebyrer eller tilbagevendende gebyrer. Alle gebyrer faktureres af og skal betales til din mobiludbyder. Kontakt din mobiludbyder for prisoversigter og -oplysninger. Mars er ikke ansvarlig for nogen forsinkelser i forbindelse med modtagelse af tekstbeskeder, da leveringen afhænger af vellykket overførsel fra din mobiludbyder.

 6. TREDJEPARTSWEBSTEDER

  Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder og -tjenester, inklusive sociale medier (samlet "sammenkædede websteder"). Sammenkædede websteder er ikke underlagt Mars’ kontrol, og Mars er ikke ansvarlig for sammenkædede websteder eller for nogle oplysninger eller materialer på, eller i nogen form for overførsel, der modtages fra et sammenkædet websted. Inkluderingen af et link er ikke et udtryk for Mars’ godkendelse af det sammenkædede websted eller nogen associering med operatørerne af det sammenkædede websted. Mars hverken undersøger, bekræfter eller overvåger de sammenkædede websteder. Mars leverer kun links til sammenkædede websteder for din nemheds skyld. Du opnår adgang til sammenkædede websteder på eget ansvar.

 7. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER/SIKKERHED

  Du bedes læse vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger nøje, for så vidt angår de oplysninger, som Mars indsamler på Mars-webstederne, og hvordan vi behandler dem.

  Uden at begrænse vilkårene i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger forstår du, at Mars ikke vil og ikke kan garantere, at din brug af Mars-webstederne og/eller de oplysninger, som du har udleveret via Mars-webstederne, vil være private eller sikre. Mars er ikke ansvarlig for eller har noget erstatningsansvar over for dig for eventuel mangel på privatliv eller sikkerhed, du måtte komme ud for. Du er ansvarlig for at udvise forsigtighed og bruge sikkerhedsforanstaltninger, der passer bedst til din situation og din tilsigtede brug af Mars-webstederne. Mars forbeholder sig til enhver tid retten til at offentliggøre oplysninger, som Mars anser som nødvendige for at efterkomme alle gældende love, bestemmelser, retssager eller anmodninger fra myndigheder.

 8. FRASIGELSER AF GARANTIER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER

  Mars garanterer, at Mars på lovlig vis har indgået disse vilkår og er bemyndiget til at gøre dette. Du garanterer, at du på lovlig vis har indgået disse vilkår og er bemyndiget til at gøre dette.

  MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER UDTRYKKELIGT ER ANFØRT OVENFOR, LEVERES MARS-WEBSTEDERNE "SOM DE ER" OG "SOM DE ER TILGÆNGELIGE" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅETMars frasiger sig specifikt alle garantier og betingelser af enhver art, herunder alle underforståede garantier og betingelser vedrørende salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst, ikke-krænkelse, frihed for fejl, uforstyrret brug og alle garantier, der er underforstået i henhold til forretningsadfærd eller handelssædvane. Mars garanterer ikke, at (a) Mars-webstederne vil imødekomme dine krav, (b) driften af Mars-webstederne vil være uforstyrrede eller fri for virus eller fejl, eller (c) fejl vil blive udbedret. Alle mundtlige eller skriftlige råd fremsat af Mars eller virksomhedens autoriserede repræsentanter udgør ikke og vil ikke udgøre nogen garanti. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE DEN OVENFOR ANFØRTE UNDTAGELSE VEDRØRENDE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HVILKET BETYDER, AT NOGLE AF ELLER ALLE DE OVENNÆVNTE UNDTAGELSER MÅSKE IKKE GÆLDER FOR DIG.

  DIN BRUG AF MARS-WEBSTEDERNE ER PÅ EGET ANSVAR

  DU ACCEPTERER, AT MARS UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR (Y) FOR ERSTATNING AF NOGEN ART, HERUNDER ERSTATNING FOR DIREKTE, INDIREKTE, DOKUMENTEREDE, FORBUNDNE, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER AVANCE ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSE), UANSET ÅRSAG OG UNDER ETHVERT ANSVARSPRINCIP, HVORVIDT DE PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, HVORVIDT DET ER I HENHOLD TIL KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER ANDET), SELV HVIS MARS ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING ELLER (Z) FOR NOGET ANDET KRAV, PÅKRAV ELLER NOGEN ANDEN ERSTATNING AF NOGEN ART, DER SKYLDES ELLER UDSPRINGER AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF MARS-WEBSTEDERNE. Den ovennævnte ansvarsfraskrivelse vil ikke gælde i den udstrækning, den er forbudt ved gældende lov. Du vedkender og accepterer, at ovennævnte ansvarsbegrænsning sammen med de andre bestemmelser i disse vilkår, der begrænser ansvar, er altafgørende vilkår, og at Mars ikke vil være villig til at give dig de rettigheder, der er anført i disse vilkår, uden din accept af ovennævnte ansvarsbegrænsning.

 9. SKADESLØSHOLDELSE

  Du accepterer at forsvare og holde Mars og dets direktører, funktionærer, medarbejdere og repræsentanter skadesløse mod og for alle tab, erstatningsansvar, reelle og verserende krav, søgsmål, erstatninger, udgifter, omkostninger til forsvar og rimelige advokatsalærer i sager anlagt mod Mars af en tredjepart som følge af din brug af Mars-webstederne eller en overtrædelse af disse vilkår, en tredjeparts rettigheder eller gældende lov. Mars forbeholder sig retten til, for egen regning, at udøve sit eget forsvar og sin egen kontrol med enhver sag med erstatningspligt i henhold til denne aftale. Under ingen omstændigheder skal et forlig, der påvirker Mars’ rettigheder eller forpligtelser, indgås uden Mars’ forudgående skriftlige godkendelse.

 10. TVISTLØSNING

  Disse vilkår er underlagt og fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med de interne love i staten Delaware, USA, uden anvendelse af principperne om regelkrydsning i en sådan stat, og er bindende for denne aftales parter i USA og hele verden. Du og Mars aftaler, at FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG) ikke gælder i forhold til fortolkningen eller udformningen af disse vilkår.

  DU OG MARS AFTALER, AT ALLE TVISTER VIL BLIVE LØST VED BINDENDE VOLDGIFT PÅ DEN MÅDE, DER ER ANFØRT I DETTE AFSNIT [10], OG AT DU OG MARS FRASIGER JER ENHVER RET TIL AT INDBRINGE SÅDANNE KRAV FOR EN DOMSTOL.

  DU OG MARS AFTALER ENDVIDERE, AT I HVER ISÆR KUN KAN INDBRINGE KRAV MOD DEN ANDEN SOM EN ENKELTSTÅENDE SAG OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER SOM EN DEL AF ET PÅSTÅET KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER GRUPPESØGSMÅL. ANDRE RETTIGHEDER, SOM DU VILLE HAVE I EN RET, SÅSOM ADGANG TIL FREMLÆGGELSE, VIL EVENTUELT OGSÅ VÆRE UTILGÆNGELIGE ELLER BEGRÆNSET VED VOLDGIFT.

  Enhver tvist mellem dig og Mars og virksomhedens repræsentanter, medarbejdere, funktionærer, direktører, fuldmagtsgivere, efterfølgere, adkomsterhververe, datterselskaber eller associerede selskaber (under et i forhold til dette afsnit [11] kaldet, “Mars-parterne”), der udspringer af eller vedrører disse vilkår og deres fortolkning eller overtrædelsen, opsigelsen eller gyldigheden deraf, og de relationer, som udspringer af disse vilkår, herunder tvister vedrørende denne aftales gyldighed, formål eller eksigibilitet i forhold til voldgift (under et kaldet "omfattede tvister"), vil blive afgjort ved bindende voldgift i den amerikanske stat New York af the American Arbitration Association (AAA) i overensstemmelse med dens internationale voldgiftsregler, der er gældende på den pågældende dato. Inden en voldgift igangsættes, vil den igangsættende part give den anden part mindst 60 dages skriftlig forudgående varsel om dennes hensigt om at indbringe sagen for voldgiftsretten. Mars vil sende en sådan meddelelse med post eller e-mail ved brug af de kontaktoplysninger, som Mars har registreret, og du skal sende en sådan meddelelse med post til Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840, USA.

  Betaling af alle indgivelsesgebyrer, administrationsgebyrer og voldgiftsgebyrer vil være reguleret af AAA's regler. Men hvis du er i stand til at påvise, at voldgiftsomkostningerne vil være uoverkommelige sammenlignet med omkostningerne til et sagsanlæg, vil Mars betale så står en del af indgivelses-, administrations- og voldgiftsgebyrerne, som voldgiftsdommeren anser som værende nødvendig for at forhindre voldgiftssagen i at være uoverkommelig for dig. Hvis voldgiftsdommeren fastslår, at det (de) krav, som du gør gældende i voldgiftssagen, er uberettigede, accepterer du at godtgøre Mars for alle gebyrer, der er forbundet med voldgiftssagen, som Mars har betalt på dine vegne, og som du i øvrigt ville være forpligtet til at betale ifølge AAA’s regler.

  I overensstemmelse med AAA Commercial Arbitration’s regler vil der blive udpeget én voldgiftsdommer. Voldgiftssagen skal foretages på engelsk. Voldgiftsdommeren skal være bemyndiget til at tildele en hvilket som helst afhjælpning, der måtte være til rådighed i henhold til lovgivningen eller billighedsretten, og voldgiftsdommerens afgørelse skal være endelig og bindende for begge parter og kan indgå som en dom hos en kompetent jurisdiktions domstol. Voldgiftsdommeren vil dog ikke være bemyndiget til at tildele pønalt begrundet erstatning, hvortil begge parter herved frasiger sig retten. Voldgiftsdommeren vil anvende gældende lov og bestemmelserne i disse vilkår, og undladelsen heraf vil blive anset som usædvanlig for voldgiftsmyndigheden og danner grundlag for en retlig evaluering. Voldgiftsdommerens beslutning skal omfatte en skriftlig redegørelse og forblive fortrolig. Mars og du aftaler, at alle omfattede tvister kun vil blive indgivet til voldgiftsretten som en enkeltstående sag. Hverken Mars eller du er berettiget til at indgive en omfattet tvist til voldgiftsretten som et kollektivt søgsmål eller et gruppesøgsmål eller et søgsmål, der tjener almenvellet, og voldgiftsdommeren vil ikke have nogen beføjelse til at fortsætte sagen som et kollektivt søgsmål eller et gruppesøgsmål eller et søgsmål, der tjener almenvellet.Hvis en af aftalens bestemmelser om at afgøre tvisten ved voldgift i dette afsnit [10] viser sig at være umulig at håndhæve, vil den bestemmelse, der er umulig at håndhæve, blive fjernet, og de resterende vilkår vedrørende voldgift vil blive håndhævet (men under ingen omstændigheder vil der være tale om general voldgift for et kollektivt søgsmål eller et gruppesøgsmål eller et søgsmål, der tjener almenvellet). Uanset hvorvidt en lov eller lovgivning måtte bestemme andet, skal en meddelelse om et krav, der udspringer af eller vedrører disse vilkår, fremsendes inden for et år efter, at det pågældende krav opstod, ellers vil du for altid være afskåret fra at kunne gøre det. Hvad angår dette afsnit [10] vil disse vilkår og dertilhørende transaktioner være underlagt og reguleret af Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA).

  Bemærk: Ved at acceptere disse vilkår accepterer du udtrykkeligt, at alle krav eller søgsmål, som du ellers måtte have mod Mars i henhold til lovene i enhver jurisdiktion uden for USA, hermed frafaldes, herunder, uden begrænsning, alle krav eller søgsmål i henhold til lovene i dit eget land, og at det eneste sted og gældende lov for alle tvister er i USA i henhold til vilkårene i dette [afsnit 10].

 11. OPHØR

  Disse vilkår ophører automatisk ved din manglende overholdelse af et vilkår eller en betingelse deri. Mars kan når som helst og uanset årsag ændre eller bringe din adgang til Mars-webstederne til ophør, med eller uden varsel til dig. For eksempel kan adgang til Mars-webstederne blive nægtet uden varsel, hvis Mars mener, at du ikke er mindst 13 år gammel

  Ophør vil ikke begrænse nogen af Mars’ øvrige rettigheder eller retsmidler. Dette afsnit [11], sammen med afsnit [3, 8, 9, 10 and 15], overlever ophør af disse vilkår.

 12. JURISDIKTIONELLE ANLIGGENDER OG SKATTER

  Du er ansvarlig for at overholde alle gældende love. Mars forbeholder sig retten til når som helst at begrænse tilgængeligheden af Mars-webstederne og/eller Mars-indholdet til en person eller et geografisk område. Al software på Mars-webstederne er endvidere underlagt USA’s eksportkontroller. Ingen software må downloades eller på anden måde eksporteres eller reeksporteres: (a) til (eller til en statsborger eller indbygger i) Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller noget andet land udpeget af Sponsor og/eller det amerikanske finansministeriums OFAC-enhed eller (b) til nogen person på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums forbudsliste. Ved at downloade eller bruge software erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i, er under kontrol af eller er statsborger eller indbygger i et sådant land eller på en sådan liste.

  Du alene er ansvarlig for alle toldafgifter, skatter, afgifter eller gebyrer (herunder al moms, brugs- eller kildeskat), der pålægges af en skattemyndighed i forbindelse med brugen af Mars-webstedet.

 13. MEDDELELSE TIL INDBYGGERE I CALIFORNIEN

  I henhold til Californiens Civil Code Section 1789.3 er indbyggere i Californien berettigede til følgende oplysninger om specifikke forbrugerrettigheder:

  Udbyderen af webstedet er:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840, USA

  For at indgive en klage vedrørende webstedet eller for at modtage yderligere oplysninger vedrørende brugen af webstedet skal du sende et brev stilet til "Legal Department" på ovennævnte adresse eller kontakte Mars pr. e-mail til [email protected] (med angivelse af "California Resident Request" i emnelinjen). Du kan også kontakte klageafdelingen ved at skrive til Complaint Assistance Unit, Division of Consumer Services, Department of Consumer Affairs 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, USA, eller ved at ringe til +1 916 445 1254 eller +1 800 952 5210.

 14. KRAV VEDRØRENDE KRÆNKELSE AF OPHAVSRET

  Vi reagerer på meddelelser om påstået krænkelse som påkrævet i henhold til den amerikanske lov om ophavsret (Digital Millennium Copyright Act ("DMCA")), herunder ved at fjerne eller deaktivere adgang til materiale, der påstås at være genstand for den krænkende aktivitet.

  Hvis du i god tro mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en ophavsretlig krænkelse, eller at dine immaterielle rettigheder i øvrigt er blevet krænket på eller via Mars-webstederne, bedes du indsende dit krav eller din meddelelse om krænkelse til Mars’ udpegede DMCA-repræsentant på:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840, USA

  [email protected]

  Undlad at sende nogen anden korrespondance eller forespørgsler til vores DMCA-repræsentant. Vores DMCA-repræsentant vil kun besvare meddelelser og forespørgsler, der overholder DMCA’s krav. Se www.copyright.gov for yderligere oplysninger.

 15. DIVERSE

  1. Disse vilkår, sammen med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, indeholder hele aftalen mellem Mars og dig, hvad angår anliggenderne heri, og der er ingen andre løfter, klausuler eller garantier end dem, der er udtrykkeligt fremsat heri.

  2. Disse vilkår (i) kommer til anvendelse for og vil være bindende for henholdsvis Mars og dig samt dine efterfølgere og adkomsterhververe og (ii) kan overdrages af Mars, men du må ikke overdrage dem uden Mars’ forudgående, udtrykkelige skriftlige samtykke.

  3. Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår er eller bliver umulig at håndhæve eller ugyldig, vil de resterende bestemmelser fortsat være i kraft med den samme retskraft, som hvis en sådan bestemmelse, der er umulig at håndhæve eller ugyldig, ikke havde været en del heraf.

  4. Hvis Mars undlader eller du undlader at opfylde et vilkår heraf, og den anden part ikke håndhæver et sådant vilkår, vil den manglende håndhævelse på intet tidspunkt udgøre et afkald på et vilkår og vil ikke forhindre håndhævelsen på noget andet tidspunkt.

  5. Intet indeholdt i disse vilkår vil blive anset for at udnævne Mars eller dig som agent eller repræsentant for den anden part eller som joint venture-partnere eller partnere i øvrigt.

  6. Hvis Mars eller du bliver forhindret i at opfylde eller er ude af stand til at opfylde en forpligtelse ifølge disse vilkår som følge af noget, der ligger uden for den rimelige kontrol, for så vidt angår den part, der påberåber sig denne bestemmelse, vil den berørte parts fuldbyrdelse blive forlænget med forsinkelsesperioden eller perioden med manglende opfyldelse som følge af en sådan hændelse.

  7. Overskrifterne indeholdt heri er kun indsat for din nemheds skyld.

  8. Disse vilkår og al dertilhørende dokumentation vil blive udarbejdet på engelsk. Mens en del af teksten i disse vilkår kan gøres tilgængelig på andre sprog end engelsk (uanset hvorvidt det oversættes af en person eller udelukkende af computersoftware), skal den engelsksprogede udgave være gældende.

Spørgsmål?Kontakt os.

Opdateret januar 2021