Global
Mars Home page

Apie įstatymų pažeidimus praneškite „Mars“ teisės ir atitikties pažeidimų informavimo linijai adresu [email protected].

„The Mars, Incorporated“ valdomų interneto svetainių naudojimo sąlygos
Įmonių grupė

Įsigaliojimo data: 2013 m. December.

Sveiki! „Mars, Incorporated“ ir jos susijusios įmonės (toliau kartu – „Mars“ arba „mes“, „mūsų“ ir pan.) siūlo šią ir kitas interneto svetaines, tinklalapius, programas, žaidimus, valdiklius ir internetines bei mobiliojo ryšio paslaugas (toliau kartu – „Mars“ svetainės). Tikimės, kad „Mars“ svetainėse rasite jums tinkamos informacijos ir pramogų.

Toliau pateiktose naudojimo sąlygose ir mūsų privatumo politikoje, kurią rasite adresu www.Mars.com/privacy, (toliau kartu – šios sąlygos) aprašomos sąlygos, kuriomis „Mars“ siūlo jums naudotis „Mars“ svetainėmis.

Prieš atidarydami ir pasiekdami „Mars“ svetaines atidžiai perskaitykite šias sąlygas, nes tai yra teisinis susitarimas tarp „Mars“ ir jūsų. NAUDODAMI „MARS“ SVETAINES SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR PATVIRTINATE, KAD ESATE TEISĖTAI VEIKSNUS TAI DARYTI.

SVARBI PASTABA: šiose sąlygose yra punktų, ribojančių mūsų atsakomybę prieš jus ir reikalaujančių spręsti bet kokius jūsų ginčus su mumis galutiniame ir įpareigojančiame arbitražo teisme individualiai, o ne pateikus grupinį ar atstovo ieškinį. Daugiau informacijos žr. toliau pateiktuose skyriuose GARANTIJOS PANEIGIMAS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS ([8] skyrius) bei GINČŲ SPRENDIMAS ([10] skyrius).

JEI NESUTINKATE SU KOKIOMIS NORS ŠIŲ SĄLYGŲ DALIMIS, NESINAUDOKITE „MARS“ SVETAINĖMIS.

 1. SĄLYGŲ PAKEITIMAI

  Šių Sąlygų įsigaliojimo data nustatyta šio tinklalapio viršuje. Mes neketiname keisti šių Sąlygų labai dažnai, bet pasiliekame teisę tai daryti. Apie bet kokius pakeitimus pranešime jums paskelbdami pranešimą šiame tinklalapyje. Kai įmanoma, pranešime apie pakeitimus iš anksto. Nedarysime pakeitimų, kurie būtų taikomi atgaline data, nebent to reikalautų įstatymai.

  Jei toliau naudosite „Mars“ svetaines po įsigaliojimo datos, tai reikš jūsų sutikimą su pataisytomis Sąlygomis. Pataisytos Sąlygos pakeis visas ankstesnes Sąlygų versijas. Dėl šios priežasties raginame jus peržiūrėti šias Sąlygas visada, kai prisijungiate prie „Mars“ svetainių ar jomis naudojatės, ir atspausdinti šių Sąlygų kopiją.

 2. PAPILDOMOS SĄLYGOS

  Kai kurios paslaugos, siūlomos „Mars“ svetainėse ar per jas (pvz., mobiliosios programos, totalizatoriai, konkursai ir kitos paslaugos), gali būti reguliuojamos papildomų sąlygų, kurios teikiamos kartu su jomis. Prieš naudodami šias paslaugas turite sutikti su papildomomis sąlygomis. Šios Sąlygos ir papildomos sąlygos turės vienodą galią. Jei papildoma sąlyga visiškai prieštarauja kuriai nors šių Sąlygų nuostatai, galioja papildoma sąlyga.

 3. „MARS“ TURINYS

  „Mars“ pasilieka visą teisę į visą informaciją ir medžiagą, pateiktą „Mars“ svetainėse ar per jas arba pateiktą į tas svetaines, įskaitant bet kokius meno kūrinius, nuotraukas, tekstą, vaizdo ir garso įrašus, prekių ženklus, logotipus ir kitą turinį (bendrai vadinama „Mars“ turiniu).

  Jei sutinkate su šiomis Sąlygomis (ir su papildomomis sąlygomis, susijusiomis su specifiniu „Mars“ turiniu), galite atsisiųsti, spausdinti ir (arba) kopijuoti „Mars“ turinį tik asmeniniam naudojimui.

  Jei „Mars“ nedavė rašytinio įgaliojimo, jūs negalite:

  • įterpti „Mars“ turinio į kitą darbą (pvz., savo interneto svetainę) ar naudoti „Mars“ turinio viešai ar komerciniais tikslais;

  • kopijuoti, modifikuoti, dauginti, perdirbti, vykdyti apgrąžos inžineriją, platinti, kadruoti, iš naujo išleisti, įkelti, rodyti, skelbti, siųsti, perduoti, licencijuoti ar parduoti „Mars“ turinio bet kokia forma ar būdu;

  • keisti pranešimus apie autorių teises, prekių ženklus ar kitokios intelektinės nuosavybės teises, kuri gali būti „Mars“ turinio dalis arba

  • įdėti giliojo saito į kurią nors iš „Mars“ svetainių (t. y. susieti su kitu „Mars“ svetainių puslapiu, o ne su pagrindiniu puslapiu).

 4. JŪSŲ PATEIKTYS

  Be darbo skelbimų „Mars“ kartais gali pasiūlyti sričių, kuriose jūs ir kiti naudotojai gali skelbti ar kitaip pateikti informaciją, nuotraukas, grafiką, kūrybinius pasiūlymus, idėjas, pastabas, sąvokas, informaciją, vertinimus ar kitą medžiagą apie „Mars“ svetaines arba kuri skirta jose skelbti (bendrai – „Pateiktys“). Siųsdami, skelbdami ar perduodami Pateiktis „Mars“ (ir (arba) mūsų įgaliotiesiems atstovams) ar į bet kokias „Mars“ svetainių vietas, jūs suteikiate „Mars“ ir mūsų įgaliotiesiems atstovams visame pasaulyje neišskirtinę, licencijuojamą (keliomis pakopomis), perduodamą, neatlygintiną, neterminuotą, neatšaukiamą teisę naudoti, dauginti, licencijuoti (keliomis pakopomis), platinti, kurti išvestinius darbus, atlikti ir importuoti jūsų Pateiktis į bet kurią dabar žinomą ar vėliau sukurtą mediją komerciniais arba kitais tikslais be atlygio jums. Kitaip tariant, „Mars“ turi automatinę teisę naudoti jūsų Pateiktis – įskaitant jūsų Pateikčių dauginimą, atskleidimą, paskelbimą ar transliavimą – bet kur, bet kada, bet kurioje medijoje ir bet kokiu tikslu. Jokiomis sąlygomis jūs neturėsite teisės į atlygį, jei „Mars“ naudos vieną jūsų Pateikčių. Visos Pateiktys yra nekonfidencialios ir be nuosavybės teisės.

  Esate patys atsakingi už savo Pateiktis. Skelbdami Pateiktį, jūs atsakote ir garantuojate, kad:

  • jums priklauso teisės į Pateiktį ar kitokiu būdu jas valdote, įskaitant (be apribojimų) visas autorių teises ir prekių ženklus;

  • jūsų Pateiktis yra teisinga ir tiksli;

  • jūsų Pateiktis nepažeidžia kitų asmenų ar organizacijų teisių, pvz., privatumo ir viešumo teisių; ir

  • jūsų Pateiktis atitinka galiojančius įstatymus, taisykles ir reglamentus.

  Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Mars“ turi teisę (bet ne įsipareigojimą) pakeisti, pašalinti ar atsisakyti skelbti ar leisti skelbti bet kokią Pateiktį. „Mars“ neprisiima atsakomybės už jūsų ar trečiųjų šalių paskelbtą Pateiktį.

  „Mars“ primygtinai ragina jus neatskleisti asmeninės informacijos savo Pateiktyse, nes kiti žmonės gali pamatyti ją ir panaudoti asmeninę informaciją, esančią jūsų Pateiktyse. „Mars“ neatsako už informaciją, kurią paskelbiate Pateiktyse.

 5. „MARS“ SVETAINIŲ NAUDOJIMAS

  KAD GALĖTUMĖTE NAUDOTIS „MARS“ SVETAINĖMIS, JUMS TURI BŪTI MAŽIAUSIAI TRYLIKA (13) METŲ. Prisijungdami prie „Mars“ svetainių, naudodami jas ir (arba) pateikdami informaciją į „Mars“ svetaines ar per jas, patvirtinate, kad jums daugiau nei 13 metų.

  JEI JŪSŲ AMŽIUS YRA TARP TRYLIKOS (13) IR PILNAMETYSTĖS, NUSTATYTOS JŪSŲ GYVENAMOJE VIETOJE, GALITE NAUDOTIS „MARS“ SVETAINĖMIS TIK PRIŽIŪRIMI TĖVŲ AR GLOBĖJŲ.

  JEI JŪS ESATE TĖVAI AR GLOBĖJAI IR NEPRIEŠTARAUJATE, KAD JŪSŲ NEPILNAMETIS VAIKAS PRISIJUNGTŲ PRIE „MARS“ SVETAINIŲ IR JOMIS NAUDOTŲSI, SUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ ATSAKYDAMI UŽ SAVE IR SAVO NEPILNAMETĮ VAIKĄ. Mes raginame pasidomėti rinkoje platinamomis tėvų kontrolę užtikrinančiomis apsaugos priemonėmis (pvz., kompiuterių aparatine įranga, programine įranga ar filtravimo paslaugomis), galinčios padėti apriboti prieigą prie medžiagos, kuri gali būti kenksminga nepilnamečiams.

  Naudodamiesi „Mars“ svetainėmis, neatliksite šių veiksmų:

  • nekursite netikros tapatybės ir neapsimesite kitu asmeniu ir neapsimesite, kad esate „Mars“ tarnautojas ar atstovas, įžymybė ar viešas asmuo;

  • neįkelsite į „Mars“ svetaines ar per jas reklamos, prašymų, brukalų ar kito neprašyto ar neįgalioto komercinio ar reklaminio turinio (nebent „Mars“ tai aiškiai leistų raštu);

  • netrukdysite ar nebandysite trukdyti tinkamo „Mars“ svetainių veikimo (pvz., įsilauždami į „Mars“ serverius ar „Mars“ socialinių medijų paskyras);

  • netrukdysite ar apribosite kitam asmeniui naudoti ir mėgautis „Mars“ svetainėmis;

  • nenaudosite brukalų siuntimo programų, programų tinklo ar kitų analogiškų programų, informacijos ištraukimo programų ar kitų automatizuotų priemonių, skirtų pasiekti „Mars“ svetaines ar perduoti virusą, kirminą, Trojos arklį ar kitą kenkimo programinę įrangą į „Mars“ svetaines arba per jas;

  • nemodifikuosite, neperdirbsite, nelicencijuosite, neversite, neparduosite, netaikysite apgrąžos inžinerijos metodikos, nedekompiliuosite ir nenaudosite deasemblerio priemonių jokioms „Mars“ svetainių dalims;

  • nekadruosite ir nedubliuosite jokių „Mars“ svetainių dalių prieš tai negavę rašytinio „Mars“ įgaliojimo;

  • neskelbsite ar nesiųsite jokios medžiagos, nedalyvausite jokioje netinkamoje, neteisėtoje, įžeidžiančioje, trikdančioje, kenkiančioje ar užgaulioje veikloje (kaip nustatyta „Mars“) arba

  • nepadėsite jokiems asmenims atlikti pirmiau aprašytos veiklos.

  Jums pažeidus išvardytas taisykles, „Mars“ turi teisę savo nuožiūra nutraukti jūsų prieigą prie „Mars“ svetainių be išankstinio įspėjimo.

  Jei prisijungsite prie „Mars“ svetainių ir jomis naudositės savo išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje ar kitame mobiliajame įrenginyje, jums reikės prieigos prie belaidžio tinklo per „Wi-Fi “ ar sutarties su mobiliojo ryšio operatoriumi. Kai kurioms paslaugoms reikalinga tekstinių žinučių funkcija (SMS ar MMS). Jūs sutinkate, kad esate patys atsakingi už visus žinučių ir duomenų siuntimo mokesčius, kuriuos jums priskaičiuos jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas. Šie mokesčiai gali apimti standartinius ir papildomus mokesčius už SMS ir gali būti vienkartiniai ar pasikartojantys. Visi mokesčiai mokami jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjui. Kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją, kad sužinotumėte tarifų planus ir išsamią informaciją. „Mars“ neatsako už uždelstą tekstinių žinučių gavimą, nes už tai atsakingas jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

 6. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINĖS

  Svetainėje gali būti saitų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir paslaugas, įskaitant socialinę mediją (bendrai „Susietosios svetainės“). „Mars“ nekontroliuoja susietųjų svetainių ir nėra atsakinga už susietąsias svetaines, informaciją ar medžiagas jose bei duomenis, gautus iš susietosios svetainės. Saito įterpimas nereiškia, kad „Mars“ pritaria susietosioms svetainėms ar yra susijusi su susietųjų svetainių operatoriais. „Mars“ neanalizuoja, netikrina ar nestebi susietųjų svetainių. „Mars“ pateikia saitus į susietąsias svetaines tik jūsų patogumui. Susietąsias svetaines lankote savo pačių rizika.

 7. PRIVATUMAS / SAUGUMAS

  Būtinai atidžiai perskaitykite mūsų Privatumo politiką, kad sužinotumėte, kokią informaciją „Mars“ renka „Mars“ svetainėse ir kaip ją apdoroja.

  Neapsiribodami mūsų Privatumo politikos sąlygomis, jūs suprantate, kad „Mars“ negarantuoja ir negali garantuoti, kad jūsų „Mars“ svetainių ir (arba) jūsų pateiktos informacijos naudojimas bus privatus ar saugus. „Mars“ nėra atsakinga jums už bet kokią jūsų privatumo ar saugumo stoką. Jūs esate atsakingi už atsargumo ir apsaugos priemonių, kurios geriausiai atitinka jūsų situaciją, naudojimą ir „Mars“ svetainių naudojimą pagal paskirtį. „Mars“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atskleisti bet kokią informaciją, jei to reikia laikantis įstatymų, reglamentų, teisinio proceso metu ar vykdant vyriausybės prašymą.

 8. GARANTIJŲ PANEIGIMAI IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

  „Mars“ garantuoja, kad šias Sąlygas išleido teisėtai ir turi tam teisinę galią. Jūs garantuojate, kad teisėtai pasirašėte šias Sąlygas ir turite tam teisinę galią.

  „MARS“ SVETAINĖS PATEIKIAMOS PAGAL PRINCIPUS „KAIP YRA“, „KAIP PASIEKIAMA“, BE JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, NEBENT PIRMIAU BŪTŲ AIŠKIAI NURODYTA PRIEŠINGAI. . „Mars“ aiškiai atsisako teikti bet kokias garantijas ir užtikrinti bet kokias sąlygas, įskaitant visas numanomas perkamumo, pritaikomumo konkrečiam tikslui, nuosavybės teisių, nepažeidimo, defektų nebuvimo, naudojimo be trukdžių garantijas ir visas garantijas, numanomas sudarant sandorį ar prekiaujant. „Mars“ negarantuoja, kad a) „Mars“ svetainės atitiks jūsų reikalavimus, b) „Mars“ svetainių naudojimas bus be trukdžių, virusų ir klaidų arba c) klaidos bus ištaisytos. „Mars“ ar įmonės įgaliotųjų agentų pateiktos žodinės ar rašytinės rekomendacijos nėra ir nebus laikomos garantijomis. KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA ATSISAKYTI ATSAKOMYBĖS UŽ NUMANOMĄ GARANTIJĄ. TAI REIŠKIA, KAD KAI KURIOS AR VISOS IŠIMTYS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMOS.

  „MARS“ SVETAINES NAUDOJATE SAVO PAČIŲ RIZIKA.

  SUTINKATE, KAD JOKIAIS ATVEJAIS „MARS“ NEBUS ATSAKINGA Y) UŽ JOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIAI SUKELTĄ, PAVYZDINĘ, NETYČINĘ, PASEKMINĘ AR BAUDŽIAMĄJĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PREKIŲ AR PASLAUGŲ PAKAITALŲ ĮSIGIJIMU, NAUDOJIMO, DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMU AR VERSLO VEIKLOS SUTRUKDYMU), NESVARBU, KOKIU BŪDU SUKELTĄ, PAGAL BET KOKIĄ ATSAKOMYBĖS TEORIJĄ AR DELIKTĄ (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ IR KITA), NET JEI „MARS“ BUVO ĮSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, AR Z) UŽ KITOKĮ IEŠKINĮ, REIKALAVIMĄ AR ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL „MARS“ SVETAINIŲ NAUDOJIMO AR SUSIJUSIĄ SU TUO. Šis atsakomybės paneigimas netaikomas tada, kai tai draudžia galiojantis įstatymas.

  Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad pirmiau paminėti atsakomybės apribojimai kartu su kitomis šių Sąlygų nuostatomis, kurios riboja atsakomybę, yra esminės sąlygos, o „Mars“ nesuteiks jums teisių, nurodytų šiose Sąlygose, jei nesutiksite su pateiktais atsakomybės apribojimais.

 9. ŽALOS ATLYGINIMAS

  Sutinkate atlyginti žalą ir apsaugoti „Mars“ ir jos direktorius, tarnautojus, darbuotojus ir agentus nuo visų nuostolių, atsakomybių, faktinių ir gresiančių ieškinių, procesų, žalos, išlaidų, gynimo išlaidų ir atlygio advokatui, susidariusių dėl trečiosios šalies „Mars“ pateiktų pretenzijų, atsiradusių jums naudojant „Mars“ svetaines ir pažeidus šias Sąlygas, trečiosios šalies teises ar galiojantį įstatymą. „Mars“ pasilieka teisę savo išlaidomis imtis gynybos ir kontroliuoti procesą, dėl kurio reikia atlyginti žalą. Bet kokiu atveju jokia kompensacija, susijusi su „Mars“ teisėmis ar įsipareigojimais, nebus išmokama be rašytinio „Mars“ pritarimo.

 10. GINČŲ SPRENDIMAS

  Šios Sąlygos reguliuojamos ir sudarytos bei įteisintos pagal Delavaro valstijos vidaus įstatymus, jos nepažeidžia šios valstijos ginčų sprendimo įstatymų ir galioja šalims JAV ir visame pasaulyje. Jūs ir „Mars“ sutinkate, kad Jungtinių Tautų tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo sutarčių konvencija netaikoma aiškinantis ar sudarant šias Sąlygas.

  JŪS IR „MARS“ SUTINKATE, KAD VISI IEŠKINIAI BUS NAGRINĖJAMI ARBITRAŽO TEISME ŠIAME [10] SKYRIUJE NURODYTU BŪDU. JŪS IR „MARS“ ATSISAKOTE TEISIŲ PATEIKTI IEŠKINĮ KITIEMS TEISMAMS.

  JŪS IR „MARS“ TAIP PAT SUTINKATE, KAD GALITE TEIKTI IEŠKINIUS VIENI PRIEŠ KITUS TIK INDIVIDUALIAI, O NE KAIP IEŠKOVAI AR GRUPĖS NARIAI TEIKDAMI TARIAMAI GRUPINĮ AR ATSTOVO IEŠKINĮ AR INICIJUODAMI TEISMO PROCESĄ. KITOS TEISĖS, KURIAS TURĖTUMĖTE TEISME, PVZ., PRIEIGA PRIE ĮRODYMŲ, TAIP PAT GALI BŪTI NEPRIEINAMOS AR APRIBOTOS ARBITRAŽO TEISME.

  Visi ginčai tarp jūsų ir „Mars“ ir įmonės agentų, darbuotojų, tarnautojų, direktorių, vadovų, perėmėjų, teisių perėmėjų, filialų ar susijusių įmonių (bendrai šiame skyriuje [11] vadinamų „Mars“ šalimis), kilę dėl šių Sąlygų ar susiję su jomis ir jų interpretavimu arba pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, santykiais, atsiradusiais dėl šių Sąlygų, įskaitant ginčus dėl šios sutarties galiojimo, apimties ar vykdymo ir arbitražo (bendrai vadinama „Sprendžiami ginčai“), bus sprendžiami pagal tuo metu galiojančias tarptautines arbitražo taisykles JAV Niujorko valstijos arbitražo teisme, kurį administruoja Amerikos arbitražo asociacija (AAA). Prieš pateikdama ieškinį arbitražo teismui, pateikiančioji šalis turi raštu įspėti kitą šalį apie savo ketinimą kreiptis į arbitražą mažiausiai prieš 60 dienų. „Mars“ atsiųs tokį pranešimą paštu ar el. paštu naudodama turimą kontaktinę informaciją, o jūs turite atsiųsti paštu tokį pranešimą adresu: Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Korespondencijos išlaidos, administravimo ir arbitražo teismo mokesčiai bus nustatomi laikantis AAA taisyklių. Tačiau jei įrodysite, kad arbitražo teismo išlaidos yra pernelyg didelės, palyginti su bylos nagrinėjimo išlaidomis, „Mars“ sumokės tokią korespondencijos, administravimo ir arbitražo teismo išlaidų dalį, kurią arbitras nustatys, kad išlaidos jums nebūtų pernelyg didelės. Jei arbitras nusprendžia, kad jūsų ieškinys (-iai) yra nerimtas (-i), jūs sutinkate atlyginti „Mars“ visus su arbitražo teismu susijusius mokesčius, kuriuos „Mars“ sumokėjo ir kuriuos pagal AAA taisykles turėtumėte sumokėti jūs.

  Pagal AAA komercinio arbitražo teismo taisykles bus pasirinktas vienas arbitras. Arbitražo teismas turi vykti anglų kalba. Arbitras turės galią paskirti teisių gynimo priemonę, galimą teisme pagal įstatymą ir teisingumo principus; nešališkas arbitražo teismo sprendimas bus galutinis ir įpareigojantis abi šalis, jis galės būti naudojamas kaip nuosprendis bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme. Tačiau arbitras neturės galios paskirti baudžiamųjų ar įspėjamųjų priemonių, į kurias abi šalys atsisako teisių šiuo dokumentu. Arbitras taikys galiojančius įstatymus ir šių Sąlygų nuostatas; to nesilaikymas laikomas arbitro įgaliojimų viršijimu ir taps pagrindu teisminei peržiūrai. Arbitro sprendimas turi turėti rašytinį paaiškinimą ir likti konfidencialus. „Mars“ ir jūs sutinkate, kad bet koks ginčas bus pateikiamas arbitražo teismui tik individualiai. Nei „Mars“, nei jūs neturite teisės pateikti nagrinėti sprendžiamo ginčo kaip grupė, atstovas ar privatus teisininkas, ir arbitras nėra įgaliotas nagrinėti bylos, pateiktos grupės, atstovo ar privataus teisininko. . Jei arbitražo teismas pagal šį skyrių [10] nustato, kad kažkuri sutarties sąlyga neturi ieškininės galios, ta sąlyga bus atskirta, tačiau galios likusios arbitražo teismo nuostatos (bet jokiu būdu nevyks grupės, atstovo ar privataus teisininko pateikto ieškinio nagrinėjimas arbitražo teisme). Nepaisant kitokių statuto ar įstatymo numatytų terminų, su šiomis Sąlygomis susijęs ieškinys turi būti išnagrinėtas per vienerius (1) metus nuo jo pateikimo arba nutrauktas visam laikui. Šio skyriaus [10] tikslais šioms Sąlygoms ir susijusioms operacijoms galios Federalinis arbitražo įstatymas, 9 U.S.C. 1–16 skyr. (FAA).

  Atkreipkite dėmesį: sutikdami su šiomis Sąlygomis jūs aiškiai sutinkate, kad visi ieškiniai ar kaltinimai, kuriuos jūs galėtumėte pateikti „Mars“ pagal už JAV ribų esančios jurisdikcijos įstatymus, atmetami, įskaitant ir neapsiribojant ieškiniais ar kaltinimais pagal jūsų šalies ar gyvenamosios vietos įstatymus; ginčams pagal šias Sąlygas galioja tik JAV įstatymai [10 skyrius].

 11. NUTRAUKIMAS

  Ši sutartis automatiškai nutraukiama, jei nesilaikote bet kurios iš jos sąlygų. „Mars“ bet kuriuo metu dėl įvairių priežasčių gali nutraukti arba modifikuoti jūsų prieigos prie „Mars“ svetainės sąlygas su įspėjimu arba be jo. Pavyzdžiui, prieiga prie „Mars“ svetainių gali būti uždrausta be įspėjimo, jei „Mars“ mano, kad jūs jaunesni nei 13 metų.

  Nutraukimas neapribos kitų „Mars“ teisių ar priemonių. Šis [11] skyrius ir [3, 8, 9, 10 ir 15] skyriai toliau galioja ir nustojus galioti šioms Sąlygoms.

 12. JURISDIKCIJOS KLAUSIMAI MOKESČIAI

  Esate atsakingi už galiojančių įstatymų laikymąsi. „Mars“ pasilieka teisę bet kuriuo metu apriboti prieigą prie „Mars“ svetainių ir (arba) „Mars“ turinio bet kuriam asmeniui ar bet kurioje geografinėje vietovėje. Bet kuriai programinei įrangai „Mars“ svetainėse galioja JAV eksporto kontrolės įstatymai. Negalima atsisiųsti ar kitokiu būdu eksportuoti ar pereksportuoti: a) į Kubą, Iraką, Libiją, Šiaurės Korėją, Iraną, Siriją ar kitą įstatymų leidėjų ar JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuro nustatytą šalį (arba jos piliečiui ar gyventojui) ar b) JAV Iždo departamento Piliečių, su kuriais draudžiamas verslas, sąraše ar JAV Prekybos departamento asmenų, kuriems pardavimas yra draudžiamas, lentelėje esantiems asmenims. Atsisiųsdami arba naudodami programinę įrangą, jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad jūs nesate vienoje iš šių šalių, nesate šių šalių kontroliuojami asmenys, šių šalių piliečiai ar gyventojai ir nesate įtrauktas į kurį nors iš minėtų sąrašų.

  Esate visiškai atsakingi už muitus, įmokas, rinkliavas ar mokesčius (įskaitant pardavimo, naudojimo ar pajamų mokesčius), mokesčių inspekcijos apskaičiuotus už „Mars“ svetainės naudojimą ar su tuo susijusius.

 13. PASTABA KALIFORNIJOS GYVENTOJAMS

  Pagal Kalifornijos Civilinio kodekso 1789.3 skyrių Kalifornijos gyventojai turi teisę į šią specialią vartotojų teisių informaciją:

  Interneto svetainės teikėjas yra

  „Mars, Incorporated“

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Norėdami pateikti skundą dėl interneto svetainės ar gauti daugiau informacijos apie interneto svetainės naudojimą, siųskite laišką Teisės departamentui pirmiau nurodytu adresu arba siųskite el. laišką „Mars“ [email protected] (temos laukelyje įrašę „California Resident Request“ (Kalifornijos gyventojo užklausa). Taip pat galite kreiptis į Vartotojų teisių departamento paslaugų padalinio skundų skyrių rašydami adresu 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 arba paskambinę telefonu 916.445.1254 ar 800.952.5210.

 14. SKUNDAI DĖL AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMŲ

  Mes reaguojame į pranešimus apie įtariamus pažeidimus, kaip to reikalaujama JAV Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių teisės akto (angl. „Digital Millennium Copyright Act“, DMCA) nuostatose, įskaitant medžiagos, kuri įtariamai pažeidžia autorių teises, pašalinimą ar prieigos apribojimą.

  Jei turite pagrįstų įrodymų, kad jūsų darbas buvo nukopijuotas pažeidžiant autorių teises ar jūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitaip panaudotas „Mars“ svetainėse, pateikite skundą dėl pažeidimo „Mars“ paskirtam DMCA agentui toliau nurodytu adresu:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  „Mars, Incorporated“

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Mūsų DMCA agentui nesiųskite kitokių laiškų ar užklausų. Mūsų DMCA atstovas atsakys tik į pranešimus ir užklausas, susijusias su DMCA reikalavimais. Daugiau informacijos rasite adresu www.copyright.gov.

 15. KITOS NUOSTATOS

  1. Šios Sąlygos kartu su mūsų Privatumo politika yra „Mars“ ir jūsų susitarimas dėl čia aprašytų aspektų. Nėra jokių kitų pažadų, susitarimų ar įsipareigojimų, nei čia aiškiai paminėti.

  2. Šios Sąlygos i) įsigalioja ir yra įpareigojančios „Mars“ ir jums bei jūsų paveldėtojams ir teisių perėmėjams ir ii) „Mars“ gali jas perduoti, bet jūs negalite jų perduoti be rašytinio „Mars“ sutikimo.

  3. Jei kai kurios šių Sąlygų nuostatos yra arba tampa neturinčiomis ieškininės galios arba negaliojančiomis, likusios sąlygos toliau galios, tarsi neturinčių ieškininės galios nuostatų nebūtų jų sudėtyje.

  4. Jei „Mars“ arba jūs neišpildote kurios nors sąlygos, ir kita šalis nepriverčia jos išpildyti, dėl neišpildymo sąlyga nenustoja galioti ir nėra priežastis nekelti ieškinio kitais atvejais.

  5. Nė viena šių Sąlygų dalis nenumato paskirti „Mars“ ar jūsų vienas kito agentu ar atstovu arba laikyti bendrosios įmonės savininkais ar partneriais.

  6. Jei „Mars“ ar jums trukdoma arba negalite išpildyti šių Sąlygų įsipareigojimų dėl priežasčių, kurių sutarties šalis negali kontroliuoti, susijusios šalies veikla bus pratęsta uždelsimo ar negalėjimo veikti laikotarpiui.

  7. Čia pateiktos antraštės ir didžiosios raidės yra tik patogumui.

  8. Šios Sąlygos ir visa dokumentacija bus paruošta anglų kalba. Kai kurios šių Sąlygų dalys bus prieinamos kitomis kalbomis (išvertus asmeniui ar naudojant tik kompiuterio programinę įrangą), bet anglų kalba yra pagrindinė.

Turite klausimų?

Kreipkitės į mus.

Atnaujinta 2021 m. Sausio mėn