Global
Mars Home page

Jelentse be a törvénysértéseket a Mars jogi és megfelelőségi bejelentői vonalán – [email protected]

A Mars Incorporated vállalatcsoport weboldalainak Felhasználási feltételei

Hatálybalépés ideje: 2013. December

Üdvözöljük!

A Mars Incorporated és társvállalatai (együttesen „Mars” vagy „mi”, illetve ezek ragozott alakjai) a jelen weboldalt és egyéb weboldalakat, weblapokat, alkalmazásokat, játékokat, widget-eket, valamint online és mobil szolgáltatásokat (együttesen „Mars-weboldalak”) kínálja. Reméljük, hogy Ön tartalmasnak és szórakoztatónak találja a Mars-weboldalakat.

A következő Felhasználási feltételek és a www.Mars.com/privacy oldalon található adatvédelmi szabályzatunk (együttesen „Feltételek”) leírja azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően a Mars lehetővé teszi Önnek a Mars weboldalaihoz való hozzáférést.

A Mars weboldalainak elérése és használata előtt, kérjük, olvassa el alaposan a jelen Feltételeket, mert a tartalmuk jogi megállapodást képez a Mars és Ön között. A MARS WEBOLDALAINAK HASZNÁLATÁVAL ÖN BELEEGYEZIK A JELEN FELTÉTELEKBE, ÉS KIJELENTI, HOGY ÖN JOGILAG ILLETÉKES ÉS CSELEKVŐKÉPES E TÁRGYBAN.

FONTOS MEGJEGYZÉS: A jelen Feltételek olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek korlátozzák az Önnel szemben fennálló felelősségünket, valamint előírják, hogy bármely, velünk fennálló jogvitát végleges és kötelező érvényű döntőbírósági eljárás keretében kell rendezni, és nem lehet pert indítani egyéb bíróságon sem egyénileg, sem pertársaság keretében. Kérjük, hogy további tájékoztatásért tekintse meg alább a „JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA” ( [8]. rész), valamint a „JOGVITÁK RENDEZÉSE” ( [10]. rész) című részeket.

HA ÖN NEM ÉRT EGYET A JELEN FELTÉTELEK BÁRMELY RÉSZÉVEL, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A MARS WEBOLDALAIT.

 1. A FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA

  A jelen Feltételek hatályba lépésének napja a jelen weboldal tetején található. Nem áll szándékunkban a jelen Feltételek gyakori frissítése, de fenntartjuk magunknak az erre vonatkozó jogot. A jelentős változásokról értesítjük Önt úgy, hogy a jelen weboldalon értesítést helyezünk el. Lehetőség szerint előre értesítjük Önt a változásokról. Nem végzünk olyan módosítást, amelynek visszamenőleges hatálya van, kivéve, ha az törvényi kötelezettségből ered.

  Amennyiben Ön a hatálybalépés napja után folytatólagosan használja a Mars-weboldalakat, úgy az a módosított Feltételek elfogadásának minősül. A módosított Feltételek felülbírálják a jelen Feltételek összes korábbi változatát. Ezen okból kifolyólag javasoljuk, hogy a Mars-weboldalak elérése vagy használata előtt mindig tekintse át a jelen Feltételeket, és referencia céljából nyomtassa ki a Feltételek egy példányát.

 2. KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

  A Mars-weboldalak által vagy azokon kínált bizonyos szolgáltatásokra – például mobilalkalmazásokra, nyereményjátékokra, versenyajánlatokra és egyéb szolgáltatásokra – további feltételek lehetnek érvényesek, amelyeket azokkal együtt ismertetünk. E szolgáltatások használata előtt Önnek el kell fogadnia a kiegészítő feltételeket. A jelen Feltételek és az összes további feltétel egyetemlegesen érvényes. Ha egy kiegészítő feltétel ellentmond a jelen Feltételek bármely rendelkezésének, a kiegészítő feltétel lesz érvényes.

 3. MARS TARTALOM

  A Mars fenntartja a teljes körű jogot a Mars-weboldalakon vagy azokon keresztül biztosított, illetve azokon keresztül elküldött összes információra és anyagra, beleértve bármilyen műalkotást, grafikát, szöveget, video- és audioklipeket, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmat (együttesen „Mars-tartalom”).

  Ha Ön elfogadja a jelen Feltételeket (valamint minden kiegészítő feltételt az adott Mars-tartalommal kapcsolatban), kizárólag személyes felhasználás céljából letöltheti, kinyomtathatja és/vagy lemásolhatja a Mars-tartalmat.

  Kivéve, amikor a Mars ettől eltérő írásbeli engedélyt ad, Ön NEM teheti meg a következőket:

  • A Mars-tartalom beillesztése bármely más alkotásba (például saját weboldalába), vagy a Mars-tartalom bármilyen nyilvános vagy kereskedelmi jellegű felhasználása;

  • A Mars-tartalom másolása, módosítása, sokszorosítása, adaptálása, visszafejtése, terjesztése, átszerkesztése, újbóli közzététele, feltöltése, megjelenítése, közzététele, továbbítása, engedélyezése vagy értékesítése bármely formában, bármilyen eszközzel;

  • A Mars-tartalomban esetlegesen szereplő szerzői joggal, védjegyekkel vagy egyéb szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos értesítések módosítása; vagy

  • Bármely Mars-weboldalra mutató „mélyhivatkozás” (azaz közvetlen hivatkozás a Mars valamely aloldalára, a kezdőoldal megkerülésével).

 4. AZ ÖN ÁLTAL BEKÜLDÖTT ANYAGOK

  Az állásajánlatokon kívül a Mars időről időre olyan területeket kínál, ahol Ön és a többi felhasználó információkat, fényképeket, grafikákat, kreatív javaslatokat, ötleteket, megjegyzéseket, elgondolásokat, tájékoztatást, értékeléseket vagy egyéb anyagokat tehetnek közzé, vagy küldhetnek el a Mars weboldalain vagy azokon keresztül (együttesen „Beküldött anyagok”). Azzal, hogy Ön beküld ilyen anyagokat a Mars (és/vagy illetékesei) részére, illetve közzéteszi vagy továbbítja őket a Mars weboldalainak bármely területén, Ön az egész világra érvényes, nem kizárólagos, (több szinten keresztül is) továbbengedélyezhető, átruházható, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan jogot ad a Marsnak és képviselőinek az Ön által beküldött anyagok használatára, sokszorosítására, továbbengedélyezésére (több szinten keresztül is), forgalmazására, a származékos alkotások létrehozására, előadására és importálására bármely közegben, amely már ismert, vagy később lesz kifejlesztve, mindezt térítésmentesen, bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célra. Más szóval, a Mars automatikusan jogosult az Ön által beküldött anyagok használatára – beleértve az Ön által beküldött anyagok sokszorosítását, közzétételét vagy sugárzását – bárhol, bármikor, bármilyen közegen és bármilyen célra. Ön semmilyen körülmények között sem jogosult díjazásra, ha a Mars felhasználja az Ön által beküldött anyagokat. Minden beküldött anyag nem bizalmasnak és nem saját tulajdonban lévőnek tekintendő.

  Ön felel az Ön által beküldött anyagokért. Beküldött anyag közzététele esetén Ön kijelenti, és garantálja a következőket:

  • Ön birtokolja, vagy egyéb módon kezeli a beküldött anyagokkal kapcsolatos jogokat, beleértve, de nem kizárólag, az összes szerzői jogot és védjegyet;

  • Az Ön beküldött anyaga valódi és pontos;

  • Az Ön által beküldött anyagok nem sértik meg más személyek vagy entitások jogait, mint például az adatvédelemmel és a nyilvánossággal kapcsolatos jogokat; és

  • Az Ön által beküldött anyagok megfelelnek a hatályos törvényeknek, szabályoknak és előírásoknak.

  Ön tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Mars vállalatnak jogában áll (de nem köteles) a beküldött anyagokat módosítani, eltávolítani vagy közzétételüket megtagadni, illetve engedélyezni. A Mars nem vállal felelősséget az Ön vagy harmadik személy által beküldött anyagokért.

  A Mars nyomatékosan javasolja, hogy ne osszon meg személyes adatokat a beküldött anyagokban, mivel mások láthatják, és felhasználhatják az Ön által beküldött anyagokban szereplő személyes adatokat. A Mars nem vállal felelősséget az Ön által a beküldött anyagokban közzétett információkért.

 5. A MARS-WEBOLDALAK HASZNÁLATA

  A MARS-WEBOLDALAK HASZNÁLATÁHOZ BE KELL TÖLTENIE 13. (TIZENHARMADIK) ÉLETÉVÉT. Azáltal, hogy információkat ér el, használ, illetve küld be a Mars-weboldalakra vagy azokon keresztül, Ön kijelenti, hogy betöltötte 13. életévét.

  HA ÖN 13 (TIZENHÁROM) ÉVESNÉL IDŐSEBB, DE FIATALABB, MINT A LAKÓHELYE SZERINTI NAGYKORÚSÁG ÉLETKORA, A MARS-WEBOLDALAKAT KIZÁRÓLAG SZÜLŐJE VAGY TÖRVÉNYES GYÁMJA FELÜGYELETÉVEL HASZNÁLHATJA.

  HA ÖN SZÜLŐ VAGY TÖRVÉNYES GYÁM, ÉS BELEEGYEZIK ABBA, HOGY KISKORÚ GYERMEKE ELÉRJE, ÉS HASZNÁLJA A MARS-WEBOLDALAKAT, ÖN EGYETÉRT AZZAL, HOGY A JELEN FELTÉTELEK ÖNRE ÉS KISKORÚ GYERMEKÉRE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK. Javasoljuk, hogy nézzen utána a kereskedelmi forgalomban kapható szülői felügyeleti rendszereknek (például számítógépes hardver, szoftver vagy szűrőszolgáltatások), amelyek segítséget nyújtanak a kiskorúak számára károsnak minősülő anyagokhoz való hozzáférés korlátozásában.

  A Mars-weboldalak használata során Ön nem teheti a következőket:

  • Hamis személyazonosság létrehozása, vagy visszaélés mások személyazonosságával, beleértve azt is, hogy a Mars tisztségviselőjének vagy képviselőjének, sztárnak vagy köztiszteletben álló személynek adja ki magát;

  • A Mars-weboldalakra vagy azokon keresztül bármilyen hirdetést, kérelmet, levélszemetet vagy egyéb kéretlen vagy jogosulatlan kereskedelmi vagy promóciós tartalmat küld (kivéve, ha arra a Mars kifejezett, írásbeli engedélyt adott);

  • A Mars-weboldalak szabályos működésének akadályozása vagy ennek kísérlete (pl. a Mars szervereinek vagy közösségi hálózati fiókjainak feltörése);

  • Korlátoz vagy megakadályoz más személyeket a Mars-weboldalak használatában és élvezetében;

  • Spam robot, botnet vagy más robot, „scraper” (Ford. meg.: az ún. scraperek webtartalmakat lopnak, amelyeket aztán jogtalanul felhasználnak) vagy egyéb automatikus eszköz használata a Mars-weboldalak eléréséhez, illetve vírusok, férgek, trójai falovak vagy egyéb kártevők elhelyezése a Mars-weboldalakon vagy továbbítása azokon keresztül;

  • A Mars-weboldalak bármelyikének vagy azok bármely részének módosítása, adaptálása, továbbengedélyezése, lefordítása, értékesítése, visszafejtése, lebontása vagy alkotóelemeikre bontása;

  • A Mars-weboldalak bármely részének átszerkesztése („framing”) vagy „tükrözése”, kivéve, ha erre a Mars előzetes írásos engedélyt adott;

  • Olyan anyag közzététele vagy továbbítása, vagy részvétel olyan viselkedésben vagy cselekedetben, amely hamis, megtévesztő, törvénytelen, támadó, romboló, káros vagy - a Mars saját belátása szerint - egyéb módon kifogásolható; vagy

  • Bármely személy támogatása a fenti tevékenységekben.

  A Mars a fenti szabályok megszegése esetén, saját belátása szerint, értesítés nélkül megszüntetheti az Ön Mars-weboldalakhoz való hozzáférését.

  Ön elérheti, és használhatja a Mars-weboldalakat okostelefonján, táblagépén vagy egyéb mobileszközön, de ehhez ingyenes Wi-Fi-re vagy mobilszolgáltató által biztosított vezeték nélküli internetre van szüksége. Bizonyos szolgáltatásokhoz szöveges üzenet (SMS vagy MMS) funkció szükséges. Ön vállalja a saját mobilszolgáltatója által Önnek kiszámlázott összes üzenet- és adatforgalmi díj megfizetését. Ezek a költségek normál és emeltdíjas SMS-eket is magukba foglalhatnak, valamint lehetnek egyszeriek vagy ismétlődőek. Minden díjat az Ön mobilszolgáltatója számláz ki, és a díjakat is feléjük kell megfizetni. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával, ha a díjszabások és további részletek érdeklik. A Mars nem vállal felelősséget a szöveges üzenetek továbbításában tapasztalható késésekért, mivel a kézbesítés a mobilszolgáltató hatékony adatátvitelétől is függ.

 6. HARMADIK FELEK WEBOLDALAI

  A Mars weboldalai tartalmazhatnak hivatkozásokat harmadik felek weboldalaira és szolgáltatásaira, beleértve a közösségi hálózatokat is (együttesen „Linkelt oldalak”). A linkelt oldalak a Mars ellenőrzési körén kívül állnak, és a Mars nem felel a linkelt oldalakért, illetve az azokon lévő információkért vagy anyagokért, illetve bármely linkelt oldalról kapott bármilyen formájú adatátvitelért. A linkek beillesztése nem vonja maga után, hogy a Mars jóváhagyta a linkelt oldalt, illetve kapcsolatban állna a linkelt oldal üzemeltetőivel. A Mars nem követi, ellenőrzi vagy figyeli a linkelt oldalakat. A Mars kizárólag kényelmi szempontból biztosít hivatkozásokat a linkelt oldalakra. A linkelt oldalakhoz való hozzáférés az Ön saját felelősségére történik.

 7. ADATVÉDELEM/BIZTONSÁG

  Feltétlenül olvassa el alaposan Adatvédelmi szabályzatunkat, amelyből megtudhatja, hogy a Mars-weboldalak milyen információkat gyűjtenek, és azokat hogyan használják fel.

  Az Adatvédelmi szabályzat feltételeinek korlátozása nélkül Ön elfogadja, hogy a Mars nem garantálja, és nem garantálhatja, hogy a Mars-weboldalak és/vagy a Mars-weboldalakon keresztül Önnek szolgáltatott információ magánjellegű vagy biztonságos. A Mars nem vállal felelősséget Ön felé az Ön által tapasztalt, adatvédelemmel vagy biztonsággal kapcsolatos hiányosságokért. Ön felelős az Ön helyzetének és a Mars-weboldalak használatához legjobban megfelelő óvintézkedések és biztonsági intézkedések alkalmazásáért. A Mars mindig fenntartja a jogot bármilyen információ közzétételére, ahogyan azt a Mars szükségesnek ítéli a hatályos törvények, szabályozások, jogi eljárások vagy kormányzati előírások betartásához.

 8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA

  A Mars garantálja, hogy a jelen Feltételeket törvényesen és jogképesen léptette hatályba. Ön is garantálja, hogy a jelen Feltételeket törvényesen és jogképesen fogadta el.

  ETTŐL ELTÉRŐ KIFEJEZETT ELŐÍRÁS HIÁNYÁBAN, A MARS-WEBOLDALAKAT „AHOGY VAN” ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ” ALAPON BIZTOSÍTJUK, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL.

  A Mars kifejezetten kizárja saját felelősségét mindenfajta garancia és feltétel vonatkozásában, beleértve minden olyan hallgatólagos garanciát és feltételt, amely az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, jogcímre, sérelemmentességre, hibáktól való mentességre, zavartalan használatra vonatkozik, valamint azokat a garanciákat is, amelyek bármilyen ügyletre vagy kereskedelmi használatra vonatkoznak. A Mars nem garantálja, hogy (a) a Mars-weboldalak megfelelnek az Ön követelményeinek, (b) a Mars-weboldalak üzemeltetése zavartalan, vírusmentes vagy hibamentes lesz, illetve (c) a hibákat kijavítják. Semmilyen, a Mars vagy megbízott ügynökei által adott szóbeli vagy írásbeli tanácsra nem adunk garanciát. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT, EZÉRT LEHETSÉGES, HOGY A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS FENTI RENDELKEZÉSEK NEM MINDEGYIKE VONATKOZIK ÖNRE.

  ÖN A MARS-WEBOLDALAKAT SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA.

  ÖN ELFOGADJA, HOGY A MARS CÉGET NEM TERHELI FELELŐSSÉG (Y) SEMMILYEN KÁRÉRT, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, , VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐJOGI KÁROKAT ÉS BÜNTETÉS JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSEKET (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLHATÓSÁG, AZ ADATOK VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSÉT, ILLETVE AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), AMELYEKET A MARS BÁRMILYEN MÓDON OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG A JELEN FELTÉTELEKBŐL SZÁRMAZIK-E, VAGY E FELTÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN, AKÁR SZERZŐDÉSBEN, OBJEKTÍV/KORLÁTLAN FELELŐSSÉGGEL VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSSAL (MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNNYEL) KAPCSOLATBAN (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT VAGY EGYEBEKET IS) MERÜLT FEL, AKKOR IS, HA A MARS ÉRTESÍTÉST KAPOTT AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL; ILLETVE (Z) EGYÉB OLYAN KÖVETELÉSÉRT, IGÉNYÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELY A MARS-WEBOLDALAK HASZNÁLATÁBÓL ERED, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATOS. A fent említett felelősség-kizárás csak a hatályos jogszabályok által engedélyezett mértékig érvényes.

  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felelősség fenti kizárásai - a jelen Feltételek egyéb, felelősséget korlátozó rendelkezéseivel együtt - alapvető feltételeknek minősülnek, és a Mars csak akkor hajlandó Önnek megadni a jelen Feltételekben meghatározott jogokat, ha Ön beleegyezik a felelősség fenti korlátozásaiba.

 9. KÁRTALANÍTÁS

  Ön vállalja, hogy kártalanítja és a károk ellen megvédi a Mars céget, illetve annak igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait és ügynökeit az összes veszteséggel, felelősséggel, tényleges vagy függőben lévő követeléssel, eljárásokkal, károkkal, kiadásokkal, jogi költségekkel és ésszerű ügyvédi díjakkal szemben, amelyeket a Mars vállalattal szemben harmadik felek támasztottak, illetve a Marstól kívánnak behajtani Ön miatt a Mars-weboldalak használatával, illetve a jelen Feltételek, harmadik felek jogai vagy a hatályos törvények megszegésével kapcsolatban. A Mars fenntartja magának a jogot, hogy saját költségén és kizárólagosan megvédje magát, és intézkedjen bármely olyan ügyben, amelyben – a jelen Feltételek alapján - kártérítést követelhet. Semmilyen esetben sem köthető olyan megállapodás a Mars előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, amely befolyásolja a Mars jogait vagy kötelezettségeit.

 10. JOGVITÁK RENDEZÉSE

  A jelen Feltételek értelmezésére és alkalmazására Delaware állam törvényei vonatkoznak, anélkül, hogy bármely, említett állam jogszabályaival való ellentmondást figyelembe kellene venni, és jelen Feltételek kötelező érvényűek a felekre az Amerikai Egyesült Államokban és világszerte. Ön és a Mars megállapodnak abban, hogy az ENSZ által elfogadott „Nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezmény” nem vonatkozik a jelen Feltételek értelmezésére vagy összeállítására.

  ÖN ÉS A MARS VÁLLALJÁK, HOGY AZ ÖSSZES JOGVITÁT KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL DÖNTŐBÍRÓSÁG ÚTJÁN, A JELEN FELTÉTELEK [10]. RÉSZÉBEN MEGHATÁROZOTT MÓDON RENDEZIK, VALAMINT ÖN ÉS A MARS LEMONDANAK ARRÓL A JOGUKRÓL, HOGY EZEKET A JOGVITÁKAT PERES ÚTON, RENDES BÍRÓSÁGON RENDEZZÉK.

  ÖN ÉS A MARS VÁLLALJÁK TOVÁBBÁ, HOGY MINDKÉT FÉL A MÁSIKKAL SZEMBEN KIZÁRÓLAG EGYEDI ALAPON ÉRVÉNYESÍTI KÖVETELÉSEIT, ÉS PANASZÁVAL NEM LÉP FEL CSOPORT VAGY PERTÁRSASÁG TAGJAKÉNT. EGYÉB JOGOK, AMELYEK AKKOR ILLETNÉK MEG ÖNT, HA BÍRÓSÁGHOZ FORDULNA, PÉLDÁUL PERIRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS, A DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS SORÁN NEM ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, VAGY KORLÁTOZOTTAK.

  Az Ön és a Mars, valamint ügynökei, alkalmazottai, tisztségviselői, igazgatói, megrendelői, jogutódjai, engedményesei, leányvállalatai vagy társvállalatai (együttesen a jelen [11]. rész céljára „Mars-felek”) közötti bármilyen olyan jogvita esetén, amely a jelen Feltételekből és azok értelmezéséből, illetve megsértéséből, megszűnéséből vagy érvényességéből ered, a jelen Feltételekből származó jogviszonyokat – beleértve a jelen megállapodás érvényességével, hatályával vagy alkalmazásával kapcsolatos és döntőbíróság elé tárt jogvitákat – (együttesen „jogviták”) kötelezően az USA New York-i Döntőbírósága rendezi, amely az Amerikai Döntőbíróságok Szövetségénél (American Arbitration Association, AAA) van nyilvántartva a mindenkor hatályos Nemzetközi Döntőbírósági Szabályoknak megfelelően. Döntőbírósági eljárás indítása előtt a kezdeményező fél köteles legalább 60 nappal előre, írásban értesíteni a másik felet a döntőbírósági eljárással kapcsolatos szándékáról. A Mars az ilyen értesítéseket postai úton vagy e-mailben juttatja el az Ön Marsnál nyilvántartott címére, Ön pedig köteles az ilyen jellegű értesítéseket postai úton a következő címre elküldeni: Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  A panasz benyújtásával és az adminisztrációval kapcsolatos költségekre, valamint a döntőbíráskodás díjára vonatkozóan az AAA szabályait kell alkalmazni. Ha azonban Ön be tudja bizonyítani, hogy a döntőbírósági eljárás költsége a rendes bírósági per költségeihez képest túl nagy, emiatt korlátozza Önt jogaiban, a Mars hajlandó olyan arányban megtéríteni Önnek a panasz benyújtásával és az adminisztrációval kapcsolatos költségeket, valamint a döntőbíráskodás díját, amennyi ahhoz szükséges, hogy a döntőbírósági eljárás költsége ne akadályozza Önt jogai érvényesítésében. Ha a döntőbíróság úgy ítéli meg, hogy az Ön döntőbírósági eljárás keretében támasztott követelései jelentéktelenek, Ön vállalja, hogy megtéríti a Mars számára az összes olyan döntőbírósági eljárással kapcsolatos költséget, amelyet a Mars fizetett az Ön nevében, és amelyeket egyébként Önnek kellett volna megfizetnie az AAA szabályainak megfelelően.

  Egyetlen döntőbíró lesz kinevezve az AAA Kereskedelmi Döntőbírósági Szabályzata szerint. A döntőbírósági eljárás angol nyelven zajlik. A döntőbíró a jogszabályok vagy az „equity” jogrendszer alapján saját hatáskörében dönti el a vitás kérdést. Ez a döntés jogerős és mindkét félre kötelező érvényű lesz, és az adott joghatóság bármely illetékes bíróságán ítéletnek minősül. A döntőbíró azonban nem ítélhet meg büntetőjogi vagy büntetés jellegű kártérítést, és mindkét fél ezúton lemond minden erre vonatkozó jogról. A döntőbíró köteles alkalmazni a hatályos jogszabályok és a jelen Feltételek rendelkezéseit. Ha nem így tesz, az a döntőbírói hatáskör túllépésének minősül, és ilyenkor jogorvoslatért a rendes bírósághoz lehet fordulni. A döntőbíró köteles írásbeli indoklást csatolni a döntéséhez, amely indoklás bizalmas jellegű marad. A Mars és Ön vállalják, hogy bármely jogvitát kizárólag egyéni alapon nyújtanak be a döntőbírósághoz. Sem a Mars, sem Ön nem jogosult bármely jogvitát csoportos, képviseleti vagy magánügyvéd által képviselt eljárás keretében orvosolni, és a döntőbíró nem jogosult eljárni csoportos, képviseleti vagy magánügyvéd által képviselt eljárásban.Ha a megállapodás bármely, a jelen [10]. részében foglalt, a döntőbírósági eljárással kapcsolatos rendelkezése végrehajthatatlan, a végrehajthatatlan rendelkezés érvénytelenné válik, de a döntőbírósági eljárással kapcsolatos többi rendelkezés végrehajtható marad (azonban, semmi esetre sem lehet eljárni csoportos, képviseleti vagy magánügyvéd által képviselt eljárásban). Bármely ellentétes előírás vagy jogszabály dacára, a jelen Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely követelésről szóló értesítést annak felmerülésétől számított 1 (egy) éven belül kézbesíteni kell, vagy az örökre érvényét veszti. A jelen [10]. rész értelmében, a jelen Feltételekre és a kapcsolódó ügyletekre az USA Döntőbíráskodásra vonatkozó szövetségi törvénye 9. cikkelye érvényes és irányadó. 1-16 (FAA).

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen Feltételek elfogadásával Ön ezennel kifejezetten lemond minden olyan követeléséről amely a Mars céggel szemben fennáll, illetve minden olyan peres eljárásról, amelyet a Mars cég ellen indíthatna az Amerikai Egyesült Államokon kívüli bármely joghatóság törvényei alapján, beleértve, többek között, a saját országának törvényei alapján lehetséges követeléseket vagy eljárásokat, továbbá, Ön elfogadja, hogy bármely, a Marssal szemben felmerülő jogvitát kizárólag az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai, illetve jelen [10]. rész rendelkezései alapján rendez.

 11. MEGSZŰNÉS

  A jelen Feltételek automatikusan megszűnnek, amikor Ön megszegi bármely rendelkezésüket. A Mars előzetes értesítéssel vagy anélkül bármikor, bármilyen okból kifolyólag megszüntetheti, vagy módosíthatja a Mars-weboldalakhoz való hozzáférést. Például, a Mars a weboldalaihoz való hozzáférést értesítés nélkül megtagadhatja, ha a Mars úgy véli, hogy Ön nem töltötte be 13. életévét.

  A megszűnés nem korlátozza a Mars egyéb jogait vagy jogorvoslatait. A jelen [11]. rész a [3, 8, 9, 10 és 15]. részekkel együtt a Feltételek megszűnése után is érvényben marad.

 12. HATÁSKÖRI KÉRDÉSEK; ADÓK

  Ön köteles betartani az összes hatályos jogszabályt. A Mars fenntartja a jogot a Mars-weboldalak és/vagy a Mars-tartalom elérhetőségének korlátozására bármikor, bármely személynél vagy földrajzi területen. Emellett, a Mars-weboldalakon lévő bármely szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozása érvényes. Nem engedélyezett a szoftverek letöltése vagy egyéb módon történő exportja vagy újbóli exportja: (a) a következő országokba (illetve ezen országok állampolgárainak vagy lakóinak): Kuba, Irak, Líbia, Észak-Korea, Irán, Szíria vagy bármely egyéb ország, amelyet a Szponzor és/vagy az USA Pénzügyminisztériuma, Külföldi Eszközöket Felügyelő Hivatala (Office of Foreign Assets Control, OFAC) megnevezett; vagy (b) bárkinek, aki az USA Pénzügyminisztériumának „Specially Designated Nationals” (Külön kijelölt állampolgárok) elnevezésű listáján vagy az USA Kereskedelmi Minisztériumának „Table of Deny Orders” (rendelésmegtagadási) listáján szerepel. A szoftver letöltésével vagy használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy Ön ezeknek az országoknak nem állampolgára és nem lakója, nem áll azok ellenőrzése alatt, illetve nem szerepel a fenti listákon.

  Ön kizárólagosan felel bármilyen vám, adó vagy illeték megfizetéséért (beleértve bármilyen értékesítési-, használati- vagy forrásadót), amelyet a Mars-weboldalak használatával kapcsolatban bármely adóhatóság kivet.

 13. ÉRTESÍTÉS KALIFORNIA ÁLLAM LAKÓINAK

  A Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1789.3 cikkelye értelmében Kalifornia állam lakói a következő konkrét fogyasztói jogokról szóló tájékoztatásra jogosultak:

  A weboldal üzemeltetője:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Amennyiben panaszt kíván tenni a weboldallal kapcsolatban, illetve további tájékoztatást szeretne kapni a weboldal használatát illetően, küldjön levelet postai úton a fenti címre a „Legal Department” osztálynak címezve, vagy vegye fel a kapcsolatot a Mars céggel e-mailben itt: [email protected] (a tárgy sorban tüntesse fel azt, hogy „California Resident Request”, azaz kaliforniai lakos kérése). Kapcsolatba léphet az USA fogyasztóvédelmi hatóságával is, ha levelet ír a következő címre: Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs, 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, illetve a telefonos elérhetőség: +1 916.445.1254 vagy +1 800.952.5210.

 14. A SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEK

  Az állítólagos jogsértésekkel kapcsolatos észrevételekre az Amerikai Egyesült Államok Millenniumi Digitális Szerzői Jogi Törvénye („DMCA”) előírásainak megfelelően válaszolunk, beleértve azt, hogy eltávolítjuk, vagy letiltjuk a hozzáférést az olyan anyagokhoz, amelyek közzététele jogsértést jelent.

  Ha Ön jóhiszeműen vélelmezi, hogy saját alkotását oly módon másolták le, amely sérti a szerzői jogokat, illetve bármilyen egyéb módon megsértették az Ön szellemi tulajdonjogait a Mars-weboldalakon vagy azokon keresztül, kérjük, küldje el jogsértéssel kapcsolatos panaszát vagy értesítését a Mars kijelölt DMCA-ügynökének a következő címre:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Kérjük, hogy DMCA-ügynökünknek egyéb témájú levelet vagy érdeklődést ne küldjön. DMCA-ügynökünk csak azokra az értesítésekre és megkeresésekre válaszol, amelyek megfelelnek a DMCA követelményeinek. További információkért lásd a www.copyright.gov oldalt.

 15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  1. A jelen Feltételek Adatvédelmi szabályzatunkkal együtt tartalmazzák a Mars és az Ön között létrejött teljes megállapodást az itt szereplő témák vonatkozásában, továbbá a jelen feltételeken kívül a Mars és az Ön között egyéb kötelezettségvállalás, egyezség vagy megállapodás nincs.

  2. A jelen Feltételekben rögzített jogok és kötelezettségek (i) vonatkoznak a Marsra és Önre, valamint az Ön örököseire és jogutódaira; és (ii) a Mars átruházhatja őket, de Ön a Mars előzetes kifejezett írásbeli jóváhagyása nélkül nem ruházhatja át őket.

  3. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlan vagy érvénytelen, illetve azzá válik, a fennmaradó rendelkezések továbbra is változatlanul érvényben maradnak, mintha a végrehajthatatlan vagy érvénytelen rendelkezést a szöveg nem is tartalmazná.

  4. Ha a Mars vagy Ön megszeg egy feltételt, és a másik fél nem követeli meg az adott feltétel teljesítését, ez nem minősül a feltételekről való végleges lemondásnak, és nem jelenti azt, hogy az adott feltétel teljesítését a jövőben nem követelnék meg.

  5. A jelen Feltételek egyik pontja sem tekinthető úgy, hogy a Mars vagy Ön egymás ügynökei vagy képviselői lennének, illetve vegyesvállalatot vagy partnerséget alkotnának.

  6. Ha a Mars vagy Ön nem tud eleget tenni a jelen Feltételekben szereplő valamely kötelezettségének, illetve akadályoztatva van bármely olyan okból, amelyre a jelen rendelkezésre hivatkozó félnek nincs érdemi befolyása, az érintett félre kiszabott esetleges teljesítési határidő mindaddig meghosszabbodik, amíg a késedelem oka vagy az akadályoztatás fennáll.

  7. A jelen dokumentumban szereplő címek és alcímek csupán tájékoztató jellegűek.

  8. A jelen Feltételek és az összes kapcsolódó dokumentum szövege angol nyelven íródott. A jelen Feltételek bizonyos szövegei az angol nyelven kívül más nyelveken is elérhetők (függetlenül attól, hogy ember vagy számítógépes szoftver fordította), de az irányadó az angol nyelvű változat.

Kérdései vannak?

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Frissítve 2021. január