Global
Mars Home page

Mars, Incorporated תנאי השימוש עבור אתרי אינטרנט המופעלים על ידי משפחת החברות

 

תאריך תוקף: December 2013

ברוך הבא! Mars, Incorporated והחברות המסונפות אליה (ביחד, "Mars" או "אנו" או "אנחנו") מציעות אתר אינטרנט זה ואתרים אחרים, דפי אינטרנט, יישומים, משחקים, יישומונים, שירותי מובייל ושירותים מקוונים (להלן במקובץ, "אתרי Mars"). אנו מקווים שתמצא את אתרי Mars אינפורמטיביים ומהנים.

ניתן למצוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו בכתובת www.Mars.com/privacy(במקובץ, ה"תנאים") מתארים את התנאים וההתניות על פיהם Mars מציעה לך גישה לאתרי Mars.

לפני הגישה והשימוש באתרי Mars, אנא קרא בקפדנות את התנאים מפני שהם מהווים הסכם חוקי בינך ובין Mars. בעצם השימוש באתרי Mars, אתה מסכים לתנאים אלה ומאשר שאתה מסוגל וכשיר מבחינה חוקית לעשות כך.

הודעה חשובה: תנאים אלה כוללים הוראות המגבילות את האחריות שלנו כלפיך ודורשות ממך לפתור כל סכסוך איתנו באמצעות בוררות סופית ומחייבת על בסיס פרטני ולא כחלק מתובענה ייצוגית כלשהי. למידע נוסף, אנא עיין ב"כתב ויתור על אחריות והגבלת חבות" (סעיף [8]) ו"יישוב סכסוכים" (סעיף [10]) להלן.

אם אינך מסכים לכל חלק של תנאים אלה, אנא אל תשמש באתרי Mars.

אתה מאשר ומסכים כי ל-Mars יש את הזכות (אך לא את החובה) לשנות, להסיר או לסרב לפרסם או לאפשר פרסום של הגשה כלשהיא. Mars אינה לוקחת אחריות ואינה נושאת באחריות לכל הגשה שפורסמה על ידך או על ידי כל צד שלישי.

Mars ממליצה מאוד לא לחשוף כל מידע אישי בהגשה שלך כיוון שאנשים אחרים יכולים לראות ולהשתמש במידע האישי בהגשה שלך. Mars אינה אחראית למידע שבחרת לתקשר באמצעות ההגשות. 

ל-Mars נתון שיקול הדעת להפסיק את הגישה שלך לאתרי Mars ללא הודעה מוקדמת במקרה של הפרת הכללים דלעיל.

אם אתה מקבל גישה ומשתמש באתרי Mars בטלפון חכם, מחשב לוח או בהתקן נייד אחר שלך, חייב להיות לך שירות אלחוטי באמצעות Wi-Fi או ספק שירותי סלולר משתתף. שירותים מסוימים עשויים לדרוש יכולת שליחת הודעות טקסט (SMS או MMS). אתה מסכים שהינך אחראי בלעדי לכל חיובי ההודעות או העברות הנתונים שנצברו לחובך מספק שירותי הסלולר שלך. חיובים אלה עשויים לכלול חיובי SMS בסיסיים ופרימיום ויכולים להיות חד פעמיים או חוזרים. כל החיובים מחויבים על ידי ומשולמים לפקודת ספק שירותי הסלולר שלך. אנא צור קשר עם ספק שירותי הסלולר שלך לקבלת תכניות תעריפים ופרטים. Mars אינה אחראית לעיכובים כלשהם בקבלת הודעות טקסט היות ומסירתן כפופה להעברה יעילה מספק שירותי הסלולר שלך.

שאלות?
אנאצור איתנו קשר.

 1. שינויים בתנאים

  תאריך התקיפות של תנאים אלה נקבע בראש דף אינטרנט זה. אנו לא מתכוונים לשנות תנאים אלה לעיתים קרובות אך שומרים לעצמנו את הזכות לעשות כן. אנו נודיע לך על כל שינוי מהותי על ידי פרסום הודעה בדף אינטרנט זה. במידת האפשר, נודיע לך מראש על השינויים שלנו. אנו לא מבצעים שינויים שיש להם תוקף למפרע, אלא אם אנו נדרשים לעשות כן על פי החוק.

  המשך השימוש שלך באתרי Mars לאחר מועד התקיפות מהווה הסכמה לתנאים המתוקנים. התנאים המתוקנים יחליפו את כל הגרסאות הקודמות של התנאים. מסיבה זו, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלה בכל עת שאתה משתמש באתרי Mars ולהדפיס עותק של תנאים אלה כדי שיישמר אצלך.

 2. תנאים נוספים

  שירותים מסוימים המוצעים על ידי או באמצעות אתרי Mars, כגון יישומי מובייל, הגרלות, הצעות תחרויות ושירותים אחרים, עשויים להיות כפופים לתנאים והתניות נוספים המוצגים בשילוב עימם. עליך להסכים לתנאים הנוספים לפני השימוש בשירותים כגון אלה. תנאים אלה וכל תנאים נוספים יחולו במידה שווה. במידה וכל תנאי נוסף אינו קונסיסטנטי באופן בלתי הפיך עם כל הוראה של תנאים אלה, התנאי הנוסף יגבר.

 3. התוכן של Mars

  Mars שומרת לעצמה את הבעלות המלאה והשלמה על כל מידע וחומר שסופק בתוך או דרך או שהוגש לאתרי Mars, כולל יצירות אמנות, גרפיקה, טקסט, סרטוני וידיאו וקטעי שמע, סמלים מסחריים, לוגו ותוכן אחר כלשהו (במקובץ, "התוכן של Mars").

  אם אתה מסכים לתנאים אלה (כמו גם לכל התנאים וההתניות הנוספים הקשורים לתוכן ספציפי שלMars ), אזי אתה רשאי להוריד, להדפיס ו/או להעתיק תוכן של Mars לשימושך האישי בלבד.

  מלבד אם Mars תספק לך אישור בכתב לעשות כן, אינך רשאי:

  • לשלב כל תוכן של Mars בכל עבודה אחרת (כגון אתר האינטרנט שלך), או להשתמש בתוכן של Mars בכל דרך מסחרית או ציבורית;

  • להעתיק, לשנות, לשכפל, להתאים, להנדס לאחור, להפיץ, למסגר, לפרסם מחדש, להעלות, להציג, לפרסם, לשדר, להעביר, להנפיק רישיון או למכור תוכן של Mars בכל צורה או בכל אמצעי;

  • לשנות הודעות כלשהן על זכויות יוצרים, סמלים מסחריים או זכויות קניין רוחני אחרות שעשויות להיות חלק מהתוכן של Mars; או

  • ליצור 'קישור עמוק' לאחד מאתרי Mars (כלומר, ליצור קישור לכל דף אחר מלבד דף הבית של אחד מאתרי Mars).

 4. הגשות שלך

  בנוסף לטפסי בקשה לעבודה, Mars עשויה מעת לעת להציע אזורים בהם אתה ומשתמשים אחרים יכולים לפרסם או להגיש מידע, תמונות, גרפיקה, הצעות יצירתיות, רעיונות, הערות, קונספטים, דירוגים או כל חומר אחר בתוך או אל אתרי Mars (במקובץ, "הגשות"). על ידי שליחה, פרסום, או שידור הגשות ל-Mars (ו/או שלוחיה) או לכל אזור באתרי Mars, אתה מעניק ל- Mars ולשלוחיה זכות שימוש כלל עולמית, ללא בלעדיות, עם אפשרות למתן רישיונות משנה (דרך שכבות מרובות), ניתנת להעברה, ללא תמלוגים, תמידית, ובלתי חוזרת, להשתמש, לשכפל, לתת רישיון משנה (דרך שכבות מרובות), להפיץ, ליצור עבודות נגזרות, לבצע ולייבא את ההגשות שלך בכל אמצעי המדיה הידועים כעת או שיפותחו בעתיד, לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, ללא כל תמורה עבורך. במילים אחרות, ל-Mars יש זכות אוטומטית להשתמש בהגשות שלך – כולל שיכפול, חשיפה, פרסום או שידור של ההגשה – בכל מקום, בכל עת, ובכל מדיה ולכל מטרה. בשום מקרה לא תהיה זכאי לתשלום אם Mars תשתמש באחת מההגשות שלך. כל ההגשות נחשבות לא חסויות וללא זכות קניין.

  אתה אחראי על ההגשות שלך. על ידי פרסום הגשה, אתה מצהיר ומתחייב:

  • שאתה הבעלים או בעל שליטה באופן אחר על כל זכויות ההגשה שלך, כולל, ללא הגבלת הכלליות, כל זכויות היוצרים והסמלים המסחריים;

  • ההגשה שלך היא אמיתית ומדויקת;

  • لההגשה שלך אינה מפרה את הזכויות של כל אדם או ישות אחרים, כגון זכויות הפרטיות והפרסום; וכן

  • ההגשה שלך עומדת בחוקים, בכללים ובתקנות הישימים.

 5. שימוש באתרי Mars

  אתה חייב להיות לפחות בן שלוש עשרה (13) כדי להשתמש באתרי Mars. על ידי גישה, שימוש ו/או הגשת מידע עבור או דרך אתרי Mars, אתה מצהיר שגילך אינו פחות מ-13. 

  אם גילך בין שלוש עשרה (13) וגיל הבגרות במקום מושבך, הינך רשאי להשתמש באתרי Mars תחת פיקוחו של הורה או אפוטרופוס חוקי בלבד. 

  אם אתה ההורה או האפוטרופוס החוקי ואתה מסכים לגישה ולשימוש על ידי הילד הקטין שלך באתרי Mars, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה מטעמך ומטעם ילדך הקטין. אנו ממליצים לך לבדוק הגנות בקרת הורים הזמינות מסחרית (כגון חומרת מחשב, תוכנה או שירותי סינון) שעשויים לסייע לך בהגבלת הגישה לחומר הנחשב מזיק לקטינים. 
  בעת השימוש באתרי Mars, אסור לך:

  • ליצור זהות כוזבת או להתחזות לכל אדם, ובכלל זה לציין באופן כוזב שאתה פקיד או נציג רשמי של Mars, סלבריטאי או דמות ציבורית;
  • להעביר אל או דרך אתרי Mars פרסומות, שידולים, דואר זבל, או כל תוכן מסחרי או פרסומי לא רצוי או לא מורשה (מלבד אם הותר במפורש ובכתב על ידי Mars);

  • לשבש או לנסות לשבש את פעולתם התקינה של אתרי Mars (לדוגמה, על ידי פריצה לשרתים של Mars או לחשבונות הרשתות החברתיות של Mars);

  • להגביל או לעכב כל אדם מלהשתמש וליהנות מאתרי Mars;

  • להשתמש ב-spambot, bot net או bot אחר. פסולת או אמצעים ממוכנים אחרים להשגת גישה לאתרי Mars, או לשדר כל ווירוס, תולעת, סוס טרויאני או תוכנות זדוניות אחרות אל או דרך אתרי Mars;

  • לשנות, להתאים, להעניק רישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע הנדוס לאחור, הידור לאחור או פירוק של חלק כלשהו באחד מאתרי Mars;

  • "למסגר" או ליצור "תמונת ראי" של חלק כלשהו באחד מאתרי Mars, אלא אם קבלת אישור מראש ובכתב מ-Mars;

  • לפרסם או לשדר כל חומר או לבצע כל פעולה או פעילות שהיא שקרית, מטעה, לא חוקית, פוגעת, הרסנית, מזיקה או מעוררת התנגדות אחרת (כפי שייקבע על ידי Mars); או

  • לסייע לכל אדם לעסוק באחת מהפעילויות שתוארו לעיל.

 6. אתרי אינטרנט של צד שלישי

  האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי, כולל רשתות חברתיות (במקובץ, "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אינם תחת השליטה של Mars, ו- Mars אינה אחראית לאתרים מקושרים או לכל מידע או חומרים בכל אתר מקושר, או כל צורה של שידור המתקבל מהם. הכללה של קישור אינה מצביעה על תמיכה של Mars באתרים המקושרים או כל קשר עם המפעילים של האתר המקושר. Mars אינה חוקרת, מאמתת או מנטרת את האתרים המקושרים. Mars מספקת קישורים לאתרים המקושרים לנוחיותך בלבד. אתה מתחבר לאתרים המקושרים על אחריותך בלבד.

 7. פרטיות/אבטחה

  אנא ודא שאתה קורא את מדיניות הפרטיות שלנו בקפידה, כדי ללמוד על המידע ש-Mars אוספת באתרי Mars וכיצד אנו מעבדים אותו.

  מבלי להגביל את תנאי מדיניות הפרטיות שלנו, אתה מבין ש- Mars אינה מבטיחה ואינה יכולה להבטיח שהשימוש שלך באתרי Mars ו/או המידע המסופק על ידך דרך אתרי Mars יהיה פרטי או מאובטח. Mars אינה אחראית או מחויבת כלפיך בשל חוסר פרטיות או חוסר אבטחה שאתה עלול לחוות. אתה אחראי על השימוש באמצעי זהירות ואבטחה המתאימים ביותר למצבך ולשימוש המיועד באתרי Mars. Mars שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לחשוף כל מידע שהיא תמצא לנכון כדי לקיים כל חוק, תקנה, הליך חוקי או דרישה ממשלתית.

 8. כתבי ויתור על אחריות והגבלת אחריות

  Mars מצהירה שהיא קיבלה על עצמה כדין תנאים אלה ויש לה את הסמכות החוקית לעשות כן. אתה מצהיר בזאת שאתה מקבל על עצמך כדין תנאים אלה ויש לך את הסמכות החוקית לעשות כן.

  מלבד כפי שמתואר מפורשות לעיל, אתרי Mars מסופקים במצב "כמות שהוא" ו-"כמות שהם זמינים" ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או מרומזת, Mars מסירה מעצמה מפורשות כל אחריות ותנאים מכל סוג שהוא, כולל כל אחריות ותנאי סחירות מרומזים, התאמה למטרה מסוימת, קניין, אי הפרה, העדר פגמים, שימוש ללא הפסקה וכל אחריות משתמעת מכל אופן התנהגות או נוהג מסחרי. Mars אינה מתחייבת כי (א) אתרי Mars יעמדו בדרישות שלך, (ב) תפעול אתרי Mars יהיה ללא הפסקה או חופשי מוירוסים או שגיאות או (ג) טעויות תתוקנה. כל עצה בכתב או בעל פה הניתנת על ידי Mars או סוכניה המורשים אינה יוצרת ולא תיצור כל אחריות. תחומי שיפוט מסוימים אינם מכירים בסיוג אחריות משתמעת, מכאן שחלק או כל ההסתייגויות לעיל עשויות לא לחול עליך.

  השימוש שלך באתרי Mars הוא על אחריותך בלבד.

  אתה מסכים כי בשום מקרה Mars לא תהיה אחראית (א) לנזקים מכל סוג שהוא, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מופתיים, מקריים, תוצאתיים או עונשיים (כולל, אך ללא הגבלת הכלליות, רכישה של מוצרים או שירותים חלופיים, אבדן יכולת שימוש, נתונים או רווחים או הפסקה בעסקים), בכל אופן שנגרמו ובכפוף לכל תיאוריה של חבות, בין אם הם נובעים בכל דרך שהיא בהקשר עם תנאים אלה ובין אם בחוזה, אחריות מחמירה או עוולה (כולל רשלנות או אחרת) אפילו אם Mars קיבלה הודעה על האפשרות של נזק כזה או (ב) לכל תביעה, דרישה או נזקים אחרים כלשהם הנובעים או עולים או קשורים בשימוש שלך באתרי Mars. הויתור על ההתחייבות האמור לעיל לא יחול במידה והוא אסור על פי החוק הישים.

  אתה מאשר ומסכים שהגבלות האחריות דלעיל ביחד עם ההוראות האחרות בתנאים אלה המגבילות את האחריות הינם תנאים חיוניים וכי Mars לא תהיה מוכנה להעניק לך את הזכויות שנקבעו בתנאים אלה ללא הסכמתך להגבלות האחריות דלעיל.

 9. שיפוי אתה מסכים לשפות ולהגן על Mars והדירקטורים, המנהלים, העובדים והסוכנים שלה מפני ונגד כל אבדן, אחריות, תביעות קיימות או תלויות ועומדות, הליכים, נזקים, הוצאות, עלויות הגנה ושכר טרחת עו"ד סביר שהוגשו נגד Mars על ידי כל צד שלישי, והנובעים משימושך באתרי Mars או כל הפרה של תנאים אלה, זכויות צד שלישי או החוק הישים. Mars שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונה, ליטול על עצמה את ההגנה והשליטה הבלעדית על כל עניין בכפוף לשיפוי להלן. בכל מקרה, אף הסדר המשפיע על הזכויות או החובות של Mars לא ייעשה ללא אישור מראש בכתב של Mars.
 10. יישוב סכסוכים

  תנאים אלה יהיו כפופים, יפורשו וייאכפו בהתאם לחוקים הפנימיים של מדינת דלוור, מבלי לתת תוקף לעקרונות של ניגוד חוקים במדינה כזו, והם מחייבים את הצדדים להסכם זה בארה"ב וברחבי העולם. אתה ו-Mars מסכימים כי אמנת האומות המאוחדות על חוזים למכירה בינלאומית של טובין אינה חלה על הפירוש או הבנייה של תנאים אלה. 

  אתה ו- Mars מסכימים שכל התביעות תיושבנה באמצעות בוררות מחייבת באופן המפורט בסעיף [10] זה וכי אתה ו- Mars מוותרים על כל זכות להביא תביעות מסוג זה בפני בית משפט כלשהו.

  אתה ו- Mars מסכימים עוד כי כל צד רשאי להגיש תביעות נגד הצד השני רק על בסיס פרטני ולא כתובע או חבר בתובענה בכל הליך משפטי או תביעה המתיימרים לייצוגיות. זכויות אחרות שיתכן והיו לך אילו היית פונה לבית משפט, כגון גישה לגילוי, עלולות לא להיות זמינות או מוגבלות בבוררות.

  כל מחלוקת בינך לבין Mars והסוכנים, העובדים, נושאי משרה, דירקטורים, מנהלים, יורשים, מוטבים, חברות בת או חברות המסונפות לה (ביחד למטרת סעיף זה [11], "הצדדים של Mars") הנובעת או קשורה לתנאים אלה ולפירושם או הפרתם, סיומם או תקפותם, היחסים אשר נובעים מתנאים אלה, כולל מחלוקות על תוקף, היקף, או יכולת אכיפה של הסכם זה בבוררות (ביחד, "מחלוקות מכוסות") ייושבו על ידי בוררות מחייבת במדינת ניו יורק של ארה"ב המנוהלת על ידי האגודה האמריקאית לבוררות (AAA) בהתאם לכללי הבוררות הבינלאומיים שלה התקפים באותה עת. לפני ייזום כל בוררות, הצד היוזם ימסור לצד השני הודעה מוקדמת בכתב של לפחות 60 יום, בדבר כוונתו להגיש בקשה לבוררות. Mars תספק הודעה כזו בדואר או בדוא"ל באמצעות פרטי יצירת קשר השמורים אצל Mars ואתה חייב לספק הודעה כזו בדואר ל- Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  תשלום של כל דמי הגשה, ניהול או בוררות יהיו כפופים לכללי AAA. אם, לעומת זאת, אתה יכול להוכיח שעלויות הבוררות תהיינה גבוהות מאוד בהשוואה לעלויות של התדיינות משפטית, Mars תשלם חלק מדמי ההגשה, הניהול, והבוררות כפי שהבורר ימצא לנכון כדי למנוע מעלויות הבוררות להיות גבוהות מידי עבורך. אם הבורר קובע שהטענות שאתה מגיש לבוררות הינן חסרות ערך, אתה מסכים להחזיר ל- Mars את כל התשלומים הקשורים לבוררות ש- Mars שילמה בשמך, ואשר לולי כן היית מחויב לשלם על פי כללי ה- AAA.

  בורר יחיד ייבחר בהתאם לכללי הבוררות המסחרית של AAA. הבוררות תנוהל בשפה האנגלית. לבורר תהיה הסמכות להעניק כל סעד שיהיה זמין לבית משפט מן החוק ומן היושר, וכל פסיקה של הבורר תהיה סופית ומחייבת כל צד מהצדדים וניתנת להזנה כפסק דין בכל בית משפט בעל סמכות שיפוטית. עם זאת, לבורר לא תהיה סמכות לפסוק פיצויים עונשיים או מופתיים, ושני הצדדים מוותרים בזאת על הזכות לקבלם. הבורר יחיל את החוק הישים ואת ההוראות של תנאים אלה, ובמידה ולא יעשה כן, ייחשב הדבר כחריגה מסמכות הבוררות ועילה לביקורת שיפוטית. החלטת הבורר חייבת להינתן עם הסבר בכתב ולהישאר חסויה. Mars ואתה מסכימים שכל סכסוך מכוסה יוגש לבוררות על בסיס פרטני בלבד. Mars ואתה אינכם זכאים לברור כל סכסוך מכוסה כתובענה קבוצתית, ייצוגית או של עו"ד פרטי, ולבורר לא תהיה סמכות להליכים על בסיס כללי של תובענה קבוצתית, ייצוגית או של עו"ד פרטי. אם כל אחת מהוראות הסכם זה ביחס לבוררות בסעיף זה [10] תימצא בלתי ניתנת לאכיפה, ההוראה הבלתי ניתנת לאכיפה תופרד ותנאי הבוררות הנותרים ייאכפו (אך בשום מקרה לא תהיה בוררות כללית של תובענה ייצוגית או של עו"ד פרטי). מבלי להתחשב בסתירה עם כל תקנון או חוק, הודעה על כל תביעה הנובעת מתנאים אלה או קשורה בהם חייבת להיעשות בתוך שנה אחת (1) לאחר שהתביעה הועלתה, אחרת תיגנז לעד. למטרות סעיף זה [10], תנאים אלה ופעולות קשורות יהיו כפופים ומוסדרים על ידי חוק הבוררות הפדראלי 9 [U.S.C. sec. 1-16 (FAA)].

  לתשומת ליבך: על ידי הסכמה לתנאים אלה, אתה מסכים מפורשות לוותר בזאת על כל תביעה או תובענה שעלולים להיות לך נגד Mars על פי החוקים של כל תחום שיפוט מחוץ לארה"ב, כולל אך ללא הגבלת הכלליות, כל תביעה או תובענה על פי החוקים של המדינה שלך, וכי המיקום הבלעדי שלך והחוקים הישימים עבור כל מחלוקת הינם בארה"ב בהתאם לתנאים של [סעיף 10] זה.

 11. סיום

  תנאים אלה יתבטלו באופן אוטומטי כאשר לא תעמוד באחד התנאים או ההתניות. Mars רשאית לבטל או לשנות את הגישה שלך לאתרי Mars, עם או ללא הודעה, בכל עת ומכל סיבה שהיא. לדוגמה, הגישה לאתרי Mars עשויה להידחות ללא הודעה אם Mars סבורה שאינך לפחות בן 13. 

  הביטול לא יגביל איזו מהזכויות או הסעדים האחרים של Mars. סעיף [11] זה, יחד עם סעיפים [3, 8, 9, 10 ו-15], יישארו בתוקף גם לאחר ביטולם של תנאים אלה.

 12. סוגיות שיפוט; מיסים

  אתה אחראי על עמידה בכל החוקים הישימים. Mars שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הזמינות של אתרי Mars ו/או התוכן של Mars לכל אדם או אזור גיאוגרפי בכל עת. כל תוכנה באתרי Mars כפופה גם לבקרות היצוא של ארה"ב. לא ניתן להוריד, או לחלופין לייצא או לייצא מחדש כל תוכנה: (א) לקובה, עיראק, לוב, צפון קוריאה, אירן, סוריה או לכל מדינה אחרת שצוינה על ידי נותן חסות ו/או המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר של ארה"ב (או לאזרח או תושב שלהן); או (ב) לכל אחד ברשימת הלאומים של משרד האוצר של ארה"ב שצוינו במפורש או בטבלת דחיית הזמנות של משרד המסחר של ארה"ב. על ידי הורדה או שימוש בכל תוכנה, אתה מצהיר ומתחייב שאתה לא נמצא, אינך תחת השליטה, ואינך אזרח או תושב של אף מדינה ממדינות אלה או אחת המדינות המופיעות באותן רשימות.

  הינך אחראי בלעדי לכל המיסים, היטלים, אגרות או עמלות (כולל מיסי מכירה, שימוש או מס במקור) שהוטלו על או בהקשר לשימוש באתרי Mars על ידי כל רשות מיסים.

 13. הודעה לתושבי קליפורניה

  בכפוף לקוד האזרחי של קליפורניה סעיף 1789.3, תושבי קליפורניה זכאים למידע הספציפי הבא על זכויות הצרכן:

  ספק אתר האינטרנט הוא:
  Mars, Incorporated
  800 High Street 
  Hackettstown, NJ 07840

  כדי להגיש תלונה בנוגע לאתר האינטרנט או כדי לקבל מידע נוסף בנוגע לשימוש באתר האינטרנט, יש לשלוח מכתב ל- ""Legal Department בכתובת לעיל או ליצור קשר עם Mars באמצעות דוא"ל בכתובת [email protected] (עם שורת הנושא "California Resident Request"). אתה גם יכול לפנות בכתב אל יחידת הסיוע לתלונות של המחלקה לשירותי הצרכן במחלקה לענייני הצרכן בכתובת: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, או בטלפון: 916.445.1254 או 800.952.5210.

 14. תביעות על הפרת זכויות יוצרים

  אנו מגיבים להודעות בדבר הפרה לכאורה כפי שנדרש על פי החוק לזכויות יוצרים של המילניום הדיגיטאלי ("DMCA") של ארה"ב, כולל על ידי הורדה או נטרול הגישה לחומר שעל פי הטענה הינו נושא לפעילות מפרה.

  אם אתה מאמין בתום לב שהעבודה שלך הועתקה בדרך המהווה הפרת זכויות יוצרים או שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו בדרך אחרת באתרי Mars או באמצעותם, אנא שלח את התלונה או את הודעת ההפרה שלך לסוכן ה- DMCAהממונה ב- Mars לכתובת:
  DMCA Agent
  c/o Consumer Care Department
  Mars, Incorporated
  800 High Street
  Hackettstown, NJ 07840
  [email protected]

  אנא אל תשלח כל תכתובת אחרת או שאלות לסוכן ה-DMCA שלנו. סוכן ה-DMCA שלנו ישיב רק להודעות או שאלות שתעמודנה בדרישות ה-DMCA. למידע נוסף, אנא עיין ב- www.copyright.gov.

 15. שונות

  1. תנאים אלה ביחד עם מדיניות הפרטיות שלנו, מכילים את ההבנה המלאה על ידי ובין Mars ובינך ביחס לנושאים הכלולים במסמך זה, ולא קיימות שום הבטחות, אמנות או התחייבויות מלבד אלה שנקבעו במפורש במסמך זה.

  2. תנאים אלה (i) ניתנים לניצול לטובת Mars ויחייבו אותה ואותך וכן את היורשים והמוטבים, בהתאמה; וכן (ii) ניתנים להמחאה על ידי Mars, אך אתה אינך רשאי להמחותם ללא הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב של Mars.

  3. אם מתברר שהוראה כלשהי מהוראות תנאים אלה אינה ניתנת לאכיפה או אינה חוקית, ההוראות הנותרות ימשיכו להיות בעלות תוקף כאילו ההוראות שלא ניתנות לאכיפה או אינן חוקיות לא נכללו במסמך זה.

  4. אם Mars או אתה לא עומדים בקיום תנאי כלשהו בהסכם זה והצד השני אינו אוכף תנאי זה, אי האכיפה לא תהווה בכל מקרה ויתור על כל תנאי ולא תמנע אכיפה בכל מקרה אחר.

  5. שום דבר הכלול בתנאים אלה לא יוכל להיחשב כאילו Mars או אתה מהווים סוכנים או נציגים של הצד השני או משתתפים ביוזמה משותפת או שותפים.

  6. אם Mars או אתה מנועים או לא יכולים לבצע כל התחייבות בכפוף לתנאים אלה מסיבה כלשהי שאינה בשליטתו הסבירה של הצד שמסתמך על הוראה זו, הביצועים של הצד הנפגע יוארכו לתקופת העיכוב או אי היכולת לבצע עקב התרחשות כזו.

  7. הכותרות והכיתובים הכלולים במסמך זה הינם למטרות נוחות בלבד.

  8. תנאים אלה וכל התיעוד הקשור יהיו מנוסחים בשפה האנגלית. בעוד שטקסט מסוים בתנאים אלה עשוי להיות זמין בשפות אחרות מלבד אנגלית (בין אם תורגם על ידי אדם או על ידי תוכנת מחשב בלבד), הגרסה בשפה האנגלית תהיה הקובעת.

   עודכן בינואר 2021